Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Ozolnieku novada komisijas

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

Vēlēšanu komisija

IVETA STRĒLNIECE - komisijas priekšsēdētāja

KOMISIJAS LOCEKĻI:

VALENTĪNA LINDE- komisijas sekretāre, Ozolnieku novada pašvaldības sekretāre

ANITA BĪBERE - Ozolnieku novada domes sekretāre

SANTA OZOLA -Zemgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja;

ILONA BUTKUS - Ozolnieku novada pašvaldības Būvvaldes lietvede;

ILZE MANGUSA - bāriņtiesas priekšsēdētāja;

JĀNIS RĒDIŅŠ - LLKC programmētājs

Administratīvā komisija
(apstiprināta Ozolnieku novada domes 11.07.2017. sēdē, protokols Nr. 8)

JANA VILCIŅA - komisijas priekšsēdētāja, novada domes juriste

KOMISIJAS LOCEKĻI:

EVA SEGLIŅA - Salgales pagasta pārvaldes vadītāja;

GUNTIS ŽEIVOTS

JURIS ANTONOVS

IEVA BRIĢE - novada sociālā dienesta speciāliste;

ILZE MANGUSA - bāriņtiesas priekšsēdētāja

Komisija izskata administratīvo pārkāpumu lietas LR likumdošanas aktos noteiktā kārtībā. Kontrolē administratīvo pārkāpumu lietās pieņemto lēmumu pareizību un savlaicīgu izpildi. Izstrādā un sniedz priekšlikumus juridiskām un fiziskām personām izdarīto administratīvo pārkāpumu cēloņu un to veicinošo apstākļu novēršanai.

Administratīvo aktu strīdu komisija

DAINIS LIEPIŅŠ - komisijas priekšsēdētājs

KOMISIJA LOCEKĻI:

JANA VILCIŅA - domes juriste

GUNTARS AKMENTIŅŠ - novada domes priekšsēdētāja vietnieks

ANDULIS ŽIDKOVS - pašvaldības izpilddirektors

Pašvaldības iepirkumu un izsoļu komisija

(apstiprināta Ozolnieku novada domes 18.01.2018. sēdē, protokols Nr. 6)

SVETLANA KRŪMIŅA - komisijas priekšsēdētāja

KOMISIJAS LOCEKĻI:

SANTA BĒRZIŅA - juriste

ILONA BUTKUS - Ozolnieku novada pašvaldības Būvvaldes lietvede

ANITA BĪBERE - komisijas sekretāre

AĻONA VIRVIČA-JANSONE - projektu vadītāja būvniecības jomā

Deklarētās dzīves vietas anulēšanas komisija

(apstiprināta Ozolnieku novada sēdē 18.01.2018., protokols Nr. 6)

LAURA GASPAROVIČA - komisijas priekšsēdētāja

KOMISIJA LOCEKĻI:

IRINA MALAHOVSKA - pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste;

VALENTĪNA LINDE - pašvaldības administrācijas sekretāre

Pedagoģiski medicīniskā komisija

(apstiprināta Ozolnieku novada sēdē 21.06.2018., protokols Nr.6)

INGA PĒTERSONE - komisijas priekšsēdētājs, psihologs

KOMISIJA LOCEKĻI:

ILVA VANAGA - psihologs;

KRISTĪNA BAUCE;

ANNA GURA - speciālais pedagogs;

IRINA STRUMPE - ārsts

Lauksaimniecības zemes komisija

(apstiprināts Ozolnieku novada sēdē 17.08.2017., protokols Nr. 17)

ANDULIS ŽIDKOVS - komisijas priekšsēdētājs, pašvaldības izpilddirektors

KOMISIJAS LOCEKĻI:

JANA VILCIŅA - Ozolnieku novada domes juriste;

ANTRA PLOTŅIKOVA - zemes ierīcības inženiere;

EVA SEGLIŅA - Salgales pagasta pārvaldes vadītāja;

ILOBA BUTKUS - būvvaldes lietvede

Dzīvokļu komisija
(apstiprināts Ozolnieku novada domes sēdē 15.03.2018., protokols Nr.6)

IRINA MALAHOVSKA - komisijas priekšsēdētāja, nekustamo īpašumu speciāliste

SARMĪTE STRODE - Sociālā dienesta vadītāja

ILZE MANGUSA - Bāriņtiesas priekšsēdētāja

LAURA GASPAROVIČA - Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

SANTA BĒRZIŅA - juriste


Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
(apstiprināta Ozolnieku novada domes sēdē 23.08.2018., protokols nr.9)

Jana VILCIŅA – komisijas priekšsēdētāja, Iepirkumu un juridiskās daļas juriste;

Antra PLOTŅIKOVA – komisijas locekle, būvvaldes zemes ierīcības inženiere;

Ilona BUTKUS – komisijas locekle, būvvaldes būvinspektora palīgs;

Inese BAUMANE – komisijas locekle, Attīstības un projektu daļas vadītāja;

Laura GASPAROVIČA – Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūlijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
3
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs