Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Akceptēšanai iesniegtie projekti

  A- A A+ Drukāt lapu  
 
Nr.
p.k.
Iesniegšanas
datums
Objekta adrese Objekta nosaukums
    JŪLIJS
1.  4.jūlijs  Meliorācijas 8, Ozolnieki  Ārējā elektroapgāde
2.  8.jūlijs Dzintariņi, Cenu pag. Saimniecības ēkas rekonstrukcija
3.  8.jūlijs "Stirnu Čukatas" un "Pļavas" Salgales pag. Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija īpašumos
4.  8.jūlijs Progresa un Bērzu ielas, Tetelē, Cenu pag. Ielu apgaismojuma tīkla rekonstrukcija objektā
5.  9.jūlijs Spartaka un Stadiona ielas krustojums, Ozolnieki Ārējā elektroapgāde kanalizācijas sistēmai Spartaka un Stadiona ielas krustojumā
6.  9.jūlijs Meistari, Cenu pag. Lauksaimniecības tehnikas remonta darbnīca, tehniskā projekta izmaiņas
7.  9.jūlijs Caunītes, Cenu pag. Viensētas būvju rekonstrukcijas par dzīvojamo ēku un viesu namu par palīgēkām
8.  12.jūlijs Jēči, Cenu pag. Dzīvojamās ēkas projekts
9. 16.jūlijs Draudzības iela 8, Emburga, Salgales pag. Tirdzniecības ēkas rekonstrukcija un malkas šķūnis
10.  18.jūlijs Ausekļa un Iecavas ielās, Brankās, Ozolnieku novads Ielu apgaismojuma tīkla ierīkošana Ausekļa un Iecavas ielās, Brankās, Ozolnieku novadā
11.  19.jūlijs Ziedoņa iela 6, Ozolnieki Sadzīves un lietas kanalizācija
12.  23.jūlijs Viktorijas iela 2, Ozolnieki Dzīvojamā ēka
13.  23.jūlijs Viktorijas iela 4, Ozolnieki Dzīvojamā ēka
14.  24.jūlijs Skatari, Salgales pag., Ozolnieku novads Ģimenes dzīvojamās ēkas rekonstrukcija
15.  24.jūlijs Brīviņi, Salgales pagasts Dzīvojamās mājas elektroapgāde
16.  25.jūlijs D/S Aizupe, Ozolnieku pag. Vidējā spiediena (P<4bar) sadales gāzesvadi un pievadi D/S Aizupe
17.  25.jūlijs Jēči, Biškrēsliņi, Cenu pag. Jēči, Cenu pag. -ārējā elektroapgāde
18. 25.jūlijs Skolas iela 4F, Ozolnieki Skolas iela 4F, Ozolniekos-ārējā elektroapgāde
19.  29.jūlijs  Saullēkti, Cenu pag. Šķūnis
20.  29.jūlijs Parka iela 4, Brankas, Cenu pag.  Branku pakalpojumu centra 2.stāva telpu vienkāršotā renovācija un rekonstrukcija 
21.  30.jūlijs Akmeņu ceļš 8, Cenu pag.  Noliktavas rampa 
    AUGUSTS
22. 1.aug.  D/s "Saturns" 20, Dalbe, Cenu pag. Dzīvojamo māju d/s "Saturns" Nr.20 un Mazā iela 4 ārējā elektroapgāde
Dalbē, Cenu pag., Ozolnieku nov.
23.  6.aug. Zvaigžņu 2, Ozolnieki Noliktavas ēkas rekonstrukcija par ražošanas ēku
24.  7.aug. Celtnieku 36, ĀNE, Cenu pag. Ražošanas ēkas rekonstrukcija-izmaiņas
25.  8.aug. Kopiela 3, Ozolnieki Noliktavas, ražošanas un biroja telpu rekonstrukcija
26.  6.aug. Ceļinieki, Cenu pagasts Autoremonta centrs
27.  12.aug. Ieviņas 13, Āne, Cenu pagasts Dārza māja
28.  12.aug. Spartaka iela 17, Ozolnieki Spartaka ielā 17 ūdensvada pieslēgums
29.  13.aug. Alvejas, Salgales pag. Dzīvojamās ēkas, garāžas un pagraba būvniecība
30.  13.aug.  Meža iela 5, Ozolnieki Dzīvojamā māja
31.  14.aug. Druvenieki, Ozolnieki Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija
32.  14.aug. Meža iela 5, Ozolnieki Gāzes apgāde dzīvojamai mājai
33.  15.aug. Aizupe-132, Ozolnieki Dārza mājas rekonstrukcija par dzīvojamo māju
34.  15.aug. Dūjas, Cenu pag. Dzīvojamās ēkas un garāžas
35.  12.aug. Saules iela 15, Brankas, Cenu pag. Piebraucamā ceļa būve
36.  20.aug.  Kopiela 3, Ozolnieki Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas projekts
37.  20.aug. Lielupes iela 10, Ozolnieki Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija
38.  21.aug. Saules un Spartaka ielas, Brankas Kabeļu kanalizācijas izbūve Brankās
39. 21.aug.  Stadiona iela 3G, Ozolnieki Rindu mājas
40. 21.aug. Dalbe, Cenu pag. Dalbes baznīca ārējā fekālā kanalizācija, Dalbe, Ozolnieku nov.
41. 22.aug. Rīgas iela 34, Ozolnieki Vienkāršotā fasādes renovācija
42. 23.aug. Stadiona un Kastaņu ielas Gājēju ietvju posmu rekonstrukcijas Stadiona un Kastaņu ielā Ozolniekos
43. 26.aug. Akmeņu ceļš 5, Cenu pag. Ēkas demontāža
44. 26.aug. Kopiela 1A, Kopiela 1B, Ozolnieki Ražošanas rekonstrukcija par piebūvi
SEPTEMBRIS
45. 2.sept. Imantas iela 2, Brankas Īpašuma ērējā elektroapgāde
46. 3.sept. Meliorācijas iela Ozolnieki Meliorācijas ielas brauktuves un ietvju atjaunošana Ozolniekos
47. 9.sept.  Silavēji, Cenu pag. Ģimenes māja
48. 9.sept. Saules iela 8, Ozolnieki SIA "Poliurs" caurlaides ēka
49. 10.sept. Piparu iela 4, Iecēni, cenu pag. Gaļas pārstrādes cehs un veikals
50.  12.sept. Apiņi, Salgales pag. Dīķa ierīkošana
51. 12.sept. Upes iela 23, Ozolnieki Saimniecības ēka
52. 16.sept. Stadiona iela 3C, Ozolnieku novads Viendzīvokļa māja
53.
19.sept.
Kopiela iela 4, Ozolnieki Rūpnieciskās ražošanas ēkas rekonstrukcija
54. 19.sept. Saules iela 11, Ozolnieki Daudzīvokļu māja
55. 20.sept. Jelgavas iela 35, Ozolnieki Ozolnieku vsk. priekšlaukuma un galvenās fasādes renovācija
56.  25.sept. Krasta iela Garozā, Ceriņu iela Emburgā, Akāciju iela Rencelēs, Salgales pagastā Ielu apgaismojuma izbūve
57.  25.sept. Saules iela 11 un 16, Ozolnieki Daudzīvokļu māja
58.  25.sept. Rīgas iela 1A, Ozolnieki Biroja ēka ar tirdzniecības laukumu
59.  26.sept. Ievu iela 6, Ozolnieki Rindu māja
60.  26.sept. Ievu iela 6C, Ozolnieki Dvīņu māja (C2 ģimeņu dzīv.māja)
61.  26.sept. Kalna ceļš 3, Iecēni, Cenu pag. Ģimenes māja (izmaiņu projekts)
62.  30.sept. Valkšķi, Cenu pag. Piebraucamā ceļa projekts
63.  30.sept. Rubeņu un Akmeņu ceļš, Raubēni, Cenu pag. Rubeņu un Akmeņu ceļu posmu rekonstrukcijas tehniskais projekts
64.  30.sept. Rubeņu ceļš, Raubēni, Cenu pag. Ielu apgaismojuma ārējā elektroapgāde Rubeņu ceļš, Raubēni, Cenu pag.
    OKTOBRIS
65.  2.okt.  Iecavas un Ozolnieku novadā Valsts nozīmes ūdensnotekas Baložu kanāls, ŪSIK kods 384412, PIK.00/00-85/00 rekonstrukcija
66.  3.okt. Vītas, Salgales pag. Dzīvojamās mājas elektroapgāde
67.  3.okt. Oktobra iela 2, Ozolnieki Pirts rekonstrukcija
68.  3.okt. Ziedoņa iela un Celtniecības iela Ozolniekos Ziedoņa ielas un Celtniecības ielas posma brauktuves seguma atjaunošana
69. 8.okt.  Progresa iela Tetelē, Cenu pag. Notekūdeņu attīrīšanas ietaises ar ražību 15 m3/dn Progresa ielā, Tetelē, Cenu pagastā
70.  10.okt. Saules iela 11 un 16, Ozolnieki Ārējā elektroapgāde Saules ielā 11 un 16
71. 14.okt.  Rubeņu ceļš 46, Raubēni, Cenu pag. Zinātniski-pētnieciskā iestāde
72.  15.okt. Saules iela 2A, Brankas, Cenu pag. Esošo angāru pārvietošana, noliktavas
73.  16.okt. Rubeņu ceļš 46, Raubēni, Cenu pag. Zinātniski-pētnieciskā iestāde (elektroapgāde)
74.  16.okt. Muižnieku 28, Āne, Cenu pag. Dzīvojamās mājas projekts
75.  17.okt. Spartaka iela 7, Ozolnieki Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija
76.  21.okt.  Landeri, Sidrabi, Saldari, Rakari, Cenu pagastā Piebraucamais ceļš, Landeri, Sidrabi, Saldari, Rakari, Cenu pagastā
77.  22.okt. Rusuļi, Cenu pag. Īpašuma "Rusuļi" Cenu pagastā, Ozolnieku novadā ārējā elektroapgāde
78.  22.okt. Rubeņu ceļš 46, Raubēni, Cenu pag. Zinātniski-pētnieciskās iestādes gāzes apgāde
79.  22.okt. Rubeņu ceļš 46, Raubēni, Cenu pag. Zinātniski-pētnieciskā iestāde (vājstrāvas, ārējie tīkli)
80.  22.okt. Rubeņu ceļš 46, Raubēni, Cenu pag. Mobilā betona rūpnīca (vājstrāvas, ārējie tīkli)
81.  23.okt. Rubeņu ceļš 46, Raubēni, Cenu pag. Mobilā betona rūpnīca (elektroapgāde)
82.  25.okt. Celtnieku iela 8, Āne, Cenu pag. Aptiekas filiāles iebūve
83. 31.okt.  Loka iela un Mazā iela Cenu pagastā Īpašuma Loka ielā 1,2,7,8,9,10,12,14,16,18,20,24,26,30,31,34 un Mazā ielā 8,10,12 un Bites Cenu pagastā, Ozolnieku novadā
84.  31.okt. "Oto", Cenu pagasts Tūrisma inventāra noliktava, aktīvās atpūtas telpu rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana
85.  31.okt. Upes iela-Ozolnieki, Klijēnu ceļš-Jelgava 20kV KL un 20kV GVL rekonstrukcija A-13 un A-158, Ozolnieki, Jelgava
86. 31.okt.  Skolas iela 16, Ozolnieki Viesnīca sportistu vajadzībām
    NOVEMBRIS
87.  4.nov. Reiņi, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov. Gāzes apgāde
88.  6.nov. Lejas Bēnūži, Cenu pag. Ārējā elektroapgāde "Lejas Bēnūži", Cenu pag.
89.  7.nov. Nākotnes iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku pag. Dzīvojamās mājas piebūve un saimniecības ēkas
90.  7.nov. Amoliņi, Niedres, Sidrabenes pag., Ozolnieku nov. Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija "Amoliņi", "Niedras", Salgales p., Ozolnieku nov., LV-3045
91.  8.nov. Parka iela 3-13, Ozolnieki Vienkāršotās renovācijas iecere
92.  12.nov. Ganteri, Cenu pag. Ģimenes dzīvojamās un saimniecības ēkas jaunbūve (1.sēj.)
93.  12.nov. Ganteri, Cenu pag. Ģimenes dzīvojamās un saimniecības ēkas jaunbūve (BK, 2.sēj.)
94.  12.nov. Ganteri, Cenu pag. Ģimenes dzīvojamās un saimniecības ēkas jaunbūve (AVK, 3.sēj.)
95.  12.nov. Ganteri, Cenu pag. Ģimenes dzīvojamās un saimniecības ēkas jaunbūve (ŪKT, 4.sēj.)
96.  12.nov. Rubeņu ceļš 60A, Raubēni, Cenu pag. Zemes ierīcības projekts
97.  20.nov. Plēsuma iela 1, Ozolniekos Vidējā spiediena gāzesvada pievada un iekšvadu izbūve dzīvojamai ēkai
98.  20.nov. Oktobra iela 2, Ozolnieki Zemā spiediena gāzesvada pievada un iekšvadu izbūve palīgēkai
99.  20.nov. Ezernieki, Ozolnieki, Ozolnieku pag. Zemes ierīcības projekts
100.  22.nov. Rīgas iela 12-1, Ozolnieki Vienkāršotās renovācijas, rekonstrukcijas iecere
101.  22.nov. Spartaka 21b, Ozolnieki Veikala pārbūve par veikalu un divu dzīvokļu māju
102.  25.nov. Lieknas, Salgales pag. Zemes ierīcības projekts
103.  27.nov. Rubeņu ceļš 46, Raubēni, Cenu pag. Mobilā betona rūpnīca
104.  27.nov. Pīlādži, Cenu pag. Nojume
105.  28.nov. Zivtiņas, Cenu pag. Dīķis
106. 29.nov.  Amoliņu 12, Iecēni, Cenu pag. Saimniecības ēkas, siltumnīcas un nojumes jaunbūve
    DECEMBRIS
107. 10.dec.  Purviņi 55, Salgales pag.  Dzīvojamā ēka
108.  10.dec. Skolas iela 16, Ozolnieki Viesnīca sportistu vajadzībām (vājstrāvas, ārējie tīkli)
109.  10.dec. Jelgavas iela 30,31, Ozolnieki Optiskā kabeļa pieslēgums
110.  12.dec. Bukši, Cenu pag. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija
111.  13.dec. Saules iela 1-4, Ozolniekos Dzīvokļa vienkāršotā renovācija
112.  13.dec. Salgales pag., autoceļš P94 Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Zemgales plānošanas reģionā un Tukuma novadā
113. 13.dec.  Autoceļš P99 Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Zemgales plānošanas reģionā un Tukuma novadā
114.  17.dec. Emīlijas, Cenu pag. Saimniecības ēka
115.  18.dec. Skolas iela 9, Ozolnieki Doktorāts
116.  19.dec. Silarozes, Cenu pag. Zemes ierīcības projekts
117.  19.dec. Iecavas iela 9-7, Garoza, Salgales pag. Dzīvokļa vienkāršotā renovācija

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūlijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
8
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs