Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Būvniecības pieteikumi 2012

  A- A A+ Drukāt lapu  
 
2012.gada Būvniecības pieteikumi
Nr p.k. Objekta nosaukums Objekta adrese PAU Nr.
1 2 3 4
2012.gada JANVĀRIS
1. Lietusūdens savākšanas grāvja pārbūve par slēgto lietus ūdeņu savākšanas sistēmu Amoliņu iela, Iecēni, Cenu pag. Izsniegt PAU
2. Laivas garāža "Saules lāči", Cenu pag. Izsniegt PAU
3. Ražotnes rekonstrukcija Celtnieku iela 36, Āne Izsniegt PAU
4. Vienģimenes dzīvojamā ēka Celtniecības iela 4A, Ozolnieki Izsniegt PAU
5. Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija "Skrabu mežs", Klīves meža iecirknī, Cenu pag. Izsniegt PAU
6. Vienģimenes dzīvojamā ēka Jelgavas iela 24, Ozolnieki Izsniegt PAU
7. Vienģimenes dzīvojamās ēkas rekonstrukcija Ezera iela 1, Ozolnieki Izsniegt PAU
2012.gada FEBRUĀRIS
8. Ārējā elektroapgāde "Meža Irbes" Izsniegt PAU
9. Saimniecības ēkas - kūts - rekonstrukcija par pirti, saimniecības ēkas jaunbūve "Kalniņi", Cenu pag. Izsniegt PAU
10. Vienģimenes dzīvojamās ēkas rekonstrukcija un saimniecības ēkas jaunbūve Priežu iela 12, Dalbe, Cenu pag. Izsniegt PAU
11. Vienģimenes dzīvojamā ēka "Mežupītes", Cenu pag. Izsniegt PAU
12. Tirdzniecības ēkas rekonstrukcija un malkas šķūnis Draudzības iela 8, Emburga Izsniegt PAU
13. Ārējā siltumtrase un siltummezgls Celtnieku iela 12, Āne, Cenu pag. Izsniegt PAU
2012.gada MARTS
14. Pirts "Oši - 1", Cenu pagasts Izsniegt PAU
15. Teritorijas iežogošana "Caunas", Cenu pagasts Izsniegt PAU
16. Saimniecības ēka Kalna ceļš 13,Iecēni,Cenu p. Izsniegt PAU
17. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Ozolnieku ciema teritorija Izsniegt PAU
18. Ūdens ieguves, sagatavošanas un uzglabāšanas ietaises Skolas iela 5, Ozolnieki Atteikt izsniegt PAU
19. Notekūdeņu attīrīšanas ietaises Druvenieku ceļš 10, Ozolnieki Izsniegt PAU
20. Pirts "Upītes", Garoza, Salgales p. Izsniegt PAU
21. PII "Zīlīte" telpu renovācija Meliorācijas iela 10, Ozolnieki Izsniegt PAU
22. Ražošanas sadzīves korpusa rekonstrukcija par daudzfunkcionālu iedzīvotāju apkalpošanas centru Celtnieku iela 12, Āne,  Izsniegt PAU
23. Elektro pieslēgums "Caunas", Cenu pagasts Izsniegt PAU
24. Pirts Zemgales iela 2C, Brankas, Cenu pag. Izsniegt PAU
25. Saimniecības ēka "Ķempji", Cenu pag. Izsniegt PAU
2012.gada APRĪLIS
26. Ūdens ieguves, sagatavošanas un uzglabāšanas ietaises Jelgavas iela 31, Ozolnieki līdz Spartaka ielai Ozolniekos Izsniegt PAU
27. Saimniecības ēka un angārs "Liepziedi", Salgales pag. Izsniegt PAU
28. Dzīvojamā māja, saimniecības ēka un dzīvojamās mājas rekonstrukcija par atpūtas māju "Mežmaļi", Salgales pagasts Izsniegt PAU
29. Dīķis 3000 m2 "Laumiņas", Salgales pagasts Izsniegt PAU
30. Pirts Alejas iela 30, Ozolnieki Izsniegt PAU
31. Privātmājas būvniecība "Priežulejas", Dalbe, Cenu pag Izsniegt PAU
32. Dzīvojamā māja "Ezeriņi", Salgales pag. Izsniegt PAU
33. Dārza mājiņa un pirts "Ieviņas" Nr.40, Āne, Cenu ppagasts, Ozolnieku novads Izsniegt PAU
34. Metāla angārs "Akači", Salgales pagasts Izsniegt PAU
35. Dzīvojamā māja, saimniecības ēka, šķūnis, pagrabs, siltumnīca un kūts. "Upesgrīvas", Salgales pagasts, Ozolnieku novads, Izsniegt PAU
36. Dzīvojamās mājas, šķūņa un pagraba būvniecība. "Ganteri", Cenu pag., Ozolnieku nov. Izsniegt PAU
37. Servitūta ceļa ierīkošana Zemgales iela 2a, Brankas, Cenu pag. Izsniegt PAU
38. Saimn ēku (pirts, malkas šķ.) būvniecība Aizupes 218, Ozolnieki, Oz.novads Izsniegt PAU
2012.gada MAIJS
39. Dīķis "Bitītes", Salgales pag Oz.nov Izsniegt PAU
40. Dzīvojamā māja un darbnīca "Emīlijas", Cenu pag., Oz.nov Izsniegt PAU
41. a/c A8 segas pastiprināšana a/c A8 Rīga-Jelgava-Meitene Izsniegt PAU
42. Dzīvojamā māja Loka iela 10, Dalbe, Cenu pag. Izsniegt PAU
43. Vējtveris dzīv mājai Alejas iela 16, Ozolnieki Izsniegt PAU
44. Saimniecības ēka Skolas iela 15, Tetele, Cenu pag Izsniegt PAU
45. Veikala pārplānošana Stadiona iela 14, Ozolnieki, Oz.nov Izsniegt PAU
2012.gada JŪNIJS
46. Ražotnes būvniecība /suņu barība Saules iela 2, Ozolnieki Izsniegt PAU
47. Saimniecības ēka Aizupes 25, Ozolnieki, Oz.novads Izsniegt PAU
48. Dzīv ēkas piebūves-verandas rekonstrukcija Spartaka iela 2, Ozoln, Ozoln novads Izsniegt PAU
49. Malkas šķūnis / nojume Zvaigžņu iela 9, Ozolnieki, Ozo nov Izsniegt PAU
50. Dzīv ēkas rekonstrukcija Lielupes iela 8, Ozolnieki, Ozo nov Izsniegt PAU
51. Dzīvojamā māja "Saulrīti", Cenu pag. Ozo nov Izsniegt PAU
52. Dz/bet ceha transportiera mezgla, šķūņa demontāža Kopiela 4, Ozolnieki, Ozoln nov Izsniegt PAU
53. Saimniecības ēka un veranda Amoliņu iela 12, Iecēni, Cenu pag. Izsniegt PAU
54. Atklāti tenisa laukumi ar palīgēku "Upenieki", Ozolnieki, Ozoln nov Atteikt izsniegt PAU
55. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija "Skatari", Garoza, Salgales pg, Oz.nov Izsniegt PAU
56. Sliežu ceļa kapremonts "A"tipa Dzc iecirknis Garoza - Zālīte Izsniegt PAU
57. Žoga un šķūņa būvniecība "Gabaliņi", Emburga, Salgales pag. Izsniegt PAU
2012. gada JŪLIJS
58. Dārza mājiņas rekonstrukcija Aizupes 136, Ozolnieki, Ozolnieku nov. Izsniegt PAU
59. Sezonas mājas pārbūve par dzīvojamo māju d/s "Bērziņš" Nr. 14, Cenu pag. Ozolnieku nov. Izsniegt PAU
60. Divdzīvokļu dzīvojamās mājas rekonstr Muižas iela 6, Tetele, Cenu pg., Ozoln Izsniegt PAU
61. Dzīvojamā un saimniecības ēkas "Vecšvāgari", Salgales pg., Ozoln nov Izsniegt PAU
62. Dārza māja "Ieviņas" Nr.13, Āne, Cenu pagasts Izsniegt PAU
63. Dzīvojamā un saimniecības ēkas "Meža Irbes", Cenu pg, Ozolnieku nov Izsniegt PAU
64. Dīķis 0.5 ha "Galiņi", Cenu pg, Ozolnieku nov Izsniegt PAU
65. Nojume Celtnieku iela 36, Āne, Cenu pg Izsniegt PAU
66. Nepabeigta ražošanas korpusa demontāža Skolas 4, Ozolnieki, Ozoln nov Izsniegt PAU
2012. gada AUGUSTS
67. Dzīvojamā ēka "Upesvirši", Cenu pg, Ozoln nov Izsniegt PAU
68. Servitūta ceļa izbūve Skolas iela 5,Tetele, Cenu pg, Ozoln nov Izsniegt PAU
69. Smlšu-dolomīta ieguves karjers "Mazcīzari", Salgales pg, Ozolnieku nov Izsniegt PAU
70. Verandas un katla telpas piebūve Progresa iela 3-1, Tetele, Cenu pg Izsniegt PAU
71. Biroja ēka ar autostāvvietu Langervaldes iela 5, Raubēni, Cenu pg Izsniegt PAU
72. Ražotnes rekonstrukcija ar piebūvi Kopiela 4a, Ozolnieki, Ozoln nov Izsniegt PAU
73. Dzīvojamās ēkas piebūve Alejas iela 9, Ozolnieki, Ozoln nov Izsniegt PAU
74. Saimniecības ēka un pagrabs "Magnolijas", Salgales pg, Ozoln nov Izsniegt PAU
75. Saimniecības ēkas - klēts - rekonstrukcija "Vilciņi", Salgales pg, Ozolnieku nov Izsniegt PAU
76. Dārza mājas rekonstrukcija par dzīvojamo ēku "Aizupe 59", Ozolnieki, Ozoln nov Izsniegt PAU
77. Viesu māja Upesvirši", Cenu pg, Ozoln nov Izsniegt PAU
    2012.gada SEPTEMBRIS
78. Smilšu ieguves karjera paplašināšana "Robežnieki", Salgales pg, Ozoln nov Izsniegt PAU
79. Saimniec ēkas pārbūve "Meža Rubeņi", Cenu pg, Ozoln nov Izsniegt PAU
80. Dīķis 0.9 ha "Kaspari", Cenu pg, Ozoln nov Izsniegt PAU
81. Piebraucamais ceļš Landeri, Saldari, Sidrabi, Rakari Cenu pg Izsniegt PAU
82. Dzīvojamā māja, ceļš, dīķis, EGVL kabelizācija "Biškrēsliņi", Cenu pg, Ozolnieku nov Izsniegt PAU
83. Mūžizglītības centrs "Purenes", Cenu pg, Ozolnieku nov Izsniegt PAU
84. Piebraucamais ceļš "Lauči", "Čakstes", "Jaunlaukaiņi" Izsniegt PAU
   2012.gada OKTOBRIS  
85. Saimniecības ēka "Otto",Cenu pag., Ozolnieku novads Izsniegt PAU
86. Dzīvojamā ēka "Aizupe 49", Ozolnieki, Ozoln novads Izsniegt PAU
87. Šautuves pārbūve par sportistu viesnīcu Skolas iela 16, Ozolnieki, Ozoln nov Izsniegt PAU
88. Garāža "Kūlas", Cenu pg., Oozoln nov. Izsniegt PAU
89. Dārza mājas rekonstrukcija par dzīvojamā ēku "Aizupe 232", Ozolnieki, Ozoln novads Izsniegt PAU
90. A-685-SP 6421, 20kV kabeļu izbūve Cenu pag., Ozolnieku novads Izsniegt PAU
  2012.gada NOVEMBRIS  
91. Noliktava Rubeņu ceļš 50A, Cenu pg, Ozoln nov Izsniegt PAU
92. Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija "Pļavas", Salgales pg, Ozolnieku nov Izsniegt PAU
93. Servisa jaunbūve un garāžas rekonstrukcija Kopiela 4a, Ozolnieki, Ozoln nov Izsniegt PAU
94. Lietus kanalizācija Stadiona iela 12, Ozolnieki, Ozoln nov Izsniegt PAU
   2012.gada DECEMBRIS
95. 20kV KL izbūve Raubēni - TP6513 Cenu pag., Ozolnieku pag., Ozolnieku novads Izsniegt PAU 
96. Dzīvnieku novietne un pievadceļš "Krauklīši", Salgales pg., Oozln nov Izsniegt PAU
97. Caurteka un grāvis "Mežmalnieki", Cenu pg, Ozoln nov Izsniegt PAU
98. Tirdzniecības centrs, autostāvvietas "Ozolnieku ezers" Ozolnieki, Ozoln nov Izsniegt PAU
99. CLT paneļu ražotne Kopiela 3, Ozolnieki, Ozolnieku nov Izsniegt PAU
100. Saimniecības ēkas rek-cija "Dzintariņi", Cenu pg, Ozoln nov Izsniegt PAU
 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūnijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
6
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs