Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Izglītība Ozolnieku novadā

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

Ozolnieku novada Izglītība nodaļa īsteno valsts un pašvaldības noteiktās funkcijas izglītības jomā. Ozolnieku novadā darbojas četras skolas (Garozas pamatskola, Salgales pamatskola, Teteles pamatskola, Ozolnieku vidusskola) un piecas pirmsskolas izglītības iestādes (“Pūcīte”, ”Bitīte”, ”Zīlīte”, ”Saulīte”, ”Saliņa”), no kurām viena (“Saliņa”) ir privātā pirmsskolas izglītības iestāde. Tāpat darbojas Salgales Mūzikas un mākslas skola, Ozolnieku Mūzikas skola, pieci jauniešu centri (Ozolniekos, Ānē, Brankās, Garozā, Emburgā), kā arī jaunsargu kustība.

Izglītības iestāžu un struktūrvienību uzturēšanas izdevumi 2016. gada budžetā apstiprināti 6 051 429 eiro apmērā; plāna izpilde – 5 556 088 eiro.

2016. gadā novada izglītības iestādēs strādāja vidēji 245 pedagogi, pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēja 666 bērni, skolās mācījās 927 skolēni, Mūzikas un mākslas skolās izglītību apguva 167 audzēkņi, novada jauniešu centros aktīvi līdzdarbojās 137 bērni un jaunieši, kā arī jaunsargu kustībā četru instruktoru un jaunsardzes darba koordinatora vadībā iesaistījās 65 jaunieši. Izglītības nodaļas pārraudzībā ir pedagoģiski medicīniskās komisijas darbs un 2016. gadā Ozolnieku novada izglītības iestādēs mācījās 51 izglītojamais, kuram piešķirta speciālā izglītības programma.

Visās izglītības iestādēs ir nodrošināts plašs izglītības programmu skaits, interešu izglītība un atbalsta personāls, papildus tam, tiek atbalstīta un īstenota arī mūžizglītība, nodrošinot izglītības pieejamību dažādās vecuma pakāpēs. Rūpējoties par kvalifikācijas celšanu, pedagogiem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt tālākizglītības kursus: “Iekļaujošas izglītības aspekti darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem”, “Speciālās izglītības kursi”, ”Bērnu tiesību aizsardzība pedagogiem”, bet skolotāju palīgiem - ”Bērnu tiesību aizsardzība”. Ar mērķi nodrošināt augstu darba kvalitāti un profesionālu speciālistu piesaisti, Ozolnieku novada dome ir pieņēmusi lēmumu – pedagogiem noteikt augstākas algu likmes par valstī noteiktajām, tāpat būtiski finanšu resursi tiek ieguldīti materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanā un papildināšanā, vides sakārtošanā un uzturēšanā. Ozolnieku novada dome atbalstīja vecākus, kuru bērni netiek nodrošināti ar vietu pirmsskolas izglītības iestādē, maksājot pabalstu 80 eiro apmērā vai arī nodrošinot līdzfinansējumu privātas pirmsskolas iestādes apmeklēšanas gadījumā 188.03 eiro apmērā, tāpat dome nodrošināja bezmaksas ēdināšanu bērniem pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās skolēniem no 5. līdz 9. klasei.

Izglītības nodaļa sadarbībā ar izglītības iestādēm un jauniešu centriem aktīvi iesaistījās projektu īstenošanā:

*Projekts “Dāvana mūsu Latvijai” – valsts programmas finansējums (Sienas apgleznošana Garozas pakalpojumu centrā “Eži”, palešu mēbeles jauniešu centros, orientēšanās spēle Salgalē);

*Jauniešu garantijas projekts - projekts jauniešiem bezdarbniekiem, ar iespēju strādāt jauniešu centros, saņemot no valsts stipendiju;

*Jauniešu apmaiņas projekti - Ozolnieku novada jauniešiem tiek dota iespēja dažādās Eiropas Savienības valstīs piedalīties apmācību programmās, iepazīt kultūru un citus jauniešus;

*Apmācības jauniešiem “Līdera portrets” – Eiropas Savienības finansējums;

*Projekts “Proti un Dari” - projekts NEET grupu jauniešiem;

*Atraktīva dabaszinātņu pamatu mācīšana pirmsskolā – Nordplus projekts, ko īsteno PII ”Bitīte”, Salgales pamatskola, un Valgas PII no Igaunijas;

*“Skola, teātris un karjeras izglītība” Erasmus + projekts, ko īsteno Ozolnieku vidusskola, Vācija, Itālija, Igaunija, Turcija;

*“Kvalitatīva izglītība Ozolnieku novadā” Erasmus +KA1 projekts.

Ozolnieku novada pašvaldība izglītības nodrošināšanai paredz vairāk kā 40% no pašvaldības budžeta līdzekļiem, nodrošinot izglītības apguvei maksimāli kvalitatīvus apstākļus un priekšnosacījumus, kas vainagojas ar panākumiem - Ozolnieku novada izglītojamie parādījuši augstus sasniegumus Jelgavas un Ozolnieku novadu mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, Zinātniski pētnieciskajā darbā iegūta trešā vieta valsts mērogā, tāpat augsti rezultāti regulāri tiek uzrādīti sporta sacensībās. Pateicībā par labu darbu, visu Ozolnieku novada izglītības iestāžu izglītojamie ar augstiem sasniegumiem mācību jomā, ārpus skolas turpina papildināt savas zināšanas “Junioru akadēmijā”.

 

 

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

augusts, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
5
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs