Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Ozolnieku novada domes apbalvojumi

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

2017. gadā

Konkurss "Ozolnieku novada gada cilvēks"

1. "Mūža ieguldījums" - Valentīna Linde

2. "Gada cilvēks" - Edgars Jānis Paulovičs

3. "Gada sasniegums" - Jānis Krūmiņš, Ingūna Pētersone, Inta Vaškevica

4. "Gada cilvēks uzņēmējdarbībā" - Dzintra un Rūdis Lūsiņi, Mārcis Laidiņš

5. "Gada saimnieks savā sētā" - Velga Siliņa, "Lācīši", Salgales pagasts

2016. gadā

Konkurss "Ozolnieku novada gada cilvēks"

1. "Mūža ieguldījums" - Gunārs Barups

2. "Gada cilvēks izglītībā" - Elīza Juste

3. "Gada cilvēks kultūrā" - Ilze Beķere

4. "Gada cilvēks sportā" - Marina Cīrule

5. "Gada jaunietis" - Einārs Ervīns Deribo

6. "Gada cilvēks pašvaldības darbā" - Antra Plotņikova

7. "Gada cilvēks uzņēmējdarbībā" - Andris Skolmeistars

8. "Gada saimnieks savā sētā" - Jānis Rubenis

9. "Gada cilvēks" - Lāsma Cimermane

 

2015. gadā

Konkurss “Ozolnieku novada gada cilvēks”

1.“Mūža ieguldījums” – Māris Ainārs

2. "Gada cilvēks izglītībā" – Klāra Stepanova

3. "Gada cilvēks kultūrā" – Dace Vilne

4. "Gada cilvēks sportā" – Juris Bērziņš

5. "Gada jaunietis" – Raivis Duplinskis

6. "Gada cilvēks pašvaldības darbā" – Ārija Lakmute

7. "Gada uzņēmējs" – Jānis Uzars

8.“Gada saimnieks savā sētā” - Arnolds Gross, kokaudzētava "Bētras"

 

2014.gadā

Konkursa "Sakoptākā sēta 2014" uzvarētāji šādās nominācijās:

1.1. Sakoptākā lauku sēta:

1.1.1. „Meža lieknas", Cenu pagasts, Ozolnieku novads, saimnieki Ludmila Šepeļeva un Igors Glotovs;

1.1..2. "Lazdiņas" - Salgales pagasts, Ozolnieku novads, saimniece Dagnija Hincenberga.

1.2. Sakoptākā individuālā dzīvojamā māja ciemā:

1.2.1. Ozolnieku pagastā – „Aizupe" Nr.2, Ozolnieki, Ozolnieku novads, saimnieks Matīss Cers;

1.2.2. Cenu pagastā – "Ilksiņi", Cenu pagasts, Ozolnieku novads, saimnieki Vija un Jānis Veidemaņi;

1.2.3. Salgales pagastā – „Upes krasti" – Salgales pagasts, Ozolnieku novads, saimnieki Dace un Jānis Sviķi.

1.3. Sakoptākā daudzdzīvokļu māja - „Aizupes 5", Ozolnieku pagasts, mājas vecākais Andris Ziemelis.

1.4. Ziedošākā pašvaldības iestāde - pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte", Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, vadītāja Elīza Juste.

1.5. Savdabīgais dārzs (kaimiņu sadarbība):

1.5.1.  „Stīveri" – Salgales pagasts, Ozolnieku novads, saimnieks Jānis Robežnieks;

1.5.2. "Saulītes" - Salgales pagasts, saimniece Līga Lonerte.

1.7. Speciālbalva - „Saulesdārzs" (Švāgari) - Salgales pagasts, Ozolnieku novads, saimnieks Viesturs Grūbe.

 

2013.gadā

Ar Ozolnieku novada domes Atzinības rakstiem apbalvoti:

1. Rolands Arājs - par ieguldījumu vēstures izzināšanā un jaunatnes patriotiskajā audzināšanā;

2. Nallija Blekte - par ieguldījumu un sasniegumiem Garozas pamatskolas skolēnu izglītošanā;

3. Mārīte Skrinda - par augstu darba profesionalitāti un Ozolnieku novada kultūras tradīciju stiprināšanu;

4. Inta Zakenfelde - par augstu darba profesionalitāti un Ozolnieku novada kultūras tradīciju stiprināšanu;

5. Dace Vilne - par augstu darba profesionalitāti un Ozolnieku novada kultūras tradīciju stiprināšanu.

A/S Swedbank sarūpētu balvu par izcilu darbu saņēma Ozolnieku vidusskolas fizikas un matemātikas skolotāja Inna Galviņa.

Konkursa "Sakoptākā sēta 2013" uzvarētāji šādās nominācijās:

1.1. Sakoptākā lauku sēta - „Strazdi", Cenu pagasts, Ozolnieku novads, saimnieki Ruta un Voldemārs Brieži.

1.2. Sakoptākā individuālā dzīvojamā māja ciemā:

1.2.1. Āne – „Zaķi" – Cenu pagasts, Ozolnieku novads, saimnieks Ivars Akmeņkalns;

1.2.2. Dalbe – Ozolu iela 4, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, saimnieks Gunārs Zaķis;

1.2.3. Emburga – „Mazigauņi" – Salgales pagasts, Ozolnieku novads, saimniece Aija Lejniece;

1.2.4. Garoza – „Gaismas" – Salgales pagasts, Ozolnieku novads, saimniece Ņina Grabauska;

1.2.5. Iecēni – Amoliņu iela 12, Cenu pagasts, Ozolnieku novads – saimnieks Zigurds Veidis;

1.2.6. Ozolnieki – Meliorācijas iela 9, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, saimniece Silvija Jackeviča;

1.2.7. Renceles – „Stari" – Renceles, Salgales pagasts, Ozolnieku novads, saimniece Jefrosija Ragucka.

1.3. Sakoptākā daudzdzīvokļu māja - „Lejas Bēnūži", Cenu pagasts, Ozolnieku novads, pilnvarotā persona Sandra Galiņa.

1.4. Sakoptākā pašvaldības iestāde - Salgales pamatskola, Salgales pagasts, Ozolnieku novads, direktore Irēna Pauloviča.

1.5. Sakoptākais uzņēmums - SIA „Īves grupa" – Cenu pagasts, Ozolnieku novads, saimniece Inese Kuniga.

1.6. Savdabīgais dārzs (iespēju dārzs) - „Viršupes" – Cenu pagasts, Ozolnieku novads, saimnieki Grieta un Juris Ziebergi.

1.7. Speciālbalva - „Sereni" - Salgales pagasts, Ozolnieku novads, saimniece Renāte Burša

 

2012.gadā

Ar Ozolnieku novada domes Atzinības rakstiem apbalvoti:

1. Mārtiņš Prīsis - SIA "Ozolnieku KSDU" valdes priekšsēdētājs, par ieguldījumu Ozolnieku novada daudzdzīvokļu māju renovācijas procesa organizēšanā;

2. Ivo Baranovskis - volejbola komandas "Poliurs/Ozolnieki" komandas kapteinis, par ieguldījumu komandas sportiskajos sasniegumos;

3. Larisa Veipa - novada Ānes apkalpošanas centra vadītāja, par ilggadēju un priekšzīmīgu darbu ar iedzīvotājiem;

4. Olita Dūmiņa - novada pašvaldības kasiere, par ilggadēju un priekšzīmīgu darbu ar iedzīvotājiem;

5. Anda Silgaile - Salgales mūzikas skolas direktores vietniece, par ieguldījumu Salgales pagasta bērnu unn jauniešu izglītošanā un aktīvu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē.

 

Konkursa "Sakoptākā sēta 2012" uzvarētāji šādās nominācijās:

Sakoptākā lauku sēta - „LĪČI”, Salgales pagasts, Ozolnieku novads, īpašnieks Andrejs Kuļikovskis;

Sakoptākā individuālā dzīvojamā māja ciemā:

Ozolnieki – AVEŅU IELA 13, īpašnieki Jānis Valerts, Diāna Valerte;

Dalbe – OZOLU IELA 2, īpašnieks Andis Dobrājs;

Tetele – SKOLAS IELA 8, īpašnieks Māris Avotiņš;

Iecēni – DIŽOZOLU IELA 12, īpašniece Brigita Preisa;

Sakoptākā pašvaldības iestāde - GAROZAS PAMATSKOLA, direktore Dina Štelmahere;

Sakoptākais uzņēmums - SIA „METRA”, valdes loceklis Reinis Miķelšteins;

Savdabīgais dārzs (iespēju dārzs) - „SPĀRES”, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, īpašnieks Ģirts Vildavs;

Speciālbalvas:

„JAUNBŪRNIEKI”, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, īpašniece Inita Žunna;

AVOTU  IELA 7, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, īpašniece Ilze Upīte.

2011. gadā

Ar Ozolnieku novada domes Atzinības rakstiem apbalvoti:

1.Ilze Ungure - Tautas nama noformēšanas māksliniece, par ieguldījumu pirmo Ozolnieku novada svētku organizēšanā;

2. Rita Barona - Tautas nama direktore, par ieguldījumu pirmo Ozolnieku novada svētku organizēšanā;

3.Dina Tauriņa - Ozolnieku un Salgales mūzikas skolas direktore, par ieguldījumu un radošu darbu mūzikas skolu pilnveidošanā;

4. Ilze Lidenbauma - pirmsskolas izglītības iestādes "Zīlīte" skolotāja, par ieguldījumu pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" administrēšanā;

5. Igors Baimanovs - SIA "Emburga Plus" valdes priekšsēdētājs, par atbalstu pašvaldības ceļu uzturēšanā;

6. Jānis Tautvaitis - Ozolnieku Vasarsvētku draudzes mācītājs, par ilgstošu sadarbību labdarības organizēšanā.
 
 
Konkursa "Sakoptākā sēta 2011" uzvarētāji šādās nominācijās:

Lauku sēta - "Kalna Bēnūži", Cenu pagasts;

Individuālā dzīvojamā māja novada ciemosAvotu iela 7A, Ozolnieku pagasts;

Daudzdzīvokļu māja - SIA "Zaļais nams", Ozolnieku pgasts;

Pašvaldības iestādes - Ozolnieku vidusskola, Ozolnieku pagasts;

UzņēmumiIK "Rešetilovs un Ko", Raubēni, Cenu pagasts;

Savdabīgais dārzs (Iespēju dārzs) - Celtnieku iela 9-21, Āne, Cenu pagasts;

(daudzdzīvokļu nama lodžija)

Speciālbalva :

Juris Indrušonoks, Salgales pagasts - par puķu stādu un dekoratīvo augu ziedošanu, dāvināšanu;

Pūce Ausma, Pūce Ēriks, Salgales pagasts.

 

2010. gadā

Ar Ozolnieku novada domes Atzinības rakstiem apbalvoti:

Rasma Skruļa - Ozolnieku vidusskolas skolotāja;

Klāra Stepanova - Ozolnieku vidusskolas direktore;

Anita Ūvena - Salgales vidusskolas skolotāja;

Guntis Rozītis - Ozolnieku novada deputāts;

Viktors Melnacis - SIA "Poliurs" valdes priekšsēdētājs;

Valentīna Linde - Ozolnieku novada domes kancelejas vadītāja;

Ārija Lakmute - Ozolnieku novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja;

Daina Andersone - Ozolnieku novada domes galvenās grāmatvedes vietniece.

 

Konkursa "Sakoptākā sēta 2010" uzvarētāji šādās nominācijās:

Lauku sēta "Baznīckrogs", Sidrabenes pagasts, Emburga;

"Lībieši", Sidrabenes pagasts;

Individuālā dzīvojamā māja - Ezera iela 28, Ozolnieku pagasts;

Daudzdzīvokļu māja - "Iecavkrasti", Ozolnieku pagasts;

Iestādes, uzņēmumi - SIA "Jelgavas tipogrāfija", Cenu pagasts;

"Liepziedi", Sidrabenes pagasts.

 

2009. gadā apbalvotie:

Elga Hāze - par ilggadīgu darbu Ozolnieku vidusskolā;

Staņislavs Jakovels - par ilggadīgu darbu Sidrabenes pagastā;

Ilze Krišjāne - par ilggadīgu darbu PII "Bitīte";

Austra Fedosejeva - par ilggadīgu darbu Ozolnieku tautas namā;

Zigmunds Ērmiņš - par ilggadīgu darbu SIA "Ozolnieku KSDU";

Rita Barona - par ieguldījumu Ozolnieku novada kultūras dzīves attīstībā;

Antons Želna - par ilggadīgu darbu Teteles pamatskolā;

Dina Štelmahere - par ieguldījumu darbā ar jaunatni un Garozas pamatskolas attīstībā;

Imants Leimanis - par ieguldūjumu muzeja "Auči" izveidošanā un saglabāšanā;

 

2008. gadā piešķirti šādās nominācijās:

Sakoptākā lauku sēta -  "Mežrenceles";

Ražīgākā zemnieku saimniecība - SIA "Īves grupa";

Labākais pirmās brīvvalsts laika īpašuma saglabātājs - "Džammas";

Lielākais privātkapitāla ieguldītājs Ozolnieku novada attīstībā - SIA "GRB Investīcijas" (OZO Ledus halle);

Lielākais ieguldījums dzīvojamo māju būvniecībā - SIA "Uzars";

Sekmīgākais komunālās saimniecības uzņēmums - SIA "Ozolnieku KSDU", SIA "Āne EP";

Veiksmīgākais atpūtas objekts - SIA "Ritums" (Ozolnieku ezers un trošu sistēma);

Veiksmīgākais uzņēmums - SIA "TAND Jelgava";

Lielākais nodokļu maksātājs - SIA "Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības centrs";

Lielākais ieguldījums vēstures saglabāšanā - Voldemārs Birznieks.

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūnijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
2
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs