Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Dienas režīms grupiņās

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

 

   Dienas režīms „Jāņtārpiņu” grupā (3 - 4 gadi)
12 stundas dienā ar darba laiku no 07.00-19.00
2018./2019. mācību gads

Laiks

Organizācija

Programma

07.00 - 08.30

Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, rotaļas, individuālais darbs, pārrunas.

Saskarsmes kultūras un sadzīves iemaņu veidošana.

08.30 - 08.50

Gatavošanās brokastīm, brokastis.

Sadzīves iemaņu veidošana, kultūrhigiēnisko normu ievērošana.

08.50 - 09.00

Darba vietas sakārtošana, gatavošanās rotaļnodarbībām.

Sadzīves iemaņu, saskarsmes kultūras veidošana.

09.00 - 10.20

Rotaļnodarbības. Starp rotaļnodarbībām starplaiki 20 minūtes bērnu patstāvīgai darbībai, rotaļām, atpūtai (4 dienas nedēļā - 4 nodarbības dienā, 1 diena nedēļā - 3 nodarbības dienā).

Attīstošie un izglītojošie uzdevumi no pirmsskolas izglītības programmas atbilstoši bērnu attīstības līmenim. Starplaikos-saskarsmes kultūras un sadzīves iemaņu veidošana.

10.20 - 11.35

Gatavošanās pastaigai. Pastaiga, vērojumi, eksperimenti, priekšstatu nostiprināšana, sportiskās aktivitātes, pamatkustību nostiprināšana.

Sadzīves iemaņu veidošana. Uzdevumi no pirmsskolas izglītības programmas-zināšanu, iemaņu un prasmju nostiprināšana.

11.35 - 12.15

Gatavošanās pusdienām. Pusdienas.

Sadzīves iemaņu veidošana.

12.15 - 15.00

Gatavošanās atpūtai (ģērbšanās, zobu tīrīšana). Atpūta.

Sadzīves, pašapkalpošanās iemaņu veidošana, saskarsmes kultūras veidošana.

15.00 - 15.30

Celšanās, gatavošanās launagam.

Sadzīves, pašapkalpošanās iemaņu veidošana.

15.30 - 15.50

Launags.

Sadzīves iemaņu veidošana.

15.50 - 16.45

Gatavošanās nodarbībai, nodarbība.

Individuālais darbs.

Attīstošie un izglītojošie uzdevumi no pirmsskolas izglītības programmas atbilstoši bērnu attīstības līmenim.

16.45 - 19.00

Rotaļas grupā vai laukumā, bērnu patstāvīgā darbība, pārrunas ar vecākiem, konsultāciju sniegšana vecākiem.

Saskarsmes kultūras veidošana. Uzdevumi no pirmsskolas izglītības programmas prasmju un iemaņu nostiprināšanai, vingrināšanai.

Rotaļas.

 

 Dienas režīms „Mārīšu” grupā (6 - 7 gadi)
12 stundas dienā ar darba laiku no 07.00-19.00
2018./2019. mācību gads


Laiks

Organizācija

Programma

07.00 - 08.30

Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, rotaļas, individuālais darbs, pārrunas.

Saskarsmes kultūras un sadzīves iemaņu veidošana.

08.30 - 08.50

Gatavošanās brokastīm, brokastis.

Sadzīves iemaņu veidošana, kultūrhigiēnisko normu ievērošana.

08.50 - 09.00

Darba vietas sakārtošana, gatavošanās rotaļnodarbībām.

Sadzīves iemaņu, saskarsmes kultūras veidošana.

09.00 - 11.00

Rotaļnodarbības. Starp rotaļnodarbībām starplaiki 20 minūtes bērnu patstāvīgai darbībai, rotaļām, atpūtai (4 dienas nedēļā - 4 nodarbības dienā, 1 dienu nedēļā - 3 nodarbības dienā).

Attīstošie un izglītojošie uzdevumi no pirmsskolas izglītības programmas atbilstoši bērnu attīstības līmenim. Starplaikos-saskarsmes kultūras un sadzīves iemaņu veidošana.

11.00 - 12.20

Gatavošanās pastaigai. Pastaiga, vērojumi, eksperimenti, priekšstatu nostiprināšana, sportiskās aktivitātes, pamatkustību nostiprināšana.

Sadzīves iemaņu veidošana. Uzdevumi no pirmsskolas izglītības programmas-zināšanu, iemaņu un prasmju nostiprināšana.

12.20 - 12.50

Gatavošanās pusdienām. Pusdienas.

Sadzīves iemaņu veidošana.

12.50 - 15.00

Gatavošanās atpūtai (ģērbšanās, zobu tīrīšana). Atpūta.

Sadzīves, pašapkalpošanās iemaņu veidošana, saskarsmes kultūras veidošana.

15.00 - 15.30

Celšanās, gatavošanās launagam.

Sadzīves, pašapkalpošanās iemaņu veidošana.

15.30 - 15.50

Launags.

Sadzīves iemaņu veidošana.

15.50 - 16.45

Individuālais darbs.

Attīstošie un izglītojošie uzdevumi no pirmsskolas izglītības programmas atbilstoši bērnu attīstības līmenim.

16.45 - 19.00

Rotaļas grupā vai laukumā, bērnu patstāvīgā darbība, pārrunas ar vecākiem, konsultāciju sniegšana vecākiem.

Saskarsmes kultūras veidošana. Uzdevumi no pirmsskolas izglītības programmas prasmju un iemaņu nostiprināšanai, vingrināšanai.

Rotaļas.

 


Dienas režīms „Skudriņu” grupā (4 gadi)
12 stundas dienā ar darba laiku no 07.00-19.00
2018./2019. mācību gads


Laiks

Organizācija

Programma

07.00 - 08.30

Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, rotaļas, individuālais darbs, pārrunas.

Saskarsmes kultūras un sadzīves iemaņu veidošana.

08.30 - 08.50

Gatavošanās brokastīm, brokastis.

Sadzīves iemaņu veidošana, kultūrhigiēnisko normu ievērošana.

08.50 - 09.05

Darba vietas sakārtošana, gatavošanās rotaļnodarbībām.

Sadzīves iemaņu, saskarsmes kultūras veidošana.

09.00 - 10.20

Rotaļnodarbības. Starp rotaļnodarbībām starplaiki 20 minūtes bērnu patstāvīgai darbībai, rotaļām, atpūtai (3 dienas nedēļā - 3 nodarbības dienā, 2 dienas nedēļā - 4 nodarbības dienā).

Attīstošie un izglītojošie uzdevumi no pirmsskolas izglītības programmas atbilstoši bērnu attīstības līmenim. Starplaikos-saskarsmes kultūras un sadzīves iemaņu veidošana.

10.20 – 12.00

Gatavošanās pastaigai. Pastaiga, vērojumi, eksperimenti, priekšstatu nostiprināšana, sportiskās aktivitātes, pamatkustību nostiprināšana.

Sadzīves iemaņu veidošana. Uzdevumi no pirmsskolas izglītības programmas-zināšanu, iemaņu un prasmju nostiprināšana.

12.00 - 12.35

Gatavošanās pusdienām. Pusdienas.

Sadzīves iemaņu veidošana.

12.35 - 15.00

Gatavošanās atpūtai (ģērbšanās). Atpūta.

Sadzīves, pašapkalpošanās iemaņu veidošana, saskarsmes kultūras veidošana.

15.00 - 15.30

Celšanās, gatavošanās launagam.

Sadzīves, pašapkalpošanās iemaņu veidošana.

15.30 - 15.50

Launags.

Sadzīves iemaņu veidošana.

15.50 - 16.45

Individuālais darbs.

Attīstošie un izglītojošie uzdevumi no pirmsskolas izglītības programmas atbilstoši bērnu attīstības līmenim.

16.45 - 19.00

Rotaļas grupā vai laukumā, bērnu patstāvīgā darbība, pārrunas ar vecākiem, konsultāciju sniegšana vecākiem.

Saskarsmes kultūras veidošana. Uzdevumi no pirmsskolas izglītības programmas prasmju un iemaņu nostiprināšanai, vingrināšanai.

Rotaļas.

 

Dienas režīms „Taurenīšu” grupā (5 - 6 gadi)
12 stundas dienā ar darba laiku no 07.00-19.00
2018./2019. mācību gads


Laiks

Organizācija

Programma

07.00 - 08.30

Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, rotaļas, individuālais darbs, pārrunas.

Saskarsmes kultūras un sadzīves iemaņu veidošana.

08.30 - 08.50

Gatavošanās brokastīm, brokastis.

Sadzīves iemaņu veidošana, kultūrhigiēnisko normu ievērošana.

08.50 - 09.00

Darba vietas sakārtošana, gatavošanās rotaļnodarbībām.

Sadzīves iemaņu, saskarsmes kultūras veidošana.

09.00 - 11.00

Rotaļnodarbības. Starp rotaļnodarbībām starplaiki 20 minūtes bērnu patstāvīgai darbībai, rotaļām, atpūtai (4 dienas nedēļā - 4 nodarbības dienā, 1 dienu nedēļā - 3 nodarbības dienā).

Attīstošie un izglītojošie uzdevumi no pirmsskolas izglītības programmas atbilstoši bērnu attīstības līmenim. Starplaikos-saskarsmes kultūras un sadzīves iemaņu veidošana.

11.00 - 12.20

Gatavošanās pastaigai. Pastaiga, vērojumi, eksperimenti, priekšstatu nostiprināšana, sportiskās aktivitātes, pamatkustību nostiprināšana.

Sadzīves iemaņu veidošana. Uzdevumi no pirmsskolas izglītības programmas-zināšanu, iemaņu un prasmju nostiprināšana.

12.20 - 12.50

Gatavošanās pusdienām. Pusdienas.

Sadzīves iemaņu veidošana.

12.50 - 15.00

Gatavošanās atpūtai (ģērbšanās, zobu tīrīšana). Atpūta.

Sadzīves, pašapkalpošanās iemaņu veidošana, saskarsmes kultūras veidošana.

15.00 - 15.30

Celšanās, gatavošanās launagam.

Sadzīves, pašapkalpošanās iemaņu veidošana.

15.30 - 15.50

Launags.

Sadzīves iemaņu veidošana.

15.50 - 16.45

Individuālais darbs.

Attīstošie un izglītojošie uzdevumi no pirmsskolas izglītības programmas atbilstoši bērnu attīstības līmenim.

16.45 - 19.00

Rotaļas grupā vai laukumā, bērnu patstāvīgā darbība, pārrunas ar vecākiem, konsultāciju sniegšana vecākiem.

Saskarsmes kultūras veidošana. Uzdevumi no pirmsskolas izglītības programmas prasmju un iemaņu nostiprināšanai, vingrināšanai.

Rotaļas.

 

Dienas režīms „Bitīšu” grupā (2 - 3 gadi)
12 stundas dienā ar darba laiku no 07.00-19.00
2018./2019. mācību gads

 

Laiks

Organizācija

Programma

07.00 - 08.30

Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, rotaļas, individuālais darbs, pārrunas.

Saskarsmes kultūras un sadzīves iemaņu veidošana.

08.30 - 08.50

Gatavošanās brokastīm, brokastis.

Sadzīves iemaņu veidošana, kultūrhigiēnisko normu ievērošana.

08.50 - 09.00

Darba vietas sakārtošana, gatavošanās rotaļnodarbībām.

Sadzīves iemaņu, saskarsmes kultūras veidošana.

09.00 - 10.15

Rotaļnodarbības. Starp rotaļnodarbībām starplaiki 20 minūtes bērnu patstāvīgai darbībai, rotaļām, atpūtai (3 dienas nedēļā - 3 nodarbības dienā, 2 dienas nedēļā - 4 nodarbības dienā).

Attīstošie un izglītojošie uzdevumi no pirmsskolas izglītības programmas atbilstoši bērnu attīstības līmenim. Starplaikos-saskarsmes kultūras un sadzīves iemaņu veidošana.

10.15 - 11.35

Gatavošanās pastaigai. Pastaiga, vērojumi, eksperimenti, priekšstatu nostiprināšana, sportiskās aktivitātes, pamatkustību nostiprināšana.

Sadzīves iemaņu veidošana. Uzdevumi no pirmsskolas izglītības programmas-zināšanu, iemaņu un prasmju nostiprināšana.

11.35 - 12.15

Gatavošanās pusdienām. Pusdienas.

Sadzīves iemaņu veidošana.

12.15 - 15.00

Gatavošanās atpūtai (ģērbšanās). Atpūta.

Sadzīves, pašapkalpošanās iemaņu veidošana, saskarsmes kultūras veidošana.

15.00 - 15.30

Celšanās, gatavošanās launagam.

Sadzīves, pašapkalpošanās iemaņu veidošana.

15.30 - 15.50

Launags.

Sadzīves iemaņu veidošana.

15.50 - 16.15

Gatavošanās nodarbībai, nodarbība.

Individuālais darbs.

Attīstošie un izglītojošie uzdevumi no pirmsskolas izglītības programmas atbilstoši bērnu attīstības līmenim.

16.15 - 19.00

Rotaļas grupā vai laukumā, bērnu patstāvīgā darbība, pārrunas ar vecākiem, konsultāciju sniegšana vecākiem.

Saskarsmes kultūras veidošana. Uzdevumi no pirmsskolas izglītības programmas prasmju un iemaņu nostiprināšanai, vingrināšanai.

Rotaļas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūnijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
2
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs