Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Ozolnieku novada pašvaldības budžets 2019.gadam

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2019.gada 24.janvāra lēmumu Nr.24, protokols Nr.2

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1/2019
„Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2019.gadam"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 46.pantu un
likumu "Par pašvaldību budžetiem"

1. Apstiprināt 2019.gada Pamatbudžeta:
- naudas līdzekļu atlikumu uz 01.01.2019. 2 779 472 EUR apmērā saskaņā ar 4. pielikumu;
- ieņēmumus 14 794 827 EUR apmērā saskaņā ar 1. un 4.pielikumu;
- izdevumus 19 619 497 EUR apmērā saskaņā ar 2., 3. un 4. pielikumu;
- aizņēmumu no Valsts Kases 2 873 500 EUR apmērā saskaņā ar 4. un 5. pielikumu;
- Valsts Kases aizdevumu apmēru saskaņā ar 4. un 5. pielikumu;
- plānoto naudas līdzekļu atlikumu uz 31.12.2019. 673 555 EUR apmērā saskaņā ar 4. pielikumu.

2. Apstiprināt 2019.gada Speciālā budžeta:
2.1. - naudas līdzekļu atlikumu Vides aizsardzības līdzekļu kontā uz 01.01.2019.
202923 EUR apmērā saskaņā ar 6.pielikumu;
- Dabas resursu nodokļa ieņēmumus 124 265 EUR apmērā saskaņā ar 6. pielikumu;
- Vides aizsardzības līdzekļu izdevumus 324 000 EUR apmērā saskaņā ar 6. pielikumu;
- plānoto naudas līdzekļu atlikumu uz 31.12.2019. 3 188 EUR apmērā.
2.2. - naudas līdzekļu atlikumu Autoceļu fonda kontā uz 01.01.2019. 20 710 EUR apmērā saskaņā ar 6. pielikumu
- Valsts budžeta transfertu ieņēmumus autoceļu uzturēšanai 21 3084 EUR apmērā saskaņā ar 6. pielikumu
- Autoceļu fonda izdevumus 21 3084 apmērā saskaņā ar 6. pielikumu.
- plānoto naudas līdzekļu atlikumu uz 31.12.2019. 20 710 EUR apmērā.

3. Apstiprināt 2019.gada Ziedojumu un dāvinājumu plānu:
- naudas līdzekļu atlikumu ziedojumu kontā uz 01.01.2019. 1 338 EUR apmērā;
- fizisko un juridisko personu ziedojumus 500 EUR apmērā;
- ziedojumu izdevumus 1 000 EUR apmērā;
- naudas līdzekļu atlikumu ziedojumu un dāvinājumu kontā uz 31.12.2019. 838 EUR apmērā saskaņā ar 7. pielikumu.

4. Apstiprināt Ozolnieku novada pašvaldības budžeta ilgtermiņa saistību apjomu saskaņā ar 7.pielikumu.

5. Budžeta izpildītājiem gada laikā noteikt realizēt izdevumus tikai tādā apmērā, kādā tiem Ozolnieku novada dome apstiprinājusi asignējumus no vispārējiem ieņēmumiem, kā arī no budžeta izpildītāju faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un no citiem pašu ieņēmumiem. Noteikt, ka budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai budžeta izdevumi tiktu veikti saskaņā ar noteiktajiem mērķiem un nepārsniegtu tāmēs apstiprinātos plānotos budžeta izdevumus ekonomiskās klasifikācijas kodu otrās zīmes ietvaros.


Pielikumā:
1. 1.pielikums „Pamatbudžeta ieņēmumu kopsavilkums 2019.gadam".
2. 2.pielikums „Pamatbudžeta izdevumu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2019.gadam".
3. 3.pielikums „2019.gada izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām".
4. 4.pielikums „Ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2019.gadam".
5. 5.pielikums „Pārskats par saistību apmēru".
6. 6.pielikums „Speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2019.gadam".
7. 7.pielikums „Ziedojumu ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2019.gadam".
8. Paskaidrojuma raksts par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2019.gadam.
Investīciju projekti

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

augusts, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
12
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs