Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Iesniegtās būvniecības ieceres bez būvatļaujas 2015

  A- A A+ Drukāt lapu  
 
Nr.
P.k.
Datums Objekta adrese Objekta nosaukums Ieceres akcepts
1 19.12.2014. Kļaviņas, Cenu pagasts Divu dīķu novietne (1.grupas būve)

09.01.2015.

2 20.01.2015. Briņķi 2, Salgales pagasts Ārējā elektroapgāde 13.02.2015.
3 23.01.2015. Bāleliņi, Salgales pagasts Dīķa pārbūve 23.01.2015.
4 02.02.2015. Dālderi, Cenu pagasts Dīķis 13.02.2015.
5 12.02.2015. Elizabetes, Cenu pagasts Ārējā elektroapgāde 20.02.2015.
6 16.02.2015. Viksnas, Cenu pagasts Viesu mājas lietošanas veida maiņa bez bārbūves 20.02.2015.
7 18.02.2015. Elpi, Salgales pagasts Žoga izbūve 20.02.2015.
8 23.02.2015. Dienvidnieki, Brankas, Cenu pagsts Patvertnes nojaukšana 27.02.2015. 
9 24.02.2015. Zivtiņas, Cenu pagasts Ceļš Zivtiņas, Cenu pagasts Iesniegt BP
10 03.03.2015. Plāņi-2, Salgales pagasts Dīķis 13.03.2015.
11 04.03.2015. Rīgas iela (pie Krasta ielas), Ozolniekos Apgaismojuma izbūve gājēju pārejai Rīgas ielā 06.03.2015.
12 05.03.2015. Skolas iela 4b, Ozolnieki Mobilo sakaru bāzes ierīkošana "Ozolnieki" 13.03.2015.
13 05.03.2015. Zemzari-6, Cenu pagasts Dzīvoklis (vienkāršotā atjaunošana bez lietošanas veida maiņas) 06.03.2015.
14 12.03.2015. Meliorācijas iela 15-18, Ozolnieki Dzīvoklis (vienkāršotā atjaunošana bez lietošanas veida maiņas) 13.03.2015.
15 16.03.2015. Veldres, Cenu pagasts Ārējā elektroapgāde 10.04.2015.
16 19.03.2015. Gusti, Emburga, Salgales pagasts Ārējā elektroapgāde 24.03.2015.
17 19.03.2015. Alvejas, Salgales pagasts Dīķa pārbūve 27.03.2015.
18 23.03.2015. Gaismas, Salgales pagasts Dīķis 27.03.2015.
19 26.03.2015. Eglaines iela 13D, Ozolnieki Ofisa telpa noliktavā, Apliecinājuma karte bez lietošanas veida maiņas 02.04.2015.
20 26.03.2015. Stacija Cena, Cenu pagasts Cenu stacijas ceļa apgaismojuma izbūve 10.04.2015.
21 31.03.2015. Eglaines iela 13D, Ozolnieki Žoga pārbūve 02.04.2015.
22 07.04.2015.  Celtnieku iela, Āne, Cenu pagasts  Pagaidu automašīnu stāvlaukuma ierīkošana 26.06.2015.
23

14.04.2015.

Bērzu iela 8, Ozolnieki Attīrīšanas iekārta BIO 1 Atsauca būvniecības ieceri
24 16.04.2015. Vēja ceļš 5, Raubēni, Cenu pagasts Vidējā spiediena gāzes pievada (P=100 mbar) un iekšējo gāzes vadu izbūve 23.04.2015.
25 16.04.2015. Vēja ceļš 6, Raubēni, Cenu pagasts Vidējā spiediena gāzes pievada (P=100 mbar) un iekšējo gāzes vadu izbūve 23.04.2015.
26 16.04.2015. Skolas iela 12, Ozolnieki Gājēju celiņš (līdz Skolas ielai) 15.05.2015.
27  16.04.2015. Skolas iela 12, Ozolnieki Nojume pie viesnīcas labot, iesniegt BP
28 22.04.2015. Zvaigžņu iela 8, Ozolnieki ŪKT/KT un LKT tīklu skiču projekts Atsauca būvniecības ieceri
29 22.04.2015. Šalkoņi, Salgales pagasts Vasaras sezonas atpūtas, sporta, peldēšanas vieta 23.05.2015.
30 28.04.2015. Bērziņš 7, Brankas, Cenu pagasts Koka vasarnīca 29.04.2015.
31 28.04.2015. Toņi, Brankas, Cenu pagasts Piebraucamais ceļš 29.04.2015.
32 28.04.2015.  Lāses, Brankas, Cenu pagasts Piebraucamais ceļš 29.04.2015.
33 28.04.2015.  Urdzes, Brankas, Cenu pagasts Piebraucamais ceļš 29.04.2015.
34 28.04.2015.  Īrisi, Brankas, Cenu pagasts Piebraucamais ceļš 29.04.2015.
35 05.05.2015. Skolas iela 12, Ozolnieki Mansarda stāva izbūve alus ražotnē 29.05.2015.
36 05.05.2015. Langervaldes iela 5, Raubēni, Cenu pagasts Autostāvvietas laukums 26.06.2015.
37 07.05.2015. Birzgaļi, Cenu pagasts Vienstāva saimnieciskā ēka (garāža) 19.06.2015.
38

11.05.2015.

Elpi, Salgales pagasts Jauna elektropieslēguma izbūve 15.05.2015.
39

14.05.2015.

Muižnieku iela 28, Āne, Cenu pagasts Pazemes gāzesvada izbūve 15.05.2015.
40

19.05.2015.

Pļavu iela 11, Ozolnieki Attīrītās kanalizācijas pārslēgums 22.05.2015.
41

20.05.2015.

Lapu iela 2, Ozolnieki Gāzesvada pievads un iekšējie tīkli 25.09.2015.
42

25.05.2015.

Līčupes 1, Salgales pagasts Dīķis 0,44 ha platībā ierīkošana 05.06.2015.
43

28.05.2015.

Žauteri-Vēveri, Cenu pagasts Saimniecības ēkas/nojumes (2gab.) 29.05.2015.
44

28.05.2015.

"Ozolnieku ezers", Ozolnieki Tirdzniecības centrs ar autostāvvietu elektroapgādes ārējie tīkli 10.07.2015.
45

02.06.2015.

Kastaņu iela no ēkas Nr.2 līdz ēkas Nr.9, Ozolnieki Asfalta seguma atjaunošana 12.06.2015.
46 

04.06.2015.

Stadiona ielā no Skolas ielas līdz Druvenieku ceļam Asfalta seguma atjaunošana 12.06.2015.
47

04.06.2015.

Rītiņi, Cenu pagasts Ārējā elektroapgāde 24.07.2015.
48

04.06.2015. 

Zemgales iela 1, Brankas, Cenu pagasts Ārējā elektroapgāde 12.06.2015. 
49

04.06.2015.

Jaunpētermuiža, Cenu pagasts Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu ārējā elektroapgāde 12.06.2015.
50

11.06.2015.

D/s "Aizupe" Nr.80 un 89, Ozolnieki Gāzes vada pievads un iekšējie tīkli 12.06.2015.
51 

11.06.2015.

Akāciju iela, Renceles, Salgales pagasts Asfalta seguma atjaunošana  12.06.2015.
52

16.06.2015.

Spartaka iela 5, Ozolnieki Vidējā un zemā spiediena gāzes pievada un iekšējo gāzes vadu izbūve 19.06.2015.
53

18.06.2015.

Upes iela 4, Brankas, Cenu pagasts Telpas Nr.7 vienkāršotā atjaunošana 19.06.2015.
54

29.06.2015.

Toņi, Brankas, Cenu pagasts Ārējā elektroapgāde 24.07.015.
55

30.06.2015.

Aizupe 189, Ozolnieki Pēcuzskaites 0.4kV izbūve 03.07.2015.
56 

09.07.2015.

Valkšķi. Cenu pagasts Piebraucamais ceļš (2112) 17.07.2015. 
57

09.07.2015.

Jaunlīcīši, Cenu pagasts Piebraucamais ceļš 17.07.2015.
58

09.07.2015.

Trejozoli, Cenu pagasts Piebraucamais ceļš 17.07.2015. 
59

09.07.2015.

Dūzēni, Cenu pagasts Piebraucamais ceļš 17.07.2015.
60

15.07.2015.

Bērzu iela 3, Ozolnieki Palīgēka 31.07.2015.
61

15.07.2015.

Upes iela, Garoza, Salgales pagasts Ielas apgaismojuma izbūve 14.08.2015.
62

17.07.2015.

Atpūtas iela 25, Tetele, Cenu pagasts Centralizēta ūdensapgāde un lokāla kanalizācija dzīvojamai mājai un saimniecības ēkai 24.07.2015. 
63

21.07.2015.

Aveņu iela no Alejas ielas līdz Aveņu ielai Nr.16 Asfalta seguma atjaunošana 24.07.2015.
64

21.07.2015.

Kastaņu iela 32, Ozolnieki Rindu dzīvojamās mājas telpu grupas lietošanas veida maiņa 24.07.2015.
65

21.07.2015.

Kastaņu iela 34, Ozolnieki Rindu dzīvojamās mājas telpu grupas lietošanas veida maiņa 24.07.2015.
66

28.07.2015.

Skolas iela 9, Ozolnieki Mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas un antenu izvietojums - SAC "Zemgale aprūpes centrs" 05.08.2015.
67

30.07.2015.

Āreņi, Cenu pagasts Dīķa ierīkošana 31.07.2015.
68

31.07.2015.

Salgales pagasts 20kV EPLA-641 posma; TP-6456 un 0,4kV EPL pārvietošana 14.08.2015.
69

04.08.2015.

D/S "Aizupe" 22, Ozolnieki Dārza māja 14.08.2015. 
70

04.08.2015.

Pupuķi, Cenu pagasts Šķunis 28.08.2015.
71

10.08.2015.

Līkumi, Ozolnieku pagasts Dīķis (līdz 500 m2) 14.08.2015.
72

13.08.2015.

Saules ielā no Zvaigžņu ielas līdz ēkai Saules ielā 9, Ozolnieki Asfalta seguma atjaunošana 14.08.2015.
73

13.08.2015.

Spartaka iela 27, Ozolnieki Zaļās zonas bruģēšana-automašīnas stāvvieta no Spartaka ielas puses 14.08.2015.
74

13.08.2015.

Ārijas, Cenu pagasts Saimniecības ēka 60m2 28.08.2015.
75

13.08.2015.

Jaunatnes iela 5-7, Āne, Cenu pagasts Dzīvokļa (vienkāršotā atjaunošana bez lietošanas vieda maiņas) 14.08.2015.
76

13.08.2015.

Velna grāvis, Garoza, Salgales pagasts Augsta spiediena (P<6 bar) sadales gāzesvada pārbūve pār Velna grāvi, Garozā, Salgales pagastā 14.08.2015.
77

13.08.2015.

Gaiļi, Brankas, Cenu pagasts GRP-28 ("Brankas")nojaukšana un sadales gāzesvadu pārbūve 14.08.2015.
78

13.08.2015.

Liesmiņas, Cenu pagasts GRP-20 ēkas nojaukšana un sadales gāzesvadu pārbūve 14.08.2015.
79

13.08.2015.

Krēsliņi, Cenu pagasts Ārējā elektroapgāde 14.08.2015.
80

19.08.2015.

Zemgales iela 1, Brankas, Cenu pagasts Vara kabeļa pievada izbūve 21.08.2015. 
81

19.08.2015.

Stadiona iela 1, Ozolnieki Garāžas ēkas demontāža 21.08.2015.
82

20.08.2015.

Branku ciemats, Cenu pagasts Ielu apgaismojuma izbūve 28.08.2015.
83

20.08.2015.

Priežu iela, Misas iela Cenu pagasts KSS-1 ārējā elektroapgāde 04.09.2015.
84

20.08.2015.

Alejas iela, Dalbe, Cenu pagasts KSS-2 ārējā elektroapgāde 04.09.2015.
85

20.08.2015.

Ceļmalnieki, Dalbe, Cenu pagasts Artēziskā urbuma un notekūdeņu attīrīšanas ietaises 04.09.2015.
86

01.09.2015.

Liepavoti, Cenu pagasts Ārējā elektroapgāde 04.09.2015.
87

01.09.2015.

Upesvirši, Cenu pagasts Sēta 04.09.2015.
88

03.09.2015.

Kārkliņi, Salgales pagasts Dīķis 04.09.2015.
89 09.09.2015. Viktorijas iela 30, Ozolnieki Krasta stiprinājums 10.09.2015.
90 09.09.2015. Piparu iela 1, Iecēni, Cenu pagasts Sporta un aktīvās atpūtas laukums 10.09.2015.
91 10.09.2015. Dumbrāji, Cenu pagasts Nojumes novietošana  
92 10.09.2015. Skolas iela 9, Ozolnieki A-1584 GVL pārnešana Skolas ielā 9, Ozolniekos 10.09.2015.
93 15.09.2015. Upesvirši, Cenu pagasts 20kV EPL pārbūve 20kV KL 23.10.2015.
94
17.09.2015. Alejas iela 26, Ozolnieki Kanalizācijas tīkla pieslēgums pie saimniecības ēkas 18.09.2015.
95
17.09.2015. Rīgas iela 10, Ozolnieki Konteinera-moduļa novietošana 18.09.2015.
96
17.09.2015. Rīgas iela 10, Ozolnieki Žoga izbūve 18.09.2015.
97
22.09.2015. Frēzijas, Salgales pagasts Jauns elektroapgādes pieslēgums 25.09.2015.
98
24.09.2015. Veldres, Cenu pagasts Žogs 25.09.2015.
99 01.10.2015. Celtnieku iela 7-24, Āne, Cenu pagasts Lodžijas aizstiklošana 16.10.2015.
100 07.10.2015. Gobas 5, Ozolnieki Nojume automašīnām 04.12.2015.
101 08.10.2015. Meliorācijas iela 25-34, Ozolnieki Dzīvokļa (vienkāršotā atjaunošana bez lietošanas vieda maiņas) 09.10.2015.
102 10.10.2015. Zemgales iela 1, Brankas, Cenu pagasts Gāzesvada pievads un iekšējie tīkli 09.10.2015.
103 13.10.2015.  Robežnieki, Salgales pagasts  Jauns elektroapgādes pieslēgums 13.11.2015.
104 15.10.2015. Bērzu iela 1, Ozolnieki Lietus ūdens kanalizācija 16.10.2015.
105 15.10.2015. Kopiela un Rīgas ielas krustojums, Ozolnieki Ceļa norāde 30.10.2015.
106 19.10.2015. Ausekļa iela 7, Brankas Gāzesvada pievads un iekšējie tīkli 23.10.2015.
107 20.10.2015. Lauviņas, Salgales pagasts Malkas šķūnis 23.10.2015.
108 21.10.2015. Alejas iela 20A, Ozolnieki Dzīvojamās mājas vienkāršotā atjaunošana 23.10.2015.
109 22.10.2015. Iecavas krastmala 4, Ozolnieki Gāzes pievadi un iekšējie tīkli 23.10.2015.
110 27.10.2015. Alejas iela 1, Ozolnieki Taciņa no Alejas ielai līdz sētai Alejas ielai 1  
111 29.10.2015. Novadnieki 2, Cenu pagasts Dīķis 30.10.2015.
112 29.10.2015. Kopiela 1, Ozolnieki Reklāmas baneris 13.11.2015.
113  05.11.2015. Melnstrauti, Cenu pagasts Kaltes uzstādīšana 04.12.2015.
114  06.11.2015. 1.maija iela, Emburga, Salgales pagasts Ielu apgaismojuma izbūve 13.11.2015. 
115  06.11.2015.  Novadnieki 1, Cenu pagasts Dīķis 13.11.2015.
116 12.11.2015. Akmeņu ceļš Asfalta seguma atjaunošana 27.11.2015.
117 19.11.2015. Cenu pagasts Meža ceļa "2316-1404 21A4" atjaunošana Pk 00+00-Pk 16+98 04.12.2015.
118 19.11.2015. Iecavas iela 33, Garoza, Salgales pagasts Dīķis līdz 0,5 ha 20.11.2015.
119 19.11.2015. Ievu iela 14, Iecēni, Cenu pagasts Elektroapgāde 20.11.2015.
120 26.11.2015. Kastaņu iela 30, Ozolnieki Rindu dzīvojamās mājas telpu grupas lietošanas veida maiņa 04.12.2015.
121 01.12.2015. Kaķi, Cenu pagasts Dīķis Atsauca būvniecības ieceri
122  03.12.2015. Skolas iela 9, Ozolnieki Jauns elektroapgādes pieslēgums 04.12.2015.
123 10.12.2015. Kodoliņi, Cenu pagasts Ārējā elektroapgāde 08.01.2016.
124 16.12.2015. Rīgas iela 20, Ozolnieki Tirdzniecības telpu vienkāršotā atjaunošana 15.01.2016.
 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

aprīlis, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
10
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs