Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Būvvaldes akceptētie projekti 2012. gadā

  A- A A+ Drukāt lapu  
 
2012.gada Akceptēti projekti
Nr.p.k. Objekta adrese Objekta nosaukums
1 2 3
2012.gada JANVĀRIS
1. Kastaņu iela 5, dz.3, Ozolnieki Apliecinājuma karte vienkāršotai renovācijai
2. "Jaunbērzi", Cenu pag. Reklāma
3. Ceriņu iela 8, Ozolnieki Reklāma
4. "Līgotņi", Cenu pagasts Dzīvojamā māja, pagrabs un saimniecības ēka
5. "Aizupe" Nr.80, Ozolnieki Dārza mājas rekonstrukcija
6. Langervaldes iela 5, Raubēni Ražošanas ceha rekonstrukcija 2.kārtas
7. Meliorācijas 21 - 2, Ozolnieki Apliecinājuma karte vienkāršotai renovācijai
8. Skolas iela 4, Ozolnieki Administratīvās ēkas renovācija
9. Eglaines iela 13D, Ozolnieki Reklāma
10. Stadiona iela 5b, Ozolnieki Par informācijas stenda un jumtiņa izbūvi virs ieejas Nr. mākslīgā ledus hallē
2012.gada FEBRUĀRIS
11. Rubeņu ceļš 52a, Raubēni, Cenu pag. Apliecinājuma karte vienkāršotai renovācijai
12. Celtnieku iela 36, Āne, Cenu pag. Ražošanas ēkas rekonstrukcija - KT kanalizācijas ārējie tīkli
13. Celtnieku iela 36, Āne, Cenu pag. Ražošanas ēkas rekonstrukcija -ŪKT; ŪK - ārējie un iekšējie ugunsdzēsības tīkli
14. "Avenes", Cenu pag. Ārējā elektroapgāde
15. "Bebri", Cenu pag. Saimniecības ēka
16. "Kandari", Cenu pag. Dīķa un meliorācijas grāvju ierīkošana
17. Dzelzceļa iecirknis Ozolnieku novadā (km 28.568 - 38.000) Optisko kabeļu ielikšana iecirknī Rīga- Jelgava
18. "Pīlādži", Cenu pag. Apliecinājuma karte vienkāršotai renovācijai
19. "Robiņi", Ozolnieku pag. Ārējais un iekšējais gāzes
20. "Robiņi", Ozolnieku pag. Sadalošais gāzes vads
21. Celtnieku iela 36, Āne, Cenu pag. Apliecinājuma karte vienkāršotai renovācijai
22. Parka iela 1, Ozolnieki Apliecinājuma karte fasādes vienkāršotai renovācijai
23. "Lejas Brūveri", Cenu pag. Ārējā elektroapgāde
24. "Kalniņi", Cenu pag. Kūts ēkas rekonstrukcija par pirti un saimniecības ēkas jaunbūve
25. "Lauciņi", Cenu pagasts Zemes ierīcības projekts
2012.gada MARTS
26. "Medņi" un "Atvari", Salgales pag. Zemes ierīcības projekts
27. Langervaldes iela 1, Raubēni Koģenerācijas stacija
28. Rubeņu ceļš 48a,Raubēni,Cenu p. Autostāvvietas nojume (izmaiņas)
29. Saules iela 2, Brankas, Cenu pag. Ražošanas un biroja ēkas rekonstrukcija.
30. "Vēsmiņas", Salgales pag. Par dīķa novietnes saskaņošanu
31. "Lāči', "Mežnoras", Cenu pag. Par dīķa novietnes saskaņošanu
32. Meliorācijas iela 2, Ozolnieki Par reklāmas izvietošanu
33. Rīgas iela, Ozolnieki Par reklāmas izvietošanu
34. Spartaka iela 21B, Ozolnieki Par reklāmas izvietošanu
35. Stadiona iela 1, Ozolnieki Par reklāmas izvietošanu.
36. Rīgas iela 20C, Ozolnieki Par reklāmas banera uzstādīšanu
37. Jelgavas iela 35, Ozolnieki Ozolnieku vidusskolas rekonstrukcija
38. "Apšukungi", Salgales pag. Vienģimenes dzīvojamā māja
39. Rubeņu ceļš 50, Raubēni, Cenu pag. Rubeņu ceļš 50 slodzes palielinājums
40. TP-6514 "Bērnudārzs" z-5, Stadiona iela, Ozolnieki Ārējā elektroapgādes rekonstrukcija
41. Celtnieku iela 36, Āne, Cenu pag. Ražošanas ēkas rekonstrukcija
42. Pavasara iela 24, Ozolnieki Dzīvojamā māja un saimniecības ēka
43. Langervaldes iela 1, Raubēni, Cenu pag. Gāzes vada pievads un iekšējie tīkli
44. "Veceglaine", Cenu pag. Vienģimenes dzīvojamā ēka un saimniecības ēka
45. Stadiona un Skolas ielas krustojums, Ozolnieki Par brīvstāvoša reklāmas stenda izvietošanu
46. Rīgas iela 34, Ozolnieki Par reklāmas izvietošanu
47. TP-6514 "Bērnudārzs" z-5, Stadiona iela, Ozolnieki Ārējā elektroapgādes rekonstrukcija
48. Jaunatnes iela 4, Āne, Cenu pag. Pirmskolas izglītības iestādes "Saulīte" renovācija
49. Stadiona iela 10, Ozolnieki Administratīvās ēkas rekonstrukcija
50. "Auzāni", Cenu pag. Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku rekonstrukcija
51. "Meža irbes", Cenu pag. Ārējā elektroapgāde
52. "Līkumi", Ozolnieku pag. Pirts
53. Meliorācijas iela 6, Ozolnieki Vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte
54. Meliorācijas iela 23, Ozolnieki Vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte
2012.gada APRĪLIS
55. Saules iela 9, Brankas, Cenu pag. Vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte
56. Lielupes iela 7, Ozolnieki Saimniecības ēka /projekta izmaiņas/
57. Tirgoņu iela 4, Āne, Cenu pag. Saimniecības ēka
58. "Purenes" un "Dalbes līči", Cenu pag. Zemes ierīcības projekts
59. Alejas iela 12, Ozolnieki Dzīv.mājas un pirts izmaiņu projekts.
60. Aveņu iela 8, Ozolnieki Alejas ielas K1, K2 rekonstr
61. Vālodzītes, Cenu pag. Dzīv. Māja
62. Dālderi, Cenu pag Palīgēka
2012.gada MAIJS
63. Priežu iela 8, Dalbe, Cenu pag. Saimn ēkas f-jas maiņa
64. Skolas/Stadiona ielu krust Ozolnieki Gājēju pāreja "Pūcīte"
65. "Garozas skola" Salgales p. Ozo nov. Garozas pam/sk telpu renovācija
66. Amoliņu iela 10, Cenu p. Ozo nov Dzīvojamā ēka
67. Kalna ceļš 13, Iecēni, Cenu pag. Ozo nov Saimniecības ēka
68. "Caunas" Cenu pag., Ozoln nov Teritorijas nožogošana
69. Meliorācijas iela 17, Ozolnieki Vienkāršotās renovācijas apliecin karte
70. Eglaines iela, Ozolnieki Ārējo elektrotīklu rekonstrukcija
71. "Ezeriņi", Garoza, Salgales pag Ozoln nov Dzīvojamā ēka
72. "Tamuļi", Cenu pag. Ozoln nov Dzīvojamās mājas izmaiņu un žāvētavas projekts
73. Meliorācijas 4-12, Ozolnieki Vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte
74. Rubeņu ceļš 48a,Raubēni,Cenu p. Ražošanas korpuss -apliecinājuma karte
75. Alejas iela 30, Ozolnieki Pitrts piebūve dzīv ēkai
2012.gada JŪNIJS
76. Cenu pag Ozoln novads 20 KV EPL A-685 rekonstrukcija uz kabeļiem
77. Celtnieku 4-52, Āne, Cenu pag Dzīvokļa vienk renovācija
78. Priežu iela 12, Dalbe, Cenu pag. Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija un saimniecības ēka
79. "Robiņi", Ozolnieku pag. Dzīvojamās mājas TP izmaiņas
80. Stadiona iela 3F, Ozolnieki Dzīvojamā māja
81. Langervaldes iela2, Raubēni, Cenu pag. Vienkāršotā rekonstrukcija Nolikt 1.stāvs - kad. 0091 007
82. Langervaldes iela2, Raubēni, Cenu pag. Vienkāršotā rekonstrukcija Nolikt 1.stāvs - kad. 0091 001
83. Meliorācijas iela 10, Ozolnieki PII "Zīlīte" telpu renovācija
84. "Upes Lejas", Cenu pagasts, Ozo nov Dzīv. ēkas vienkāršotā renovācija+rekonstrukcija
85. TP-6506 "Aizupes" z-3, Ozolnieki Ārējās elektroapgādes rekonstrukcija TP 6506, z3
86. TP-6506 "Aizupes"z-1,z-2,z-3, Ozoln Ārējās elektroapgādes rekonstr. TP 6506, z1, z2, z3
87. "Upītes", Garoza, Salgales pg., Ozo nov Pirts ēka
88. "Bitītes", Salgales pag., Ozoln nov Dīķis
2012.gada JŪLIJS
89. Lielupes iela 8, Ozolnieki Pagaidu dzīvojamā ēka
90. Celtnieku iela 16-4, Āne, Cenu pag. Vienkāršotā renovācija
91. "Pīlādzes", Cenu pagasts Gāzes apgāde
92. Ezermalas-3, Āne, Cenu pg, Ozoln nov Vienkāršotā rekonstrukcija
93. Rubeņu c.8a, Raubēni, Cenu pg Vienkāršotā renovācija
94. Ozolnieku ezers Ozolnieku ezera apkārtnes labiekārtošana
95. Skolas iela 5, Tetele, Cenu pg Lauku pirts
96. Celtnieku 12, Āne, Cenu pg. Ražoš sadzīves korp rek-kcija par apkalpošanas centru Jauniešu Iniciatīvu centrs
97. "Gešas", Salgales pg ,Ozolnieku nov Ārējā elektroapgāde
2012.gada AUGUSTS
98. Celtnieku iela 38, Āne, Cenu pg. Ēkas rekonstrukcija par administrat un personāla telpu
99. "Galiņi", Cenu pg, Ozolnieku nov Dīķis
100. Kopiela 4,Ozolnieki Dzelzsbetona ceha transportiera mezgla un šķūņa demontāža
101. "Pasakas", Salgales pg, Ozoln nov NĪ "Pasakas" ārējā el.apgāde
102. Alejas iela 16, Ozolnieki Vējtvera piebūve dz ēkai
103. Kopiela 3, Ozolnieki, Ozoln nov Ārējā el.apgāde birojam
104. "Emīlijas", Cenu pg, Ozolnieku nov Ārējā el.apgāde
105. "Mežmaļi", Salgales pg, Ozoln nov Dzīv mājas rekonstrukcija par atpūtas māju; pirts, saimn ēka, dzīvojamā māja
106. Skolas iela, Ozolnieki, Ozoln nov Ielas apgaismojums
   2012.gada SEPTEMBRIS
107. "Silacīruļi", Cenu pg, Ozoln. nov. Ārējā elektroapgāde
108. "Akači", Salgales pg, Ozolnieku nov Angārs - nojume
109. "Atpūtas", Jaunpēternieki, Cenu pg. Metālapstrādes darbnīca
110. "Avenes", Cenu pg, Ozoln nov Ražošanas ēkas rekonstrukcija
111. Sidrabenes (Salgales) pagasts Garozas upes rekonstrukcija
112. Karjers "Bačas", Salgales pg Spridzināšanas darbi dolomīta atradnē
113. "Aizupe 25", Ozolnieki, Ozoln nov Saimniecības ēka
114. Stadiona iela 5, Ozolnieki Apliecinājuma karte vienkāršotai renovācijai
115. Langervaldes iela 1, Raubēni, Cenu pg Apliecinājuma karte vienkāršotai fasādes renovācijai
116. Kopiela 1, 1B- Ozolnieki, Ozoln nov Remontdarbnīcas fasādes vienkāršotā renovācija
117. Muižas iela 6, Tetele, Cenu pg Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija
118. "Magnolijas", Salgales pg, Ozoln nov Pagrabs, saimniecības ēka
119. Iecavas iela 9, Garoza, Salgales pg Dzīvojamās mājas energoefektiv. Paaugstināšana
120. Meliorācijas iela 25, Ozolnieki, Dzīvojamās mājas energoefektiv. Paaugstināšana
121. "Avenes", Cenu pg, Ozoln nov Automašīnu nojume
122. "Avenes", Cenu pg, Ozoln nov Komposta krātuve ar nojumi
123. Celtnieku iela 7, Āne, Cenu pg, Ozoln Apliecinājuma karte vienkāršotai fasādes renovācijai
124.  Alejas iela 9, Ozolnieki, Ozoln nov Dzīvojamās ēkas piebūve
125. Spartaks iela 7,Ozolnieki, Ozoln nov Dzīvojamā ēka
 2012.gada OKTOBRIS
126. "Vilciņi", Salgales pag. Ozol.nov. Kulta celtne dziedniecības vajadzībām.
127. "Mežsētas", Dalbe, Cenu pg Ozoln nov. Elektroapgāde - ārējā
128. "Saulrīti", Cenu pg, Ozoln. nov. Dzīvojamā ēka
129. "Upesvirši", Cenu pg, Ozoln. nov. Viesu māja
130. "Oši -1", Cenu pg, Ozoln. nov. Pirts
131. "Upesvirši", Cenu pg, Ozoln. nov. Ārējā elektroapgāde
132. "Lauči", "Čakstes" Cenu pg, Ozoln. nov. Ārējā elektroapgāde
133. "Liepziedi", Salgales pg, Ozoln. nov. Biroja ēka, angārs-noliktava
134. Skolas iela 4, 4L, Ozolnieki Ārējā elektroapgāde
 2012.gada NOVEMBRIS
135. "Aizupe" Nr.59, Ozolnieki Dzīvojamās mājas rekonstrukcija
136. Skolas iela 10, Tetele, Cenu pg Pamatskolas vienk renovācija
137. Rubeņu ceļš 50, Raubēni, Cenu pg Gāzes vada rekonstrukcija
138. "Kaspari", Cenu pg, Ozoln nov Dīķis
139. Stadiona iela12, Ozolnieki, Ozoln nov Dzīvojamās mājas energoefektiv. Paaugstināšana
140. Saules iela 9, Ozolnieki, Ozoln nov Dzīvojamās mājas energoefektiv. Paaugstināšana
141. Skolas iela, Ozolnieki Videonovērošanas sist ierīkošana
142. Rīgas - Meliorācijas ielu krustojums Ārējā apgaismojuma sadale
143. Āne, Atpūtas iela 23, Cenu pagasts Dzīvojamā māja
144. Kastaņu iela 7-13, Ozolnieki, Ozoln nov Apliecinājuma karte dzīvokļa vienkāršotai rekonstrukcijai
145. "Meža Rubeņi", Cenu pg, Ozoln nov Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku rekonstrukcija
146. Iecavas iela 4, Ozolnieki, Ozoln nov Dzīvojamās mājas gāzes apgāde
 2012.gada DECEMBRIS
147. Progresa
iela 3-1, Tetele, Cenu pag.
Verandas un katlu telpas piebūve
148. Spartaka iela 2, Ozolnieki, Ozoln nov Vējtvera piebūve dz ēkai
149. Ozolnieku v-skola, TP-1582 Ārējā elektroapgāde ielu apgaismojumam
150. 1.maija iela 6, Emburga, Ozoln nov Dzīvojamās mājas energoefektiv. Paaugstināšana
151. Saules iela 7, Brankas, Ozoln nov Dzīvojamās mājas energoefektiv. Paaugstināšana
152. Saules iela 1, Brankas, Ozoln nov Dzīvojamās mājas energoefektiv. Paaugstināšana
153. Cenu pag.,Ozolnieku novads Izm.20kV EPL A-685 rek. proj..
154. Saules iela 15A, Brankas, Cenu pg Piebraucamais ceļš uz NĪ
155. "Bērziņš-14", Brankas, Cenu pag. Sezonas ēkas pārbūve par dzīv.m.
156. Rubeņu ceļš 48A, Raubēni, Cenu pag. Ražošanas korpuss
157. "Ezermalas 1" Cenu pagasts Viesu māja-dzīvojamā māja

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

augusts, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
5
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs