Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Domes sēdes darba kārtība

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

 

Ozolnieku novada domes sēde notiks

2019.gada 24.janvārī plkst.17.00

Stadiona ielā 10, Ozolniekos

 

Darba kārtība:

 

1. Pašvaldības izpilddirektora A.Židkova pārskats par administrācijas darbu.

2. Par dzīvokļa īpašuma Progresa iela 2-3, Tetelē, nodošanu atsavināšanai (I.Malahovska).

3. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Iecavas 2", Ozolnieku pagastā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu (I.Malahovska).

4. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Garozas stacija, dzīvojamā māja Nr.2", Salgales pagastā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu (I.Malahovska).

5. Par dzīvokļa „Viduči"-1 , Jaunpēterniekos, Cenu pagastā, Ozolnieku novada atsavināšanu (I.Malahovska).

6. Par dzīvokļa „Viduči"-4 , Jaunpēterniekos, Cenu pagastā, Ozolnieku novada atsavināšanu (I.Malahovska).

7. Par īres maksas noteikšanu Ozolnieku novada pašvaldības īpašumā esošām dzīvojamām mājām (I.Malahovska).

8. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Skolas iela 6, Ozolniekos (I.Baumane).

9. Par nekustama īpašuma "Bērziņš 3", Cenu pagasts, atsavināšanu (A.Plotņikova).

10. E. G. iesnieguma izskatīšana - par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5444 006 0076 nomu (A.Plotņikova).

11. Biedrības "TUVU" iesnieguma izskatīšana - par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5444 005 0585 nomu (A.Plotņikova).

12. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.14/2012 "Par Ozolnieku novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem" (S. Strode).

13. Par grozījumiem 2014.gada 14.oktobra Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.8/2014 "Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti" (A.Jaka).

14. Par grozījumiem 2017.gada 14.decembra Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumosNr.10/2017 "Par braukšanas izdevumu kompensēšanu Ozolnieku novada izglītojamajiem" (A.Jaka).

15. Iesnieguma izskatīšana – par NĪN atvieglojumu piešķiršanu SIA „Rotors" (J.Vilciņa).

16. Par dotāciju Zemgales plānošanas reģionam 2019.gadā (J.Vilciņa).

17. Par atbalstu LR Zemessardzes štābam (J.Vilciņa).

18. Par atļauju pašvaldības izpilddirektoram A.Židkovam savienot amatus (S.Krūmiņa).

19. Par izmaiņām Ozolnieku novada domes komisiju sastāvā (S.Krūmiņa).

20. Par Ozolnieku novada pašvaldības dalību programmā „Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs" (A.Sloka).

21. Par Ozolnieku novada pašvaldības atbalstu vienam izglītojamajam privātajā pirmsskolas izglītības iestādē (D.Liepa).

22. Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.13/2018 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Ozolnieku novadā" (J.Vilciņa).

23. Par Ozolnieku novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildi 2018.gadā (D.Liepa).

24. Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.1/2019 „Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2019.gadam" (D.Liepa).

25. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu (S.Krūmiņa).

 

 

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                                            D.Liepiņš

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūlijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
10
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs