Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Kad izveidots Ozolnieku tautas nams?

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

Kad izveidots Ozolnieku tautas nams?
1991.gadā un uz šo jautājumu attiecas vairāki Ozolnieku ciemata Tautas deputātu padomes lēmumi. (Jelgavas Valsts zonālais arhīvs, 643.fonds, 1.apraksts, 196.lieta)

1991.gada janvārī Latvijas un arī Ozolnieku iedzīvotāju domas bija aizņemtas ar notikumiem Rīgā, kur Ozolnieku cilvēki piedalījās barikādēs pie valstiski svarīgiem objektiem. Bet jau nākamajā mēnesī, 20.februārī, Ozolnieku ciemata tautas deputātu padomes 6.sasaukuma 7.sesijā apsprieda un apstiprināja 1991.gada budžetu. Ciemata kultūras namam tajā paredzēja 88 150 rubļus, salīdzinājumā – Ozolnieku ciemata bibliotēkai paredzēja 16 320 rubļus, bet Ozolnieku vidusskolai – 426 230 rubļus. Padomes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs A.Ditke rosināja pārdomāt vai kultūras nama kosmētiskajā remontā vērts ieguldīt paredzētos 34 tūkstošus, ja paredzēts kapitālais remonts. Ja tam līdzekļi nepietiek, tad iespējams, ka to var veikt pa kārtām. Šo ierosinājumu ātri uztvēra deputāts R.Baranovskis – līdzekļus varbūt var izmantot citām vajadzībām, kurām šobrīd naudas trūkst. Pirms plānot kultūras nama kapitālo remontu, jānoslēdz īres līgums ar PMK – 13 par 1.stāva telpu lietošanu uz noteiktu termiņu. Tik tālu varbūt var piekrist Ozolnieku sporta dzīves organizatoram, bet vēl jautājumā par kultūras namu sēdes protokolā minēta savadabīga atziņa – „jādomā... , lai tas pats sev pelnītu līdzekļus – par darbošanos tajā ir jāmaksā, tāpat kā sporta namā" (JZVA 3.lp.) Šo domu papildina vēl kāds deputāts (J.Sinkevičs) – „"ja runā par rentabilitāti (kultūras nama – A.St.), tad ir jau arī peļņas pasākumi – LLA halle, piemēram, jau paceļ diskotēkas maksu līdz 10 rubļiem" (turpat) Zināma mērā īstajā laikā šo diskusiju pamatoti aprauj deputāts A.Roziņš: „Jāatceras, ka kultūra nekad nav bijusi rentabla, to nevar pārvērst par naudas pelnīšanas avotu."

Svarīgākais 20.februārī pieņemtais lēmums, bija A.Ditkes ziņojums, ka paveikts 5.sesijas lēmumā paredzētais darbs – sagatavot PMK – 13 kultūras nama pārņemšanu ciemata pašvaldības pārziņā. Tad arī pieņēma lēmumu „Par PMK – 13 kultūras nama pārņemšanu ciemata pašvaldības pārziņā". Tas uzdeva Izpildkomitejai pārņemt kultūras namu, sākot ar 1991.gada 1.martu (9.lp.) Izpildkomitejai jāizsludina konkurss uz kultūras nama direktora vietu līdz aprīlim.


Nākamajā, 8.sesijā, 12.aprīlī izskatīja jautājumu par kultūras nama tālāko darbību. Tautas deputātu padomes sekretāre I.Muceniece uzstājās ar ziņojumu, kurā ierosināja kultūras namu turpmāk saukt par Ozolnieku Tautas namu. (18.lp.) Attiecīgajā padomes lēmumā „Par jautājumiem, kas saistīti ar turpmāko ciemata kultūras nama darbību" nolēma, ka „turpmāk bijušo Jelgavas PMK – 13 arodbiedrības kultūras namu, kurš ir ciema Izpildkomitejas pārziņā, saukt par Ozolnieku ciemata Tautas namu." (25.lp.) No budžeta brīvajiem līdzekļiem Tautas nama pulciņu darbam un pasākumu sagatavošanai novirzīja 2500 rubļus. (Turpat) Trešajā punktā nolemts, ka, tā kā nav atrasts direktora amata pretendents, tad paredzēts ievietot attiecīgu sludinājumu laikrakstā „Jelgavas Ziņotājs".


Virzība jautājumā par Tautas nama direktora iecelšanu noslēdzās Tautas deputātu padomes 12.sesijā, 20.septembrī. Tajā par tautas nama direktoru apstiprināja Raiti Krūmiņu, pēc izglītības masu pasākumu organizatoru. Jaunais direktors kā obligātu uzdevumu izvirzīja iespējami ātri atbrīvot telpas Tautas nama darbam. Vajadzīgi līdzekļi inventāra iegādei, namam vajadzīgs kāds transporta līdzeklis. Cerēt, ka tautas nams daudz varēs pelnīt un pats sevi apgādāt, nebūtu reāli. Nepieciešams pārskatīt veco remonta – rekonstrukcijas projektu, tāpat nepieciešama skatuves iekārtas rekonstrukcija. Padomes deputāti uzdeva vairākus jautājumus, uz kuriem R.Krūmiņš atbildēja: 1. Cilvēki nāks uz Tautas namu, ja tur būs interesanti pasākumi, kuri notiks pievilcīgās telpās. 2. Atbalsta ideju par maziem sarīkojumiem. 3. Algu vēlētos tādu, lai nav jāmeklē iespēja piepelnīties citur. 4. Apdzīvojamās platības jautājums ir aktuāls arī viņa ģimenei. 5. Informācija un reklāma par pasākumiem Tautas namā noteikti nepieciešama, bet tas prasa līdzekļus (78.lp.)


Tautas deputātu padomes priekšsēdētājs M.Ainārs: jāplāno, kā tiks apsaimniekots Tautas nams, jo direktoram viņa darbībā tiek dota maksimāla patstāvība, tādēļ tiks gaidīta atdeve. .. Paredzamā alga varētu būt līdz 600 rbļ., domāts par dienesta dzīvokli Tautas nama direktoram. (Turpat)


6.sasaukuma 12.sesijas 20.septemra lēmums „Par Ozolnieku Tautas nama direktora apstiprināšanu". 1. Apstiprināt Raiti Gunta d. Krūmiņu par Ozolnieku tautas nama direktoru ar mēneša amata algu atbilstoši štatu sarakstam. 2. Nodot direktora R.Krūmiņa pārziņā Tautas nama kadru komplektēšanu atbilstoši apstiprinātajam štatu sarakstam., kā arī budžeta līdzekļu izmantošanu. 3. Rast iespēju nodrošināt tautas nama direktoru ar dienesta dzīvokli. (85.lp.)


Šajā pašā sēdē apspriest Tautas nama un kultūras darba jautājums, par ko ziņojumu sniedza direktora vietas izpildītāja Vija Simanoviča. Galvenās problēmas – Tautas namam atkal tek jumts; netiek atbrīvotas telpas, pulciņu nodarbības nevar notikt Tautas nama telpās, izmētāti pa visu ciematu. Sporta nams pieprasa atbrīvot līdz šim aizņemtās telpas, jo tās nepieciešamas pašiem. Par jauno direktoru – jādomā, kā atrisināt dzīvokļa jautājumu, lai var normāli strādāt. (77.lp.)


Deputāti vairāk uzsver Tautas nama telpu nekvalitatīvu remontu. M.Ainārs – remontu veicis kāds PMK – 13 uzaicināts kooperatīvs. A.Rampāns (PMK galvenā inženiera vietnieks) pirms aiziešanas no PMK – 13 solījis, ka viss tiks sakārtots. Deputāte S.Salmiņa – remontu veica konkrēta organizācija – tad lai samaksā, sedzot nepieciešams labošanas darbus. J.Melders (PMK – 13 direktors) – žēl, ka tikai tagad , pēc gada, runā par remonta kvalitāti. J.Sinkevičs – PMK – 13 atbild par paveikto darbu kvalitāti, jo darbu veicējus aicinājuši viņi. Deputāts Z.Ērmiņš – steidzami ir jārisina jautājums par pagasta teritorijā veikto darbu stingru kontroli pie pieņemšanas, turklāt visos objektos. Nepieciešams, lai pie pieņemšanas piedalītos kompetents pagasta pārstāvis. (77.lp.) Deputāte D.Cabe pieprasa pārskatīt līgumu ar PMK – 13 par Tautas nama telpu atbrīvošanu, kas parakstīts neapspriežoties ar deputātiem, galvenokārt par termiņu.(78.lp.) Nolēma: 1. uzdot PMK – 13 (direktors J.Melders) nekavējoties pabeigt Tautas nama remontdarbus. 2. Izglītības, kultūras un sporta komitejas deputātiem atkārtoti izskatīt līgumu ar PMK – 13, īpašu uzmanību pievērst telpu atbrīvošanas termiņiem. (Turpat)

Pēc JVZA fondu materiāliem sagatavoja Aigars Stillers

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

augusts, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
12
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs