Grupu rotaļnodarbību plānojums

Drukāt
  A- A A+  
 

 

 

Bitītes (2 - 3 gadi)

Jāņtārpiņi (3 – 4 gadi)

Skudriņas (4 gadi)

Taurenīši (5 -6 gadi)

Mārītes (6 – 7 gadi)

Pirmdiena

 • Mūzika plkst. 09.00
 • Rīta aplis plkst. 09.30
 • Fiziskā izglītība un veselība (laukumā)
 • Latviešu valoda (iepazīstināšana ar literatūru un folkloru)
 • Sociālās zinības un ētika (iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm, sociālās, saskarsmes un sadzīves prasmes)
 • Rīta rosme plkst. 09.00
 • Rīta aplis plkst. 09.10
 • Mūzika plkst. 09.30
 • Latviešu valoda (iepazīstināšana ar literatūru un folkloru)

Sociālās zinības un ētika (iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm, sociālās, saskarsmes un sadzīves prasmes)

 • Rīta rosme plkst.09.00
 • Rīta aplis plkst. 09.10
 • Mūzika plkst. 10.00
 • Matemātika
 • Fiziskā izglītība un veselība   (laukumā)
 • Sociālās zinības un ētika (iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm, sociālās, saskarsmes un sadzīves prasmes)

 

 • Rīta rosme plkst. 09.00
 • Rīta aplis 09.10
 • Mūzika plkst. 10.30
 • Latviešu valoda (iepazīstināšana ar literatūru un folkloru)
 • Mājturība un tehnoloģijas ( aplicēšana un konstruēšana )
 • Fiziskā izglītība un veselība   (laukumā)

 

 

 • Rīta rosme plkst. 09.00
 • Rīta aplis 09.10
 • Latviešu valoda (iepazīstināšana ar literatūru un folkloru)
 • Fiziskā izglītība un veselība   (laukumā)
 • Mājturība un tehnoloģijas ( aplicēšana un konstruēšana)
 • Mūzika ( zālē ) plkst. 11.00

 

Otrdiena

 • Fiziskā izglītība un veselība( zālē) plkst. 09.00

 

 • Rīta aplis plkst. 09.30
 • Matemātika
 • Vizuālā māksla (zīmēšana un gleznošana)

 

 

 • Rīta rosme plkst. 09.00
 • Rīta aplis plkst. 09.10
 • Fiziskā izglītība un veselība plkst. 09.30
 • Vizuālā māksla (zīmēšana un gleznošana)
 • Matemātika
 • Fiziskā izglītība un veselība

 

 • Rīta rosme plkst. 09.00
 • Rīta aplis 09.10
 • Fiziskā izglītība un veselība (zālē) plkst. 10.00
 • Latviešu valoda

( runas un valodas attīstīšana )

 • Vizuālā māksla (zīmēšana un gleznošana)

 

 • Rīta aplis plkst. 09.00
 • Matemātika
 • Fiziskā izglītība un veselība ( zālē) plkst. 10.30
 • Vizuālā māksla (veidošana)

 

 

 • Rīta rosme plkst. 09.00
 • Rīta aplis plkst. 09.10
 • Matemātika
 • Vizuālā māksla ( veidošana)
 • Fiziskā izglītība un veselība ( zālē) plkst. 11.00

Trešdiena

 

 

 

 

 

 

 

 • Rīta aplis plkst. 09.00
 • Fiziskā izglītība un veselība
 • Mūzika
 • Mājturība un tehnoloģijas ( aplicēšana un konstruēšana)
 • Mūzika

 

 

 

 • Rīta rosme plkst. 09.00
 • Rīta aplis 09.10
 • Fiziskā izglītība un veselība
 • Mūzika
 • Mājturība un tehnoloģijas ( aplicēšana un konstruēšana)

 

 

 • Rīta rosme plkst. 09.00
 • Rīta aplis plkst. 09.10
 • Fiziskā izglītība un veselība
 • Mūzika
 • Mājturība un tehnoloģijas (darbs ar dažādiem materiāliem)

 

 • Rīta rosme plkst. 09.00
 • Rīta aplis plkst. 9.10
 • Fiziskā izglītība un veselība
 • Mūzika
 • Latviešu valoda (runas un valodas attīstīšana)
 • Sociālās zinības un ētika ( iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm, sociālās un sadzīves prasmes)

 

 • Rīta rosme plkst. 09.00
 • Rīta aplis plkst. 09.10
 • Fiziskā izglītība un veselība
 • Mūzika
 • Sociālās zinības un ētika (iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm, sociālās, saskarsmes un sadzīves prasmes)
 • Latviešu valoda ( lasītprasmju veidošana, rakstītprasmju veidošana)

 

 

Ceturtdiena

 

 

 • Fiziskā izglītība un veselība ( zālē ) plkst.09.00
 • Rīta aplis plkst. 09.30
 • Latviešu valoda (runas un valodas attīstīšana)
 • Mājturība un tehnoloģijas (darbs ar dažādiem materiāliem)
 • Rīta rosme plkst. 09.00
 • Rīta aplis plkst. 09.10
 • Fiziskā izglītība un veselība plkst. 09.30
 • Latviešu valoda ( runas un valodas attīstīšana )
 • Mājturība un tehnoloģijas (darbs ar dažādiem ( darbs ar dažādiem materiāliem)

 

 • Rīta rosme plkst. 09.00
 • Rīta aplis plkst. 09.10
 • Fiziskā izglītība un veselība (zālē) plkst. 10.00
 • Dabaszinības
 • Mājturība un tehnoloģijas (aplicēšana un konstruēšana)

 

 

 • Rīta rosme plkst. 09.00
 • Rīta aplis plkst. 09.10
 • Latviešu valoda ( runas un valodas attīstīšana)
 • Fiziskā izglītība un veselība (zālē ) plkst. 10.30
 • Mājturība un tehnoloģijas (aplicēšana un konstruēšana)

 

 • Rīta rosme plkst. 09.00
 • Rīta aplis plkst. 09.10
 • Latviešu valoda (runas un valodas attīstīšana)
 • Fiziskā izglītība un veselība   ( zālē ) plkst. 11.00
 • Mājturība un tehnoloģijas (darbs ar dažādiem materiāliem)

 

Piektdiena

 

 • Mūzika plkst. 09.00
 • Rīta aplis plkst. 09.30
 • Dabaszinības
 • Vizuālā māksla ( veidošana )
 • Fiziskā izglītība un veselība ( laukumā)

 

 • Rīta rosme plkst. 09.00
 • Rīta aplis 09.10
 • Mūzika plkst. 09:30
 • Dabaszinības
 • Vizuālā māksla ( veidošana )
 • Fiziskā izglītība un veselība ( laukumā)

 

 • Rīta rosme plkst. 09.00
 • Rīta aplis 9.10
 • Mūzika (grupā) plkst. 10.00
 • Latviešu valoda (iepazīstināšana ar literatūru un folkloru)
 • Vizuālā māksla ( veidošana)
 • Fiziskā izglītība un veselība (laukumā)

 

 • Rīta rosme plkst. 09.00
 • Rīta aplis plkst. 09.10
 • Dabaszinības
 • Mūzika (grupā) 10.30
 • Vizuālā māksla ( zīmēšana )
 • Sociālās zinības un ētika (iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm, sociālās, saskarsmes un sadzīves prasmes)
 • Fiziskā izglītība un veselība ( laukumā )

 

 

 • Rīta rosme plkst. 09.00
 • Rīta aplis plkst. 09.10
 • Mūzika (grupā) 11.00
 • Dabaszinības
 • Vizuālā māksla (zīmēšana un gleznošana)
 • Fiziskā izglītība un veselība (laukumā)

 

 

Nodarbības ilgums ir atkarīgs no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un individuālām vajadzībām.
Mācību saturs tiek apgūts rotaļnodarbībās ar integrētu mācību priekšmetu saturu.