Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumi un valsts nodevas

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

Noteikumi par Ozolnieku novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes 2018.gada 17.maija sēdes lēmumu Nr. 13 (protokols Nr.5)

1. Noteikumi reglamentē Ozolnieku novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu veidus, maksas apmērus un tās iekasēšanas kārtību.
2. Pakalpojumu apmaksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras vēlas saņemt Ozolnieku novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtos pakalpojumus.
3. Maksa par saņemtajiem pakalpojumiem iemaksājama pirms to izmantošanas Ozolnieku novada domes kasē vai ar pārskaitījumu Ozolnieku novada pašvaldības kontos.
4. Iekasētās naudas summas tiek ieskaitītas pašvaldības budžetā un grāmatvedībā atsevišķi uzskaitītas.
5. Ozolnieku novada Dzimtsarakstu nodaļa sniedz sekojošus maksas pakalpojumus:

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Pakalpojuma maksa (EUR)

Valsts nodeva

(EUR)

Dokumentu noformēšana/ ceremonijas organizēšana (EUR) ar PVN

Kopējā maksa EUR

1.

Svinīgas laulības ceremonijas organizēšana

 

 

 

1.1.

tikai ar lieciniekiem

     

1.1.1.

ja viena vai abu laulības reģistrācijas pieteicēju deklarētā dzīvesvieta ir Ozolnieku novadā

14,-

15.-

29,-

1.1.2.

ja abu laulības reģistrācijas pieteicēju deklarētā dzīvesvieta ir citā pašvaldībā

14,-

40,-

54,-

1.2.

ar viesu piedalīšanos

     

1.2.1

ja viena vai abu laulības reģistrācijas pieteicēju deklarētā dzīvesvieta ir Ozolnieku novadā

14,-

30,-

44,-

1.2.2.

ja abu laulības reģistrācijas pieteicēju deklarētā dzīvesvieta ir citā pašvaldībā

14,-

60,-

74,-

1.3.

Izbraukums reģistrēt laulību ārpus nodaļas telpām

     

1.3.1.

ja viena vai abu laulības reģistrācijas pieteicēju deklarētā dzīvesvieta ir Ozolnieku novadā

14,-

100,-

114,-

1.3.2.

ja abu laulības reģistrācijas pieteicēju deklarētā dzīvesvieta ir citā pašvaldībā

14,-

150,-

164,-

1.4.

Par dzimtsarakstu nodaļas šampaniešu glāžu izmantošanu (10gb un vairāk)

-

10,-

10,-

2.

Arhīva pakalpojumi „dzimtas koka” apzināšanā, cita veida informācijas sniegšana- par 1 vienības apzināšanu

-

2,-

2,-

3.

Svinīgas individuālas laulības gadskārtas ceremonijas organizēšana

 

35,-

35,-

 

4.

 

Par visa veida civilstāvokļa aktu (dzimšanas, laulības, miršanas u.c.) meklēšanu arhīvā, izrakstu un izziņu sagatavošanu un izsniegšanu

-

3,-

3,-

 

 

 

 

 

5.

Par atkārtotu apliecību izsniegšanu

7,-

3 ,-

10,-

 

 

 

 

 

6.

Civilstāvokļa aktu reģistru atjaunošana, papildināšana, labošana, anulēšana

7,-

-

7,-

 

 

 

 

 

7.

 

Par vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņu

71,14

18,86

90,-

 

 

6. No maksas pakalpojumiem atbrīvo : 
   6.1. personu ar I vai II invaliditātes grupu;
   6.2. personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
   6.3. personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
   6.4. bāreņi vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
   6.5. daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

 

7. Par nolikumā neatrunātu pakalpojumu izmantošanu, kuru nodrošināšanu uzņemas pati puse, nepieciešams vienoties ar Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju vienlaicīgi ar pieteikuma iesniegšanu.

 

8. Reizi gadā - Valentīna dienā (14.februārī) Ozolnieku novadā dzīvojošie vecāki, kuri dzīvo kopā nereģistrētā laulībā un ir atzinuši paternitāti bērnam (bērniem), var noslēgt laulību samaksājot tikai valsts nodevu Eur 14,00 apmērā. Svinīgo ceremoniju apmaksā pašvaldība.

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūnijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
5
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs