Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

PII "Zīlīte" vecākiem

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

Darba organizācija

Izglītības iestāde īsteno:

  • vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, kods 0101 11 11. 
  • speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem, kods 0101 55 11.
  • Speciālo izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem 01015611.
  • pedagogu profesionālas kvalifikācijas programmu - "Vispārējs ieskats Fr.Frēbeļa pedagoģijā"

 Pasākumu plāns I pusgadam

JANVĀRIS

P

I

R

M

D

I

E

N

A

 

7.

10.30-12.00 Podziņu grupas pedagoģiskā sēde.

13.30-15.00 Pumpuriņu grupas pedagoģiskā sēde.

14.

10.30-12.00 Dzintariņu grupas pedagoģiskā sēde.

13.30-15.00 Zvaniņu grupas pedagoģiskā sēde.

21.

28.

O

T

R

D

I

E

N

A

1.

 

BRĪVS

8.

9.00-11.00 seminārs par datu aizsardzību iestādes darbiniekiem.

 

15.

10.30-12.00 Lāču grupas pedagoģiskā sēde.

22.

29.

10.00 - 11.00 Skolotāju palīgu sapulce

 

T

R

E

Š

D

I

E

N

A

2.

9.

10.30-12.00 Zaķu grupas pedagoģiskā sēde.

13.30-15.00 Lāsīšu grupas pedagoģiskā sēde.

16.

9.15 un 11.15 filiālē leļļu izrāde „Ziemas pasaciņa”

Ieeja: 1.50 euro.

10.30-12.00 Rūķu grupas pedagoģiskā sēde.

13.30-15.00 Bitīšu grupas pedagoģiskā sēde.

 

23.

13.30 Iestādes pedagoģiskā sēde.

30.

13.30-15.00 Skolotāju sapulce.

C

E

T

U

R

T

D

I

E

N

A

3.

10.

10.30-12.00 Mārīšu grupas pedagoģiskā sēde.

13.30-15.00 Pērlīšu grupas pedagoģiskā sēde.

17.

24.

31.

P

I

E

K

T

D

I

E

N

A

4.

11.

8.30 Pieredzes apmaiņa no Ikšķiles novada PII.

 

18.

10.30 – 12.00 Saulīšu grupas pedagoģiskā sēde.

 

25.

 

 

 

DECEMBRIS

 

P

I

R

M

D

I

E

N

A

3.

9.15 un 10.30 filiālē - Pirmās adventes rīta stāsts.

10.

9.15 un10.30 filiālē Otrās adventes rīta stāsts.

 

 

16.30 Ziemassvētku pasākums Lāsīšu grupai.

17.

9.15 un10.30 Trešās adventes rīta stāsts.

 

17.00 Ziemassvētku pasākums Zvaniņu grupai.

24.

 

 

Brīvs

31.

 

 

Brīvs

O

T

R

D

I

E

N

A

4.

11.

16.30 Ziemassvētku pasākums Saulīšu grupai.

18.

17.30 Ziemassvētku pasākums Dzintariņu grupai.

19.30 Iestādes kolektīva Ziemassvētku pasākums.

25.

 

Brīvs

 

T

R

E

Š

D

I

E

N

A

5.

 

13.30 – Skolotāju sapulce.

12.

16.00 Ziemassvētku pasākums Zaķu grupai.

19.

17.00 Ziemassvētku pasākums Bitīšu grupai.

 

26.

 

Brīvs

 

C

E

T

U

R

T

D

I

E

N

A

6.

13.

17.00 Ziemassvētku pasākums Podziņu grupai.

20.

16.00 Ziemassvētku pasākums „Caunītēs” Mārīšu grupai (kopā ar vecākiem).

17.30 Ziemassvētku pasākums Rūķu un Lāču grupām.

27.

 

P

I

E

K

T

D

I

E

N

A

7.

14.

10.00 Ziemassvētku pasākums Pumpuriņu grupai.

16.00 Ziemassvētku pasākums Mārīšu grupai (pasākums tikai bērniem).

21.

10.00 Ziemassvētku pasākums Pērlīšu grupai.

28.

 

 

 

OKTOBRIS

 

P

I

R

M

D

I

E

N

A

1.

 

8.

9.00

Fotografēšanās Berga foto.

 

16.00 Latvijas simtgades laika lentas, gludekļu ekspozīcijas atklāšana.

15.

Labo darbu nedēļa!

22.

13.30 Seminārs par sociāli emocionālo audzināšanu /Inga Supe/

29.

O

T

R

D

I

E

N

A

2.

10.00 Skolotāju palīgu sapulce.

9.

16.

23.

8.30 Pieredzes apmaiņā viesi no Kalnciema.

30.

T

R

E

Š

D

I

E

N

A

3.

13.30 – Skolotāju sapulce – informatīvā.

10.

13.30 – Skolotāju sapulce – metodiskā

17.

9.00 Pirmsskolas pedagogi vēro stundas skolā.

13.30 Supervīzija

24.

13.30 – Skolotāju sapulce – informatīvā.

31.

C

E

T

U

R

T

D

I

E

N

A

4.

9.30 Šajā mājā un 11.10 filiālē

Burvju mākslinieki

Abrakadabra.

Ieeja 1.50 euro.

 

11.

13.30 – Skolotāju sapulce – metodiskā filiālē.

18.

10.00 Sporta dienas aktivitātes lielajām grupām.

 

16.00 Sporta dienas aktivitātes mazākajām grupām.

25.

Projekta „Tīri zobi” praktiska lekcija bērniem.

11.00 - Podziņas;

11.30 – Mārītes;

15.00 – Rūķi;

15.30 – Zvaniņi;

16.00 – Dzintariņi;

16.30 - Bitītes.

 

P

I

E

K

T

D

I

E

N

A

5.

 

 

17.00 Skolotāju dienas pasākums Tautas namā.

12.

9.00

Fotografēšanās filiālē Berga foto

19.

26.

 

 

 

SEPTEMBRIS

 

P

I

R

M

D

I

E

N

A

3.

14.00 Skolotāju sanāksme – sadarbības kārtība ar iestādes psihologiem.

10.

17.

24.

 

 

BRĪVS

O

T

R

D

I

E

N

A

4.

11.

Vecāku sapulces Lāču un Lāsīšu grupām.

17.00 mūzikas zālē, tad grupu telpās.

18.

Vecāku sapulces Podziņu un Mārīšu grupām.

17.00 mūzikas zālē, tad grupu telpās.

25.

15.30 Sapulce skolotāju palīgiem.

T

R

E

Š

D

I

E

N

A

5.

13.30 – Skolotāju sapulce – metodiskā

12.

13.30 – Skolotāju sapulce - metodiskā

 

16.00 Leļļu teātra izrāde „Sprīdītis”. (ieeja 1.50)

19.

10.00 Atbalsta komandas sapulce.

 

13.30 – Skolotāju sapulce - informatīvā.

 

Vecāku sapulces Saulīšu un Zaķu grupām.

17.00 mūzikas zālē, tad grupu telpās.

26.

13.30 – Skolotāju sapulce – metodiskā.

C

E

T

U

R

T

D

I

E

N

A

6.

13.

Vecāku sapulces Pērlīšu un Pumpuriņu grupām.

17.00 mūzikas zālē, tad grupu telpās.

20.

9.00 Pieredzes apmaiņā viesi no Olaines.

 

Vecāku sapulces Zvaniņu, Rūķu, Bitīšu, Dzintariņu grupām.

17.00 mūzikas zālē, tad grupu telpās.

27.

9.15 Saulītes, Lāči, Pogas;

10.00 Zaķi, Lāsītes, Mārītes;

11.30 Filiālē stikla pūtēji. (ieeja 1 euro).

P

I

E

K

T

D

I

E

N

A

7.

Tēvu dienas aktivitātes grupās.

14.

15.30 filiālē Leļļu teātra izrāde „Sprīdītis”. (ieeja 1.50)

21.

28.

17.00 Miķeļdienas tirdziņš.

 

AUGUSTS

 

P

I

R

M

D

I

E

N

A

 

6.

13.

13.00 – 15.00 Kursi „Zīlīte” skolotājiem un skolotāju palīgiem – Praktiskās dzīves un sensoriskas materiāla pamatprincipi. (Laura Klegere-Dortāne)

20.

13.00 – 15.00 Kursi „Zīlīte” skolotājiem un skolotāju palīgiem - Sociāli emocionālā mācīšanās. (Kristīne Ivanova un Inga Supe).

 

27.

15.30 Sapulce skolotāju palīgiem – kompetenču pieejā balstīts mācību process.

O

T

R

D

I

E

N

A

 

7.

13.30 Darba grupas sanāksme „Zīlīte” – dokumentācija 2018/19. mācību gadam.

14.

13.00 – 15.00 Kursi „Zīlīte” skolotājiem un skolotāju palīgiem - : Storytelling* Montessori pedagoģijā (*stāstu stāstīšana). (Rota Greiškalne)

21.

13.30 – Skolotāju sapulce – jaunā mācību gada plānošana.

28.

T

R

E

Š

D

I

E

N

A

1.

8.

13.30 Darba grupas sanāksme „Zīlīte”filiālē – dokumentācija 2018/19. mācību gadam.

15.

13.00 – 15.00 Kursi „Zīlīte” skolotājiem un skolotāju palīgiem - Vērtības audzināšanā pēc Jespera Jūla pieejas. (Velga Rakoviča, FamilyLab dibinātāja Latvijā).

 

22.

29.

13.00 – Iestādes pedagoģiskā sēde – „Zīlīte” zālē.

C

E

T

U

R

T

D

I

E

N

A

2.

9.

16.

13.00 – 15.00 Kursi „Zīlīte” skolotājiem un skolotāju palīgiem - : Atgriezeniskā saite jaunā mācību satura kontekstā. (Ozolnieku novada Izglītības nodaļas vadītāja Ance)

23.

14.00 Darba grupas sanāksme (pārstāvji no skolas, pārstāvji no novada PII) – Pāreja no PI uz skolu – veiksmīgāka adaptācija.

30.

11.00 Izlaidums beidzējiem „Zīlīte” filiāles pagalmā.

17.00 Jaunā mācību gada ieskandināšana – „Zīlīte” āra nojumē kopā ar ģimenēm.

P

I

E

K

T

D

I

E

N

A

3.

10.

17.

13.00 – 15.00 Kursi „Zīlīte” skolotājiem un skolotāju palīgiem – vadoties pēc angļu lektores Kārenas Pīrsas - vērošanas māksla. (Iveta Meldere un Inga Vaļeika).

 

24.

31.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

augusts, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
5
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs