Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

PII "Pūcīte" vecākiem

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

Interešu izglītība

 • Tautas dejas, skolotāja Mārīte Skrinda
 • Māla veidošana, skolotāja Una Ļaha
 • Angļu valoda «Skoliņas bērniem», skolotāja Daiga Igaune
 • Vokāli instrumentālais ansamblis "Dziedošās Pūcītes", skolotāja Renāte Stumberga

 

PRIORITĀTES 2018./2019. mācību gadam

1. Jaunā pirmsskolas izglītības mācību satura izmēģināšana un pieejas ieviešana

• Valodas kompetences attīstīšana: bērnu izteikšanās kultūras sekmēšana, lasītprasmes veicināšana, rokas attīstība-sagatavošanās rakstītprasmei, klausīšanās prasmju sekmēšana, emociju nosaukšana vārdos, pirkstiņrotaļas.

• Plānošana: uzdevumu izvirzīšana pa mācību jomām atbilstoši bērnu vajadzībām un aktualitātēm.

• Vide:1) fiziskā – veidot drošu, ikviena bērna patstāvības veicinošu un attīstības vajadzībām atbilstošu vidi telpās un ārā, organizētā un brīvā rotaļdarbībā;
2) emocionālā – veidot drošu sociāli emocionālo vidi un attīstīt pašregulācijas prasmes.


2. Pedagogu profesionālā pilnveide

• Pieredzes apmaiņa: 1) iestādes ietvaros – piedalīšanās sapulcēs, kolēģu nodarbību apmeklēšana un argumentēta vērtēšana, labās prakses ieviešana savā pedagoģiskajā darbībā, pieredzes pārnese (pēc kursiem, semināriem u.c.);
2) citu novada pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklēšana, nodarbību vērošana ar mērķi pilnveidot konkrētu savas profesionālās darbības jomu.

• Personīgo profesionālo darbības pilnveides mērķu izvirzīšana un to īstenošana.

3. Iesaistīšanās Latvijas simtgades norisē

• Aktīvas, radošas un pilsoniski nozīmīgas līdzdalības veicināšana bērnam apzinoties sevi, savu piederību ģimenei, izglītības iestādei, vietējai kopienai un valstij (gadskārtu svētku svinēšana iestādē, Latvijas simbolu apguve, kultūrvēsturisko objektu izmantošana interjerā, Latvijas stūrīšu papildināšana, ģimeņu uzrunāšana piedalīties vietējās kopienas pasākumos tos aktualizējot iestādē u.c.)

 

Audzināšanas darba plāns

Pasākumu plāns 2018./2019. m.g. I semestrim

 

2018.gads

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Bērniem

 • 31.augusts Zinību diena!

 

plkst.9.30 Jubilāru ballīte;

plkst.16.00 D.Rijnieka koncerts bērniem “Būsim draugi!” (1,5 eiro no bērna)

 

 

 • 7.septembris Tēvu dienas pēcpusdiena grupās;
 • 12.septembris mācību ekskursija “Ziedu bērnu”, “Rasas bērnu” grupām uz Tērveti;
 • 19.septembris Sporta diena;
 • 21.septembris plkst.16.00 Viesmākslinieki –teātris2.lv “Karlsons, kas dzīvo uz jumta” (1,5 eiro no bērna);
 • 26.septembris, no plkst. 9.00 fotografēšanās

“Foto Angels”;

 • 28.septembris, plkst. 9.30 jubilāru ballīte;
 • 28.septembris no plkst. 16.30 Miķeļdienas tirdziņš;
  • 4.,11.,18.,25.septembris no plkst.10.00 “Džimbas” drošības programmas nodarbība
   (“Laimes bērni”).
  • Ozolnieku nov.pašvaldības policijas vizīte “Darbojies droši!”
  • 5.oktobris plkst.11.00

Teātra studija Kā kā “Zobu feja” (1,5 eiro no bērna);

 • 15.-21.oktobrim Labo darbu nedēļa;
 • 2.,9.,16.,23.,30.

oktobris plkst.10.00 “Džimbas” drošības programmas nodarbība
(“Laimes bērni”);

 • 19.oktobris plkst.10.00 Ozolnieku bibliotēkas apmeklējums “Laimes bērnu” grupai
 • 25.oktobris projekts “Tīri zobi” no plkst.9.00
 • 29.oktobris Mācību ekskursija “Laimes bērnu” grupai uz “Caunītēm”;
 • 31.oktobris, plkst. 9.30 jubilāru ballīte;

 

 • 9. novembris Mārtiņdienas notikumi, Ķekatu gājiens;
 • 12.-16.novembris Latvijas Simtgades pasākumi:

12.novembris – Radošās darbnīcas grupās; 13.novembris – plkst.16.00 Akcijas “Pūcītes 100 bērnu grāmatas Latvijas simtgadei” Bibliotēkas atklāšana ar bērnu grāmatas “Mans vārds ir Klimpa, un man patīk viss” autores R.Bugavičutes-Pēces piedalīšanos;
14.novembris – plkst.17.00 Latvijas valsts svētku svinības kopā ar vecākiem; 15.novembris – svētku kūkas gatavošana grupās;
16.novembris – plkst. 9.30 svētku koncerts bērniem, plkst.15.30 svētku launags bērniem zālē
;

 • 23. novembris, plkst. 9.30 jubilāru ballīte;
 • Ozolnieku bibliotēkas apmeklējums “Ziedu bērnu” grupai
  • 30.novembris plkst.10.00
 1. 1.Ziemassvētku pasaka bērniem.
 • 5.decembris plkst.16.00 Abrakadabra iluzionistu šovs (1,5 eiro no bērna);
 • 7.,14.,21. decembris plkst.10.00 Ziemassvētku pasakas bērniem;
 • Ziemassvētku pasākumi:

12.decembris plkst.16.30 “Ziedu bērni”;

13.decembris plkst.9.00 “Narcisītes”; plkst.16.30 “Laimes bērni”;

14.decembris plkst.16.30 “Rasas bērni”;

 • Ziemassvētku vecītis bērniem grupās pēc izvēles;
 • SAC Ziemassvētku apciemojums;
 • Ozolnieku bibliotēkas apmeklējums “Rasas bērnu” grupai
 • 28.decembris, plkst. 9.30 jubilāru ballīte.

Vecākiem

plkst.16.00 D.Rijnieka koncerts bērniem “Būsim draugi!” (“Narcisīšu” vecāki)

 

 • 4.-29.septembris informatīvas vecāku sapulces grupās;
 • 7.septembris Tēvu dienas pēcpusdiena grupās;
 • 29.septembris no plkst. 16.30 Miķeļdienas tirdziņš.
  • 29.oktobris plkst.17.30 Iestādes padomes sēde.

 

 • 14.novembris – plkst.17.00 Latvijas valsts svētku svinības kopā ar vecākiem;
 • Radošās darbnīcas Ziemassvētku rotājumu gatavošanai grupās.
 • Ziemassvētku pasākumi:

12.decembris plkst.16.30 “Ziedu bērni”;

13.decembris plkst.9.00 “Narcisītes”; plkst.16.30 “Laimes bērni”;

14.decembris plkst.16.30 “Rasas bērni”;

 • Ansambļa koncerts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūnijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
5
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs