Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Būvvaldes akceptētie projekti 2013. gadā

  A- A A+ Drukāt lapu  
 
2013.gada Akceptēti projekti
Nr.p.k. Objekta adrese Objekta nosaukums
1 2 3
 JANVĀRIS
1. Zvaigžņu 4, Ozolnieki, Ozolnieku nov. Ģimenes mājas rekonstrukcija
2. Dz/c posms Garoza-Zālīte 178-185 Sliežu ceļa kapremonts A tipa
3. Aizupe-232, Ozolnieki, Ozolnieku nov. Dārza mājas pārbūve par dzīvojamo
4. Aizupe-233, Ozolnieki, Ozolnieku nov. Ārējā el-apgāde
5. AKAČI, Sidrabenes pag, Ozolnieku nov. Pirolīzes iekārtas dūmenis, gāzes uzkrāšanas tvertne
6. Stadiona 14, Ozolnieki, Ozolnieku nov. Veikala pārplānošana
7. Aizupe-49, Ozolnieki, Ozolnieku nov. Dzīvojamā ēkarenovācijai
8. VECPALEJAS, Ķempji, Rasnači Cenu pag. IZMAIŅAS 20kV EPL A-685
9. Aizupe-2, -3, -6, Ozolnieki, Ozolnieku nov. Dzīvojamo māju telefonizācija, tehniskā shēma
10. KASPARI, Cenu pag., Ozolnieku nov. Dīķis
11. Alejas 9, Ozolnieki, Ozolnieku nov. Pirts, TP izmaiņas 
12. Stadiona 12, Ozolnieki Lietus kanalizācija
13. VECŠVĀGARI, Salgales pag. Dzīvojamā māja un saimniecības ēkas
   FEBRUĀRIS
14. DŪRES, TP-6419, Garoza, Salgales pag. TP-6419, Dūres, Z-4, ārējās elektroapgādes rekonstrukcija
15. OTTO, Āne, Cenu pag., Ozolnieku nov. Tūrisma inv. nol-va, ter. Labiekārtošana
16. Iecavas 7, Garoza, Salgales pag, Ozolnieku nov. Dzīvojamās mājas energoefektiv. paaugstināšana
17. 1.maija 5, Emburga, Salgales pag, Ozolnieku nov. Dzīvojamās mājas energoefektiv. Paaugstināšana
18. NAMEJI, Emburga, Salgales pag, Ozolnieku nov. Dzīvojamās mājas energoefektiv. Paaugstināšana
19. Meliorācijas 4-20, Ozolnieki Gāzes apgāde dzīvoklim
20. BOZES, Salgales pg, Ozolnieku nov. Ārējā el-apgāde īpašumam
21. Ievu 8, Cenu pag., Ozolnieku nov. Ģimenes māja
22. Rubeņu c 50, RAUBĒNI, Cenu pag., Ozolnieku nov. Noliktava
23. Kopiela 4, Ozolnieki Serviss, garāžas rekonstrukcija
24. Biškrēsliņi, Cenu pag.., Ozolnieku nov.. Zemes ierīcības projekts
25. Strēlnieki, Cenu pag., Ozolnieku nov.. Zemes ierīcības projekts
26. Amoliņu 6, Iecēni, Cenu pag., Ozolnieku nov.. Dzīvojamā ēka, izmaiņas
MARTS
27. Aizupe-240, Ozolnieki Ārējā el-apgāde
28. AMOLIŅI, NIEDRES, Sidrabenes pag., Ozolnieku nov. Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija
29. Celtnieku 36, ĀNE, Cenu pag., Ozolnieku nov. Nojume
30. IECĒNI, Cenu pag., Ozolnieku nov. GPON optiskais piekļuves tīkls
31. Ozolnieku novads, Tetele, Ozolnieku nov. Ūdensapgādes maģistrāles rekonstrukcija
32. Druvenieku ceļš 10, Ozolnieki Notekūdeņu attīrīšanas ietaises,
33. Rubeņu c, Rīgas, Pavasara, Celtnieku ielas, Ozolnieki 20kV KL RAF-Celtnieku iela, Ozolnieki
34. Meža ceļš 4, Raubēni, Cenu pag., Ozolnieku nov. Ārējā elektroapgāde
35. CIDONIJAS, Cenu pag., Ozolnieku nov. Dzīvojamā māja
36.  Muižnieku 1, Āne, Cenu pag. Dzīvojamā māja un saimniecības ēka
37. Saules iela 2, Brankas, Cenu pag. TP izmaiņas fasāžu apdarei
38. AKAČI, ATVARI, Sidrabenes pag., Ozolnieku nov. Piesārņotas grunts attīrīšanas iekārtas, TP izmaiņas
39. ZAĶI, RĀMUPES, LIELUPES, Cenu pag. Zemes ierīcības projekts
40. PRIEŽULEJAS, Cenu pag., Ozo nov Dzīvojamā ēka un saimniecības ēka
  APRĪLIS
41. GALIŅI, Cenu pag. NĪ sadalīšana
42. Stadiona iela 12, Ozolnieki Stadiona ielas lietus kanalizācija
43. Skolas 16, Ozolnieki, Ozolnieku nov. Viesnīca sportistu vajadzībām
44. Skolas 16, Ozolnieki, Ozolnieku nov. Viesnīca sportistu vajadzībām. Gāzes apgāde
45. Priežulejas, Cenu pag. Dzīvojamā māja un saimniecības ēka
46. Skolas iela 16, Ozolnieki Viesnīca sportistiem, ŪKT daļa 
47. Krauklīši, Salgales pag. Dzīvnieku novietne un piebraucamais ceļš
48. Skolas iela 15, Tetele Saimniecības ēka
49. Cenu pagasts A-685-SP-601421 KW kabeļtīklu izbūve, rekonstrukcija
50. Iecavas iela 6, Ozolnieki Dzīvojamās mājas rekonstrukcija
51. " Leļi" ," Leibas" utt., Cenu pag.. Ārējā elektroapgāde
52. Kalna ceļš 13, Iecēni, Cenu pag. Dzīvojamā un saimniecības ēkas
53. Saules iela 8, Ozolnieki SIA "Poliurs" adminisratīvā korpusa kāpņu telpas un 4.stāva telpu remonts
54. Krauklīši, Salgales pag. NĪ elektroapgāde
   MAIJS
55. Amoliņu iela, Iecēni, Cenu pag. Ielas novadgrāvja pārbūve par segto novadu
56. Ozolnieki Ūdens ieguves, sagatavošanas un uzglabāšanas ietaišu un ūdensvada posma projektēšana un izbūve
57. Akmeņu ceļš 6, Raubēni, Cenu pag. Dzīvnieku barības ražošanas telpu vienkāršotā rekonstrukcija
58. Druvenieku ceļš 11, Ozolnieki Saimniecības ēkas rekonstrukcija par dzīvojamo māju
59. Langervaldes iela 1A, Raubēni, Cenu pag. Noliktava
60. Emburga, Salgales pag. Salgales pamatskolas šķūnis
61. Liesmiņas, Cenu pag. Gāzes vada katodaizsardzības iekārtas rekonstrukcija, Katodstacija KS-117
62. Alejas iela 23, Ozolnieki Pirts ēkas jaunbūve
63. Saules iela 6, Brankas, Cenu pag. PII "Bitīte" vienkāršotā renovācija. Telpu un apkures sistēmas vienkāršotā renovācija
64. Kārkliņi, Z-1, Salgales pag. TP-6443
65. Loka iela 28, Dalbe, Cenu pag. Individuālā dzīvojamā māja
66. Pavasara iela 3, Ozolnieki Zemā spiediena pazemes gāzesvada izbūve
67. Stadiona iela 5B, Ozolnieki Hokeja halles rekonstrukcija-vējtveris
   JŪNIJS
68. Ozolnieku ciems, Ozolnieku novads Ūdensaimniecības pakalpojumu attīstība Ozolnieku novada Ozolnieku ciemā.Ūdensapgādes un kanalizācijas
69. Kopiela 4, Ozolnieki Aukstā noliktava
70. Leļi, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā Vienģimenes dzīvojamā māja
71 Purenes, Cenu pagasts Mūžizglītības centrs
72. Žokeji, Emburgā, Salgales pagastā, Ozolnieku novadā Esošo būvju rekonstrukcija par administratīvo ēku un noliktavu
73. Žubes, Brankas, Cenu pag. Jauna elektropieslēguma izbūve dzīvojamai mājai „Žubes"
74. Eži, Salgales pag., Ozolnieku nov. Pakalpojuma centrs „Eži" vienkāršotas rekonstrukcijas projekts
75. Vālodzes, Salgales pagasts Uzkaišu sadaļņu pārcelšana īpašumā "Vālodzes"
76. Celtnieku iela 36, Āne, Cenu pagasts Ēkas rekonstrukcija par administrācijas un personāla ēku
77. Kalna ceļš 6, Iecēni, Cenu pagasts Tehniskā projekta Izmaiņas dzīvojamā ēka
78. Ozolnieku novads Teteles ūdengūtnes rekontrukcija DZ-1
79. Ozolnieku novads  Ūdensapgādes maģistrāles rekonstrukcija no ūdensgūtnes līdz Jelgavas robežai (DZ-2). 2.kārta.
80. Emīlijas, Cenu pagasts Darbnīcas ēka
   JŪLIJS
81. Meliorācijas iela 8, Ozolnieki Ārējā elektroapgāde Meliorācijas ielā 8
82. Progresa iela Tetelē, Ozolnieku novadā Ielu apgaismojuma tīkla rekonstrukcija
83. Spartaka un Stadiona ielu krustojums Ārējā elektroapgāde kanalizācijas sistēmai
84. Dzintariņi, Cenu pagasts Saimniecības ēkas rekonstrukcija
85. Caunītes, Cenu pagasts Viensētas būvju rekonstrukcijas par dzīvojamo ēku un viesu namu ar palīgēkām
86. Jēči, Cenu pagasts Dzīvojamās ēkas projekts
87. Stiebri, Cenu pagasts Saimniecības ēka
88. Draudzības iela 8, Salgales pagasts Tirdzniecības ēkas rekonstrukcija un malkas šķūnis
89. Ziedoņa iela 6, Ozolnieki Sadzīves un lietus kanalizācija
90. Viktorijas iela 2, Ozolnieki Dzīvojamā ēka
91. Viktorijas iela 4, Ozolnieki Dzīvojamā ēka
92. Stirnu Čukatas un Pļavas, Salgales pagasts Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija īpašumos
93. Ausekļa un Iecavas ielas, Brankas, Cenu pag. Ielu apgaismojuma ierīkošana
94. Jēči, Biškrēsliņi, Cenu pag. Īpašuma „Jēči" Cenu pagastā, Ozolnieku novadā ārējā elektroapgāde
95. Skatari, Salgales pag. Ģimenes dzīvojamās mājas rekonstrukcija
96. D/S Aizupe, Ozolnieku pag., Ozolnieki Vidējā spiediena (P<4bar) sadales gāzesvadi un pievadi D/S Aizupe
97. Akmeņu ceļš 8, Raubēni, Cenu pag. Noliktavas rampa
98. Brīviņi, Salgales pagasts Dzīvojamās mājas elektroapgāde
   AUGUSTS
99. Celtnieku 36, ĀNE, Cenu pag. Ražošanas ēkas rekonstrukcija-izmaiņas
100. Ceļinieki, Cenu pagasts  Autoremonta centrs
101. Ieviņas 13, Āne, Cenu pagasts Dārza māja
102. Saules iela 15, Brankas, Cenu pag. Piebraucamā ceļa būve
103. Spartaka iela 17, Ozolnieki Ūdensvada pieslēgums Spartaka ielā 17
104. Parka iela 4, Brankas, Cenu pag. Branku pakalpojumu centra 2.stāva telpu vienkāršotā renovācija un rekonstrukcija
105. Alvejas, Salgales pag. Dzīvojamās ēkas, garāžas un pagraba būvniecība
106. Kopiela 3, Ozolnieki Noliktavas, ražošanas un biroja telpu rekonstrukcija, ĢP un AC daļas
107. Meža iela 5, Ozolnieki Dzīvojamā māja
108. Meža iela 5, Ozolnieki Gāzes apgāde dzīvojamai mājai
109. „Aizupe-132", Ozolniekos Dārza mājas rekonstrukcija par dzīvojamo māju
110. „Dūjas", Cenu pagastā Dzīvojamā ēka un garāža
111. Lielupes iela 10, Ozolnieki Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija
112. Kopielā ielā 3, Ozolnieku pagastā Noliktavas ēka ar biroja telpām", ēkas fasādes vienkāršotā renovācija
113. Rīgas iela 34, Ozolnieki Administratīvā ēka vienkāršotā fasādes renovācija
   SEPTEMBRIS
114. Akmeņu ceļš 5, Raubēni, Ozolnieku nov. Ēkas demontāža
115. Imantas iela 2, Brankas, Cenu pag. Īpašuma Imantas iela 2 Brankas, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā ārējā elektroapgāde
116. Brankās, Ozolnieku novadā Kabeļu kanalizācijas izbūve
117. Lapu iela 3, Ozolnieki Ūdensvada pieslēgums
118. Kopiela 1A, Kopiela 1B, Ozolnieki Ražotnes rekonstrukcija par piebūvi
119. Upes iela 23, Ozolnieki Saimniecības ēka
120. Saules iela 8, Ozolnieki SIA "Poliurs" Caurlaides ēka
121. Stadiona iela 5B, Ozolnieki Skatlogi veikalam ''Hekejam.lv"
122.
Silavēji, Cenu pag. Ģimenes māja
123. Stadiona iela 3C, Ozolnieku novads Viendzīvokļa māja
124. Apiņi, Salgales pag. Dīķa ierīkošana
125. Kopiela iela 4, Ozolnieki Rūpnieciskās ražošanas ēkas rekonstrukcija
126. Stadiona un Kastaņu ielas Gājēju ietvju posmu rekonstrukcijas Stadiona un Kastaņu ielā Ozolniekos
127. Meliorācijas iela 17, Ozolnieki Fasāžu krāsas un risinājums
128. Meistari, Cenu pagastā Lauksaimniecības tehnikas remonta darbnīca
129. Kalna ceļš 3, Iecēni, Cenu pag. Ģimenes māja
130. Celtnieku iela 38, Āne,Cenu pag. Ēkas rekonstrukcija par administrācijas un personālu ēku
131. Valšķi, Cenu pag. Dīķa ierīkošana līdz 1000 m
132.  Dalbe, Cenu pagasts, Ozolnieku novads Dzīvojamo māju d/s „Saturns” Nr.20 un Mazā iela 4 ārējā elektroapgāde Dalbē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā
133. Rīgas iela 20B, Ozolnieki Dekoratīvs nožogojums
134. Salgales pagasts Ielu apgaismojuma izbūve Krasta ielā Garozā, Ceriņu ielā Emburgā, Akāciju ielā Rencelēs, Salgales pagastā
135. Piparu iela 4, Iecēni, Cenu pagasts Gaļas pārstrādes cehs un veikals
136. Skolas iela 4F, Ozolnieki Īpašuma Skolas iela 4F Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā ārējā elektroapgāde
   OKTOBRIS
137. Vītas, Salgales pagasts, Ārējā elektroapgāde
138. Ozolnieki, Ozolnieku novads Meliorācijas ielas brauktuves un ietvju seguma atjaunošana Ozolniekos, Ozolnieku novadā
139. Zemes gabals „Ozolnieku ezers”, Ozolnieki Rotaļu laukumi pie Ozolnieku ezera
140. Rīgas iela 1A, Ozolnieki, Ozolnieku novads Biroja ēkas tehniskais projekts
141. Krasta ielā-Garozā, Ceriņu ielā-Emburgā, Akāciju ielā-Rencelēs Salgales pagastā, Ozolnieku novadā Ielu apgaismojuma izbūve
142. Oktobra iela 2, Ozolnieki Pirts rekonstrukcijas projekts
143. Ozolnieku novads Valsts nozīmes ūdensnotekas Baložu kanāls, ŪSIK kods 384412, PIK.00/00-85/00 rekonstrukcija
144. Progresa iela Tetelē, Cenu pag. Notekūdeņu attīrīšanas ietaises ar ražību 15 m3/dn Progresa ielā Tetelē
145. Saules iela 2A, Brankas, Cenu pag. Esošo angāru pārvietošana, noliktavas
146. Muižnieku 28, Āne, Cenu pag. Dzīvojamās mājas projekts
147. Rubeņu ceļš 46, Raubēni, Cenu pag. Zinātniski-pētnieciskās iestādes gāzes apgāde
148. Rubeņu ceļš 46, Raubēni, Cenu pag. Zinātniski-pētnieciskā iestāde (vājstrāvas, ārējie tīkli)
149. Rubeņu ceļš 46, Raubēni, Cenu pag. Mobilā betona rūpnīca (vājstrāvas, ārējie tīkli)
150. Saules ielā 11 un 16, Ozolniekos Daudzdzīvokļu mājas-tehniskā projekta izmaiņas
151. Saules ielā 11 un 16, Ozolniekos Daudzdzīvokļu māja (ūdensapgāde, kanalizācija, lietus kanalizācija, siltumtrase)
152. Saules ielā 11 un 16, Ozolniekos Ārējā elektroapgāde Saules ielā 11 un 16, Ozolniekos
153. Rubeņu ceļš 46, Raubēni, Cenu pag. Zinātniski-pētnieciskā iestāde
154. Rubeņu ceļš 46, Raubēni, Cenu pag. Zinātniski-pētnieciskā iestāde (elektroapgāde)
155. Rubeņu ceļš 46, Raubēni, Cenu pag. Mobilā betona rūpnīca (elektroapgāde)
   NOVEMBRIS
156. Rusuļi, Cenu pag. Īpašuma „Rusuļi" Cenu pagastā, Ozolnieku novadā ārējā elektroapgāde
157. Landeri, Sidrabi, Saldari, Rakari, Cenu pagasts, Ozolnieku novads Piebraucamais ceļš, „Landeri", „Sidrabi", „Saldari", „Rakari", Cenu pagastā, Ozolnieku novadā
158. Klijēnu ceļš, Jelgava; Upes iela, Ozolnieki 20kV KL un 20kV GVL rekonstrukcija A-13 un A-158, Ozolnieki, Jelgava
159. „Otto", Cenu pagasts, Ozolnieku novads Tūrisma inventāra noliktava, aktīvās atpūtas telpu rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana
160. Skolas iela 16, Ozolnieki Viesnīca sportistu vajadzībām
161. "Lejas Bēnūži", Cenu pag. Ārējā elektroapgāde
162. "Reiņi", Ozolnieku pag. Gāzes apgāde
163. "Amoliņi", "Niedres", Salgales pag. Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija
164. Parka iela 3-13, Ozolnieki Vienkāršotās renovācijas iecere
165. Celtnieku iela 8, Āne, Cenu pag. Aptiekas filiāles iebūve
166. Ievu iela 6, Ozolnieki Rindu māja
167. Ievu iela 6C, Ozolnieki Dvīņu māja (C2 ģimeņu dzīv.māja)
168. Rubeņu ceļš, Raubēni, Cenu pagasts Ielu apgaismojuma ārēja elektroapgāde, Rubeņu ceļš, Raubēni, Cenu pagasts
169. Rubeņu un Akmeņu ceļš, Raubēni, Cenu pagasts Rubeņu un Akmeņu ceļu posmu rekonstrukcijas tehniskais projekts
170. Ganteri, Cenu pag. Ģimenes dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūve
171. Plēsuma iela 1, Ozolnieki, Ozolnieku pag. Vidējā spiediena gāzesvada pievada un iekšvadu izbūve dzīvojamai ēkai
172. Oktobra iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pag. Zemā spiediena gāzesvada pievada un iekšvadu izbūve palīgēkai
173. Rīgas iela 12-1, Ozolnieki, Ozolnieku pag. Vienkāršotās renovācijas, rekonstrukcijas ieceres dokumentācija
174. "Pīlādži", Cenu pagasts Nojume
175. Rubeņu ceļš 46, Raubēni, Cenu pagasts Mobilā betona rūpnīca (ĢP; AR; BK)
176. Rubeņu ceļš 46, Raubēni, Cenu pagasts Mobilā betona rūpnīca (LKT)
177. Rubeņu ceļš 46, Raubēni, Cenu pagasts Mobilā betona rūpnīca (ŪKT)
   DECEMBRIS
178. Spartaka 21b, Ozolnieki Veikala pārbūve par veikalu un divu dzīvokļu māju
179. Zivtiņas, Cenu pag. Dīķis

180.

Amoliņu 12, Iecēni, Cenu pagasts Saimniecības ēkas, siltumnīcas un nojumes jaunbūve

181.

Jelgavas iela 30,31, Ozolnieki Optiskā kabeļa pieslēgums

182.

Skolas iela 16, Ozolnieki Viesnīca sportistu vajadzībām (VST)

183.

Stadiona iela 10, Ozolnieki Ziedoņa ielas un Celtniecības ielas posma brauktuves seguma atjaunošana

184.

Jelgavas iela 35, Ozolnieki Ozolnieku vidusskolas priekšlaukuma un galvenās fasādes renovācija

185.

Emīlijas, Cenu pagasts Saimniecības ēka

186.

Skolas iela 5, Tetele, Cenu pag. Dīķis

187.

Salgales pagasts, autoceļš P94 Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Zemgales plānošanas reģionā un Tukuma novadā

188.

Cenu pagasts, autoceļš P99 Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Zemgales plānošanas reģionā un Tukuma novadā

189.

Saules iela 1-4, Ozolnieki Dzīvokļa vienkāršotā renovācija

190.

Iecavas iela 9-7, Garoza, Salgales pagasts Dzīvokļa vienkāršotā renovācija

191.

Skolas iela 9, Ozolnieki
Doktorāts

192.

Spartaka iela 4-8, Ozolnieki Dzīvokļa vienkāršotā renovācija

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

augusts, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
5
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs