Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Būvniecības pieteikumi 2013

  A- A A+ Drukāt lapu  
 
2013.gada Būvniecības pieteikumi
Nr p.k. Objekta nosaukums Objekta adrese PAU Nr.
1 2 3 4
    JANVĀRIS
1. Viensētas būvju rekonstrukcija par viesu namu ar palīgēkām Caunītes, Cenu pagasts, Ozoln nov Izsniegt PAU
2. Pamati dūmenim un gāzes uzkrājējtvertnei Akači, Salgales pag, Ozolnieku nov Izsniegt PAU
3. Dzīvojamā māja un garāža Dūjas, Cenu pag, Ozoln nov Izsniegt PAU
4. Dzīvojamā un saimniecības ēka Meža iela 5, Ozolnieki, Ozoln nov Izsniegt PAU
5. Tūrisma invent noliktava, teritorijas labiekārtošana OTTO, Cenu pg, Ozolnieku nov Izsniegt PAU
6. Ģimenes dzīvojamā māja Mazstēgas, Cenu pg, Ozoln nov Izsniegt PAU
7. Ģimenes dzīvojamā māja Cidonijas, Cenu pg, Ozoln nov Izsniegt PAU
8. Ģimenes dzīvojamās mājas rekonstr-ja Bukši, Cenu pg, Ozoln nov Izsniegt PAU
9. Valsts nozīmes ūdensnotekas - Baložu kanāls - rekonstrukcija Cenu pg, Ozolnieku novads Izsniegt PAU
10. Nojume Pīlādži, Cenu pg, Ozoln novads Izsniegt PAU
11. TP-6419 Dūres, Z-4,Garoza, Salgales pg Dūres, Garoza, Salgales pg Izsniegt PAU
12. Saimniecības ēka Stiebri, Cenu pg, Ozolnieku nov Izsniegt PAU
13. Dzīvojamās ēkas un saimniecības ēku pārbūve, pirts Švāgari, Salgales pg, Ozolnieku nov Izsniegt PAU 
14. Optiskā kab kanalizācija A8 trasē - Olaine-Ozolnieki, 13 km Izsniegt PAU
15. Meža autoceļi Caunu ceļš, Silmaču ceļš - Salgales pg Izsniegt PAU
16. Puķu veikals - salons Spartaka iela 21B, Ozolnieki Izsniegt PAU
17. Dzīvojamā māja un šķūnis Kalna ceļš 13, Cenu pg, Ozoln nov Izsniegt PAU
18. Dzīvojamā māja Muižnieku iela 38, Cenu pg, ĀNE Izsniegt PAU
FEBRUĀRIS
19. Sarga mājas pārbūve par dzīvojamo māju; vaļēja vasaras estrāde Saulgrieži, Cenu pg. Ozolnieku nov Izsniegt PAU
20. Dzīvojamā māja un saimniecības ēkas Eglaine, Cenu pg, Ozolnieku nov Izsniegt PAU
21. Ārējā elektroapgāde Krauklīši,  Salgales pg, Ozoln nov Izsniegt PAU
22. Noliktava Langervaldes 1a, Raubēni, Cenu pg. Izsniegt PAU
23. Esošu būvju rekonstrukcija par administratīvo ēku un noliktavām Žokeji, Salgales pg, Ozoln novads Izsniegt PAU
24. Meliorācijas sist rekonstrukcija AMOLIŅI, Salgales pag, Ozolnieku nov Izsniegt PAU
25. Meliorācijas sist rekonstrukcija NIEDRES, Salgales pag, Ozolnieku nov Izsniegt PAU
MARTS
26. Dzīvoj mājas rekonstrukcija un saimn ēka ATBRĪVOTĀJI, Cenu pg, Ozolnieku nov Izsniegt PAU
27. Dzīvoj mājas un saimn ēkas rekonstrukcija Celtniecības iela 14, Ozolnieki Izsniegt PAU
28. 0.4 kV el-līnijas rekonstrukcija CŪCIŅAS, OZOLĪŠI, Salgales pg, TP-6443 KĀRKLIŅI Izsniegt PAU
29. Dārza m rekonstrukc par dzīvojamo ēku Aizupe-132, Ozolnieki Izsniegt PAU
30. Vidējā spiediena gāzes vadi Aizupe ielas , Ozolnieki Izsniegt PAU
31. Šķūnis Saullēkti, Cenu pag, Ozoln nov Izsniegt PAU
32. NAI dūņu lauka demontāža Druvenieku ceļš 10, Ozolnieki Izsniegt PAU
33. Dzīvojamā māja un saimn ēkas LAŠI, Cenu pg, Ozoln nov Izsniegt PAU
34. Optiskā tīkla ierīkošana Skolas iela/ pašvald objekti Izsniegt PAU
35. Dzīvojamā ēka ar palīgēkām ĀREŅI, Cenu pg, Ozoln nov Izsniegt PAU
36. Dzīv. ēkas piebūve un divi malkas šķūņi Nākotnes iela 5, Ozolnieki Izsniegt PAU
    APRĪLIS
37. Zinātniski pētnieciskās iestādes ēka. Rubeņu ceļš 46, Raubēni, Cenu pagasts Izsniegt PAU
38. Dzīvoj ēkas rekonstrukc un pielēgums K1 Lielupes 10, Ozolnieki Izsniegt PAU
39. Dzīvojamā ēka ALVEJAS, Salgales pg, Ozoln nov Izsniegt PAU
40. Gāzesvada katodstacijas rekonstrukcija LIESMIŅAS, Cenu pg, Ozoln nov Izsniegt PAU
41. Pirts rekonstrukcija Oktobra 2, Ozolnieki, Ozolnieku nov Izsniegt PAU
42. Saimniecības ēka ar pagrabu LAUVIŅAS, Salgales pg, Ozoln nov Izsniegt PAU
43. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Druvenieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov. Izsniegt PAU
44. Saimniec.ēkas rekonstr-ja par dzīvojamo māju Druvenieku ceļš 11, Ozolnieku pag. Izsniegt PAU
45. Dīķa rakšana Balvas, Cenu pag., Ozolnieku nov. Izsniegt PAU
46. Aukstā noliktava Kopiela 4, Ozolnieki Izsniegt PAU
47. Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija Dzidras, Cenu pag., Ozolnieku nov. Izsniegt PAU
48. Dzīvojamā māja-jaunbūve Valšķi, Cenu pag., Ozolnieku nov. Izsniegt PAU
   MAIJS  
49. Dzīvojamā māja Purviņi-55, Salgales pag., Ozolnieku nov. Izsniegt PAU
50. Gaļas pārstrādes cehs Piparu iela 4, Cenu pag., Ozolnieku nov. Izsniegt PAU
51. Saimniecības ēka Dižozolu iela 3, Cenu pag., Ozolnieku nov. Izsniegt PAU
52. Mazizmēra atpūtas kuģa osta ar infrastruktūras objektiem Upesgrīvas, Salgales pag., Ozolnieku nov. PAU netiek izsniegts
53. Mobilās betona rūpnīcas uzstādīšana Rubeņu ceļš 46, Raubēni, Cenu pagasts Izsniegt PAU
54. Izbūvēt pie esošās noliktavas jaunu noliktavu Saules iela 14A, Ozolnieki Izniegt PAU; 20.08.2013.
55. Izbūvēt laukumu ar šķembu klājumu ar apžogojumu priekš būvmateriālu glabāšanas Saules iela 14A, Ozolnieki Izniegt PAU; 20.08.2013.
56. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Pavasara iela 18, Ozolnieki Izsniegt PAU
57. Palīgēka Upes iela 23, Ozolnieki Izsniegt PAU
58. Hokeja halles rekonstrukcija (vējtveris pie ieejas veikalā Stadiona iela 5B, Ozolnieki Izsniegt PAU
59. Pirts būvniecība Jecengaliņi, Cenu pag. Izsniegt PAU
60. Dzīvojamā ēka Viktorijas iela 2, Ozolnieki Izsniegt PAU; 11.06.2013.
61. Dzīvojamā ēka Viktorijas iela 4, Ozolnieki Izsniegt PAU; 11.06.2013.
62. Pirts jaunbūve Alejas iela 23, Ozolnieki Izsniegt PAU
   JŪNIJS
63. Dzīvojamā ēka Lapu iela 10, Ozolnieki Izsniegt PAU; 28.06.2013.
64. Viesu māja, pirts, saimniec.ēka, lapene Beciņas, Salgales pag. Izsniegt PAU; 16.07.2013.
65. Auto nojume Oktobra 7, Ozolnieki Izsniegt  PAU; 28.06.2013.
66. Rindu mājas Stadiona iela 3G, Ozolnieki Izsniegt PAU; 01.08.2013
67. Rehabilitācijas centrs Bērzaines, Ozolnieku pag. PAU netiek izsniegts
68. Paplašināt telpas Rīgas ielā 20 ar terases izbūvi 2.stāvā Rīgas iela 20, Ozolnieki Atsauca iesniegumu
69. Dzīvojamā ēka, piebraucamais ceļš, pirts Jēči, Cenu pag. Izsniegt  PAU; 28.06.2013.
70. Vienģimenes dzīvojamā māja, saimniecības ēka un pirts Vecfreibergi, Sidrabenes pag. Izsniegt PAU; 16.07.2013.
71. Laukuma tehniskais projekts-stāvlaukums Langervaldes 1, Cenu pagasts Izsniegt PAU; 16.07.2013.
    JŪLIJS
72. Noliktavas rampas izbūve Akmeņu ceļš 8, Raubēni, Cenu pagasts Izsniegt PAU; 16.07.2013.
73. Angārs Vītas, Salgales pag. Izsniegt PAU; 16.07.2013.
74. Ēkas rekonstrukcija, izbūvējot paceļamos vārtus ēkas fasādē Eglaines iela 13B, Ozolnieki Saskaņota; 12.08.2013.
75. Dzīvojāmā ēka Imantas iela 2, Brankas, Cenu pag. Izsniegt PAU; 17.07.2013.
76. Biroja ēka ar stāvlaukumu un tirdzniecības laukumu Rīgas iela 1A, Ozolnieki Izsniegt PAU; 02.08.2013.
77. Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija Aizupe 231, Ozolnieki Izsniegt PAU; 02.08.2013.
78. Meliorācijas ielas brauktuves un ietvju seguma atjaunošana Meliorācijas iela Izsniegt PAU; 07.08.2013.
79. Ozolnieku vsk.priekšlaukums un galvenās fasādes renovācija Jelgavas iela 35, Ozolnieki Izsniegt PAU; 05.08.2013.
80. Ietvju rekonstrukcija Kastaņu un Stadiona ielās Kastaņu un Stadiona ielas Izsniegt PAU; 07.08.2013.
81. Notekūdeņu attīrīšanas ietaises Progresu iela, Tetelē, Cenu pag. Izsniegt PAU
    AUGUSTS
82. Dīķu sistēma zivkopībai Rūķīši, Salgales pagastā Atsauca iesniegumu
83. Noliktavas ražošanas un biroja telpu rekonstrukcija Kopiela 3, Ozolnieki Anulēts iesniegums
84. Dzīvojamā māja Silavēji, Cenu pag. Izsniegt PAU; 16.08.2013.
85. Dzīvojamā ēka Ievu iela 6, Ozolnieki Anulēts iesniegums
86. Dzīvojamā ēka Ievu iela 6C, Ozolnieki  Anulēts iesniegums
87. Dīķa rakšana Apiņi, Salgales pag. Izsniegt PAU; 14.08.2013.
88. Dzīvojamā māja, saimniecības ēka, pirts, lapene Lauči, Cenu pag. Izsniegt PAU; 14.08.2013.
89. Rindu mājas Ievu iela 6, Ozolnieki Izsniegt PAU; 19.08.2013.
90. Dvīņu mājas (C2 ģimeņu dzīv.māja) Ievu iela 6C, Ozolnieki Izsniegt PAU; 19.08.2013.
91. Pamestas jaunbūves demontāža Akmeņu ceļš 5, Raubēni, Cenu pagasts Izsniegt PAU; 19.08.2013.
92. Optiska tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Zemgales plānošana reģionā Autoceļš P99, Salgales pag., Ozolnieku nov. Izsniegt PAU; 17.12.2013.
93. Dekoratīvā apžogojuma izbūve Rīgas iela 20B, Ozolnieki Atsauca iesniegumu
SEPTEMBRIS
94. Ziedoņa Celtniecības ielu posma brauktuves seguma atjaunošana Ziedoņa un Celtniecības ielas  Izsniegt PAU; 12.09.2013.
95.
Vasaras māja
Čiekuriņi, Cenu pag. Izsniegt PAU; 27.09.2013.
96. Veikala pārbūve par veikalu un divu dzīvokļu māju Spartaka iela 21B, Ozolnieki Izsniegt PAU; 22.10.2013. 
97. Aptiekas filiāles iebūve Celtnieku iela 8, Āne, Cenu pag. Izsniegt PAU; 30.09.2013.
98. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Ataudzes, Cenu pag. Izsniegt PAU; 07.10.2013.
99. Automašīnu stāvvietas Stacija "Ozolnieki"; "Ozolnieku ezers" Izsniegt PAU; 14.11.2013.
100. Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Bērzu iela 9, Tetele, Cenu pag. PAU netiek izsniegta
101. Elektroapgāde Saules ielā 11 un 16, Ozolnieki Saules iela 11 un Saules iela 16, Ozolnieki Izsniegt PAU; 07.10.2013.
   OKTOBRIS  
102. Ozolu iela 11, Dalbe, Cenu pag. Mājas fasādes logu nomaiņa, malkas šķūņa-nojumes piebūve saimniecības ēkai Izsniegt PAU; 14.10.2013.
103. Piebraucamā ceļa projekts Valkšķi, Cenu pag. Izsniegt PAU; 10.10.2013.
104. Dzīvojamās mājas būvniecība Aizupes 230, Ozolnieki Izsniegt PAU; 24.10.2013.
105. Optisko šķiedru kabeļu kanalizācijas atzarojumi no projektējamās LVRTC optisko šķiedru kabeļu līnijas Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža uz LMT bāzes stacijām BS Dalbe "Sakarnieki", Cenu pag. Izsniegt PAU; 24.10.2013.
106. Sargu skatu tornis Atvari, Salgales pag. Izsniegt PAU; 24.10.2013.
107. Galdniecība-rekonstrukcija Saules iela 6, Ozolnieki Izsniegt PAU; 31.10.2013.
108. Dzīvojamā ēka  Čikstes, Cenu pag. Izsniegt PAU; 21.10.2013.
109. Augsta spiediena (P<12bar) sadales gāzesvada pārbūve zemesgabalā "Liesmas", Cenu pagastā Liesmas un Roņi, Cenu pagastā Izsniegt PAU; 04.11.2013.
110. Sadzīves kanalizācijas rekonstrukcija Saules ielā Saules iela, Ozolniekos Izsniegt PAU; 04.11.2013. 
   NOVEMBRIS   
111. Dzīvojamā māja  Kundziņi, Brankas, Cenu pag. Izsniegt PAU; 08.11.2013. 
112. Saimniecības ēka Spāres, Cenu pag. Izsniegt PAU; 21.11.2013.
113. Automašīnu stāvvietas Parka iela, Kastaņu iela, ''Akas laukums" Izsniegt PAU; 14.11.2013.
114. Teteles kapu kapliča Teteles kapi, Cenu pag. Nepietiekama informācija
115. Saimniecības ēka Spartaka iela 10, Ozolnieki Izsniegt PAU; 21.11.2013.
116. 25 mazizmēra atpūtas kuģu piestātne ar infrastruktūras objektiem Kamenes, Garoza, Salgales pag. PAU netiek izsniegts 
117. Dzīvojamās ēkas pārbūve Pavasara iela 21, Ozolnieki Izsniegt PAU; 04.12.2013.
    DECEMBRIS
118. Ielu apgaismojuma izbūve Avotu iela, Ozolnieki, Ozolnieku pag. Izsniegt PAU; 05.12.2013.
119. Saimniecības ēkas Emīlijas, Cenu pag. Izsniegt PAU; 05.12.2013.
120. Saimniecības ēkas jaunbūve Šalkoņi, Salgales pag. Izsniegt PAU; 27.12.2013.
121. Teritorijas labiekārtojuma projekts Skolas iela 9, Ozolnieki Izsniegt PAU; 16.12.2013.
122. Ēkas renovācijas projekts Skolas iela 9, Ozolnieki Izsniegt PAU; 16.12.2013.
123. Savienojošā ceļa projekts Lejupes-Zivtiņas, Ozolnieki PAU netiek izsniegts
124. Palīgēkas un teritorijas labiekārtošana Līcīši, Cenu pag. Izsniegt PAU; 27.12.2013.
125. Elektrības pieslēgums Silarozes, Cenu pag. Izsniegt PAU; 27.12.2013. 
 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūlijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
10
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs