Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Būvvaldes veidlapas

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

Iesniegums būvvaldei (MS Word datne)

Iesniegums būvprojekta un būvniecības ieceres akceptēšanai ( MS Word datne)

Iesniegums par būves neesību dabā (MS Word datne)

Koku ciršanas atļauja-iesniegums (MS Word datne)

Zemes ierīcības projekta apstiprināšana-iesniegums (MS Word datne)

Zemes ierīcības projekta uzsākšana-iesniegums (MS Word datne)

Jaunbūves reģistrācija zemesgrāmatā (MS Word datne)

Rakšanas darbu atļauja-iesniegums (MS Word datne)

Saistošie noteikumi Nr. 4/2010 "Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai"

Būvvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Ar 2014.gada 1.oktobri Būvniecības likumā tiek noteikts šāds būvniecības procesa regulējums:

1) būvatļauja tiek izsniegta pamatojoties uz būvniecības ieceres iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā, kas ir izstrādāts atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktajām prasībām, līdz ar to netiks izsniegts plānošanas un arhitektūras uzdevums.

2) atkarībā no plānotās būves sarežģītības pakāpes un ietekmes uz vidi, būvatļauja tiks izdota ar nosacījumiem. Nosacījumi ietvers prasības būvprojektēšanai un nepieciešamos saskaņojumus, kā arī prasības būvdarbu uzsākšanai.

3) būvdarbus drīkstēs uzsākt pēc tam, kad būvvalde būs izdarījusi atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto nosacījumu izpildi un būvatļauja būs kļuvusi neapstrīdama.

Būvju iedalījums grupās atbilstoši Būvniecības likumam

Ēku būvniecības process un pielikumi

MK Noteikumi Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" veidlapas:

1. pielikums "Paskaidrojuma raksts" (MS Word datne)

2. pielikums "Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai" (MS Word datne)

3. pielikums "Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves" (MS Word datne)

4.pielikums "Būvniecības iesniegums" (MS Word datne)

5. pielikums "Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu" (MS Word datne)

6. pielikums "Ēkas fasādes apliecinājuma karte" (MS Word datne)

7. pielikums "Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai" (MS Word datne)

14.pielikums "Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijā" (MS Word datne)

 

 MK noteikumi Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi" veidlapas:

1.pielikums Paziņojums par būvniecību (MS Word datne)

2.pielikums Būvniecības ieceres iesniegums (MS Word datne)

3.pielikums Paskaidrojuma raksts (MS Word datne)

4.pielikums Apliecinājuma karte (MS Word datne)

 

MK noteikumi Nr.501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība" veidlapas:

2.pielikums Būvniecības ieceres iesniegums (MS Word datne)

4.pielikums Atzīme (MS Word datne)

5.pielikums Segto darbu pieņemšanas akts (elektronisko sakaru tīkla kabeļi) (MS Word datne)

6.pielikums Segto darbu pieņemšanas akts (elektrisko sakaru tīkla kabeļu kanalizācija) (MS Word datne)

7.pielikums Apliecinājums par elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai (MS Word datne)

 

MK noteikumi Nr.550 "Hidrotenhisko un meliorācijas būvju noteikumi" veidlapas:

1.pielikums Paskaidrojuma raksts I grupas būvēm (MS Word datne)

2.pielikums Būvniecības iesniegums (MS Word datne)

4.pielikums Paskaidrojuma raksts - konservācija (MS Word datne)

11.pielikums Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanai (MS Word datne)

 

MK noteikumi Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi"

1.pielikums Paskaidrojuma raksts I grupas būvēm

2.pielikums Paskaidrojuma raksts (konservācija)

3.pielikums Apliecinājuma karte

4.pielikums Būvniecības iesniegums

11.pielikums Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai


MK noteikumi Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" veidlapas:

6.pielikums  Paskaidrojuma raksts (MS Word datne)

7.pielikums  Būvniecības iesniegums (MS Word datne)

8.pielikums Apliecinājuma karte (MS Word datne)

11.pielikums Apliecinājums ekspluatācija (MS Word datne)

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūlijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
10
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs