Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

2014.gada iepirkumi

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

 

Paziņojuma publikācijas datums IUB ID Nr. Iepirkuma priekšmets Dokumenti

Iesniegšanas termiņš

Jautājumi, atbildes Lēmums, tā pieņemšanas datums, piegādātāja nosaukums Līgumcena, izpildes termiņš  (EUR) Protokoli Noslēgtie līgumi

12.12.2014.

2014/53 Trīs lietotu automašīnu piegāde

 

2014.gada 23.decembris plkst. 10:00 

  Slēgt līgumu ar Ik "Gints Seglins", 2015.gada 9.janvāra lēmums. Līguma summa EUR 29 450, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols Līgums

01.12.2014.

2014/52 Interneta pakalpojumi

 

2014.gada 12.decembris plkst. 10:00

  Iepirkums izbeigts, sakarā ar to, ka nav saņemti piedāvājumi - 2014.gada 19.decembra lēmums   Protokols  

01.12.2014.

2014/51  Mobilo sakaru pakalpojumi

 

 

2014.gda 12.decembris plkst.10:00

  Slēgt līgumu ar SIA "Tele 2", 2015.gada 9.janvāra lēmums Prognozētā līguma summa EUR 4 166.40, līdz 2016.gada 31.decembrim Protokols Līgums

10.11.2014.

2014/50 Degvielas piegāde

 

2014.gada 12.decembris plkst.8:15

  Slēgt līgumu ar SIA "Astarte Nafta, 2014.gada 19.decembra lēmums
Prognozētā līguma summa EUR 117 520.-
līguma termiņš 01.02.2015-31.01.2017
Protokols  Līgums

06.11.2014.

2014/49  Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu un kanalizācijas tīklu projektēšana un būvniecība Jaunpēterniekos

 

2014.gada 19.novembris plkst. 10:00

  Pātraukt iepirkumu, sakarā ar to, ka iesniegtie piedāvājumu ievērojami pārsniedz pasūtītāja finanšu iespējas, 2014. gada 22.novembra lēmums    Protokols  

20.10.2014.

2014/48  Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Dalbē

 

 

  Slēgt līgumu ar SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate" Līguma summa EUR 29 941.24, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols

Līgums

Papildinājums

20.10.2014.

2014/47 Saules kolektoru (karstajam ūdenim un apkurei) piegāde un uzstādīšana

 

2014.gada 31.oktobris plkst. 10:00

Slēgt līgumu ar SIA "Zaļās vides serviss" Līguma summa EUR 14 960, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols Līgums

26.09.2014.

2014/46 Tehniskā projekta izstrāde ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei Spartaka, Iecavas un Puķu ielās, Ozolniekos

 

2014.gada 7.oktoris plkt.10:00

  Slēgt līgumu ar SIA "Inženiergrupa", 2014.gada 10.oktobra lēmums Līguma summa EUR 5 219, tai skaitā autoruzraudzība, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols Līgums

26.09.2014.

2014/45 Tehniskā projekta izstrāde ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei Dalbē

 

2014.gada 7.oktoris plkt.10:00

 

Slēgt līgumu ar SIA "Inženierprojekti videi", 2014.gada 10.oktobra lēmums Līguma summa EUR 9 185, tai skaitā autoruzraudzība, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols Līgums

17.09.2014.

2014/44  Pasažieru pārvadājumi

 

2014.gada 29.septembris plkst.10:00

  Slēgt līgumu ar SIA "LUX", 2014.gda 7.oktobra lēmums Prognozētā līguma summa EUR 41 040, termiņš līdz 2015.gada 30.septembrim Protokols Līgums

17.09.2014.

2014/43 Autoceļu attīrīšana no sniega un slīdamības novēršana

 

2014.gada 29.septembris plkst.10:00.

  Slēgt līgumu ar: 1.iepirkuma daļā SIA "Ozolnieku KSDU", 2.iepirkuma daļā SIA"Emburga Pluss", 3.iepirkuma daļā SIA "Ozolnieku KSDU", 2014.gda 7.oktobra lēmums Prognozētā līguma summa 1.ieprikuma daļā EUR 18 300; 2.iepirkuma daļā EUR 9 610.-, 3.iepirkuma daļā 6 450; līgumu termiņš līdz 2015.gada 15.aprīlim Protokols

Līgums_1

Līgums_2

Līgums_3

17.09.2014.

2014/42 Jumta remonts pašvaldības ēkai "Saules", Salgales pagasts

 

2014.gada 29.septembris plkst.10:00.

  Slēgt līgumu ar SIA "Amara Int", 2014.gada 10.oktobra lēmums Līguma summa EUR 20 533.39, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols Līgums

10.09.2014. 

2014/41  Elektroapgādes ietaišu apkalpošana

 

2014.gada 22.septembris plkst.10:00

Slēgt līgumu ar SIA "Ozolnieku KSDU", 2014.gda 7.oktobra lēmums Prognozējamā līguma summa, EUR 26504.40, termiņš līdz 2016.gada 1.oktobrim  Protokols  Līgums

10.09.2014.

2014/40 Jumta remonts pašvaldības ēkai Spartaka ielā 4, Brankās

 

2014.gada 22.septembris plkst.10:00

Slēgt līgumu ar SIA "Alvima", 2014.gada 26.septembra lēmums Līguma summa EUR 39 138.90, līdz saistību izpildei  Protokols Līgums

29.08.2014.

2014/39  Apgaismojuma izbūve gājēju pārejām Rīgas ielā, Ozolniekos

 

2014.gada 9.septembris plkst.10:00 

  Slēgt līgumu ar SIA "Mītavas elektra", 2014.gada 17.septembra lēmums Līguma summa EUR 25 388.70, līdz saistību pilnīgai izpildei  Protokols Līgums

20.08.2014.

2014/38  Gājēju celiņa rekonstrukcija Saules ielā, Brankās

 

2014.gada 1.septembris plkst.10:00

  Slēgt līgumu ar SIA "Uzars bruģēšana", 2014.gada 9.septembra lēmums Līguma summa EUR 19 790.08, termiņš līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols Līgums

13.08.2014.

2014/37 Medikamentu un medicīnas preču piegāde SAC "Zemgale

 

2014.gada 25.augusts plkst.10:00

  Slēgt līgumu ar A/s Recipe Plus", 2014.gada 29.augusta lēmums Līguma summa EUR 15 661.75, izpildes termiņš 2015.gada 1.septembris Protokols Līgums 

30.07.2014.

2014/36 Ūdesnvada rekonstrukcija Tetelē

 

2014.gada 11.augusts plkst.10:00

  Slēgt līgumu ar SIA "Juneka montāža", 2014.gada 18.augusta lēmums Līguma summa EUR 16 420.16, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols 1.lpp.
2.lpp.

Līgums 

Līguma papildinājums

30.07.2014.

2014/35 Ānes kultūras nama telpu pārbūve

 

2014.gada 11.augusts plkst.10:00

  Slēgt līgumu ar SIA "Būvnieks 07", 2014.gada 20.augusta lēmums Līguma summa EUR 31 695.83, līdz saistību pilnīgai izpildei  Protokols Līgums

30.07.02014.

2014/34  Gājēju ietves posma rekonstrukcijas Stadiona ielā, Ozolniekos

 

2014.gada 11.augusts plkst.10:00

Slēgt līgumu ar SIA "Uzars bruģēšana", 2014.gada 12.augusta lēmums Līguma summa EUR 19 947,77, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols

Līgums

Līguma papildinājumi 

30.07.2014.

2014/33  Ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu uzturēšana

 

2014.gada 11.augusts
plkst.10:00

Slēgt līgumu ar SIA "Riga City Service", 2014.gada 29.augusta lēmums Līguma summa EUR 3919.92, izpildes termiņš 2016.gada 1.septembris Protokols Līgums

29.07.2014.

2014/32 Pašvaldības ēkas renovācijas 1.kārta

 

2014.gada 11.augusts
plkst.10:00

 

Slēgt līgumu ar SIA "Amara int", 2014.gada 20.augusta lēmums Līguma summa EUR 24 614.76, līdz saistību pilnīgai izpildei  Protokols Līgums

16.07.2014.

2014/31 Izglītojamo pārvadājumi Ozolnieku novadā

Nolikums

Maršrutu shēma

2014.gada 18.augusts plkst. 8:20

  Slēgt līgumu ar SIA "Lux", 2014.gada 18.augusta lēmums Līguma summa 1.iepirkuma daļa EUR 34850,- 2.iepirkuma daļa 13 260,- Protokols

Līgums_1

Līgums_2

15.07.2014.

2014/30 Ūdens atdzelžošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana

 

2014.gada 28.jūlijs plkst. 10:00

Slēgt līgumu ar SIA "Ūdens būve", 2014.gada 30.jūlija lēmums Līguma summa EUR 25 865.36, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols

Līgums

Grozījumi

Grozījumi

09.07.2014.

2014/29 Veļas mazgāšanas pakalpojumi

 

2014.gada 21.jūlijs plkst.10:00

  Slēgt līgumu ar SIA "Green Line Services", 2014.gada 23.jūlija lēmums Prognozētā ieprikuma līguma summa EUR 19 500, līguma termiņš 2016.gada 1.augusts Protokols Līgums

09.06.2014.

2014/28  Saimiecības preču piegāde  

 

  Slēgt līgumu ar SIA "Selding", 2014.gada 1.jūlija lēmums Prognozētā līguma summa EUR 19 763.50, līguma termiņš - 2015. gada 30.jūnijs Protokols Līgums

09.06.2014.

2014/27  Kancelejas preču piegāde  

 

Slēgt līgumu ar SIA "Rimpeks KP, 2014.gada 8.jūlija lēmums Prognozētā līguma summa EUR 7 254.20, līguma termiņš 2015. gada 15. jūlijs Protokols  Līgums

09.06.2014.

2014/26  Trenažieru piegāde Ozolnieku sporta centram

 

2014.gada 20.jūnijs plkst.10:00

Slēgt līgumu ar SIA "Intersports", 2014. gada 15. jūlija lēmums
Līguma summa EUR 5 603.89, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols Līgums

09.06.2014.

2014/25 Drenāžas sistēmas izbūve Ziedoņa un Celtniecības ielās, Ozolniekos  

2014.gada 20.jūnijs plkst.10:00

  Slēgt līgumu ar SIA "Zemgales meliorācija", 2014.gada 1.jūlija lēmums Līguma summa 21 000.00, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols

Līgums

Grozījumi

09.06.2014.

2014/24 Pašvaldības ēkas renovācijas 1.kārta  

2014.gada 20.jūnijs plkst.10:00

  Pātraukt iepirkumu, sakarā ar to, ka iesniegtie piedāvājumu ievērojami pārsniedz pasūtītāja finanšu iespējas, 2014. gada 8. jūlija lēmums   Protokols  

09.06.2014.

2014/23 SAC "Zemgale" vienkāršotā renovācija

 

2014.gada 20.jūnijs plkst.10:00

  Slēgt līgumu ar SIA "GS Celt", 2014. gada 8. jūlija lēmums
Līguma summa eur 157 561.27, līdz saistību pilnīgai izpildei
Protokols Līgums

02.06.2014.

(nav jāpublicē IUB)

2014/22 Autoruzraudzība Meliorācijas ielas brauktuves un ietvju seguma atjaunošana Ozolniekos, Ozolnieku novadā, būvdarbiem

 

 

  Slēgt līgumu ar SIA "3C", 2014.gada 2.jūnija lēmums Līguma summa 5357 , līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols Līgums 
16.05.2014. 2014/21 Mēbeļu piegāde Ozolnieku novada pašvaldības izglītības iestādēm

 

 

2014.gada 27.maijs plkst.10:00

  Slēgt līgumu ar SIA "RB-11", 2014.gada 6.jūnija lēmums Līguma summa 30 336.02, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols Līgums
16.05.2014. 2014/20 PII "Saulīte" telpu remonts

 

 

2014.gada 27.maijs plkst.10:00.

  Slēgt līgumu ar SIA "Bojer", 2014.gada 2.jūnija lēmums Līguma summa 19720.09, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols Līgums
16.05.2014. 2014/19  Ozolnieku vidusskolas telpu remonts

 

2014.gada 27.maijs plkst.10:00

  Slēgt līgumu ar SIA "GS Celt", 2014.gada 6.jūnija lēmums Līguma summa 63 864.11, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols Līgums
14.05.2013. 2014/18 Ziedoņa un Celtniecības ielu seguma atjaunšana

 

2014.gada 26.maijs, plkst.10:00

  Slēgt līgumu ar SIA "Kulk", 2014.gada 2.jūnija lēmums Līguma summa EUR 124 804.93, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols Līgums
12.05.2014. 2014/17  Salgales pamatskolas telpu remonts

 

2014.gada 23.maijs plkst:10:00

Slēgst līgumu ar SIA "Akro būve", 2014.gada 28.maija lēmums Līguma summa EUR 32 394.60 , līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols Līgums
12.05.2014. 2014/16  Garozas pamatskolas telpu remonts

 

2014.gada 23.maijs plkst:10:00

Slēgts līgumu ar SIA "Būvrem", 2014.gada 28.maija lēmums Līguma summa EUR 27 440.50, līdz saistību izpildei Protokols

Līgums

Papildinājums

10.05.2014. 2014/15 Ziedu un ziedu kompozīciju iegāde

 

2014.gada 22.maijs plkst.10:00

  Slēgt līgumu ar SIA "Grand Pere", 2014.gada 26.maija lēmums Prognozētā līguma summa  5552, līguma termiņš - 2015.gada 31.decembris Protokols Līgums
22.04.2014. 2014/14  Inkontinences un higēnas preču piegāde SAC "Zemgale"

 

2014.gada 6.maijs plkst.10:00

Slēgt līgumu ar A/s "Recipe Plus", 2014.gada 13.maija lēmums Prognozētā līguma summa 32 204.47, līguma termiņš - 2015.gada 31.maijs Protokols Līgums
08.04.2014. 2014/13 Sudraba karotīšu piegāde

 

2014.gada 22.aprīlis plkst.10:00

 

Slēgt līgumu ar SIA "Sudraba nams", 2014.gada 9.maija lēmums

Līgumcena 9000,
līdz saistību pilnīgai izpildei
Protokols Līgums
2.04.2014. 2014/12 Iebraucamā ceļa un esošās automašīnu stāvvietas rekonstrukcija

 

2014.gada 14.aprīlis plkst.10:00

  Slēgt līgumu ar SIA "Mārupes ceļinieks", 2014.gada 22.aprīļa lēmums  109 254.58, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols Līgums
2.04.2014. 
(nav jāpublicē IUB)
2014/11  Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana un ēdnīcas nomas tiesību iegūšana SAC "Zemgale"

 

2014.gada 16.aprīlis plkst:13:00

  Slēgt līgumu ar IK "Kanto", 2014.gada 9.maija lēmums 757 552.50, 
līdz 2017.gada 1.maijam
Protokols Līgums 
2.04.2014. 2014/10  Lietotas automašīnas piegāde

 

2014.gada 14.aprīlis plkst10:00

  Slēgt līgumu ar SIA "EMSI-auto", 2014.gada 22.aprīļa lēmums 9700,
līdz saistību pilnīgai izpildei
Protokols Līgums
25.03.2014. 2014/9  Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve

 

2014.gada 7.aprīlis plkst.10:00

 

 

Slēgt līgumu ar SIA "Ekostandarts tehnoloģijas", 2014.gada 8.aprīļa lēmums 39834,19,
līdz saistību pilnīgai izpildei
Protokols Līgums
14.03.2014. 2014/8 Meliorācijas ielas brauktuves un ietvju seguma atjaunošana

 

2014.gada 22.aprīlis plkst.8:45

 

 

Slēgt līgumu ar A/s "Ceļu pārvalde", 2014.gada 29.aprīļa lēmums

535 757.94,
līdz saistību pilnīgai izpildei

Protokols Līgums
14.03.2014. 2014/7 Teteles pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

 

2014.gada 22.aprīlis plkst.8:30

Slēgt līgumu ar SIA "Rimts", 2014.gada 13.maija lēmums

  Protokols  
12.03.2014. 2014/6  Autoceļu uzturēšanas darbi Salgales pagastā

 

2014.gada 24.marts plkst.10:00   Slēgt līgumu ar SIA "Emburga Pluss", 2014.gada 8.aprīļa lēmums 30660,
līdz 01.12.2014.
Protokols Līgums 
28.02.2014. 2014/5 Malkas piegāde Salgales pagasta pārvaldei

 

2014.gada 11.marts plkst.10:00   Slēgt līgumu ar SIA "Stiga RM", 2014.gada 25.marta lēmums 18847,50
līdz saistību pilnīgai izpildei
Protokols  Līgums 
26.02.2014. 2014/4  Ielu apgaismojuma rekonstrukcija "Aizupe

 

2014.gada 10.marts plkst.10:00 Slēgt līgumu ar SIA "VSD Serviss", 2014.gada 25.marta lēmums 19903,92
ļīdz saistību pilnīgai izpildei
Protokols

Līgums
1.,2.lpp.

3.,4.lpp.

26.02.2014. 2014/3 

 

Doktorāta telpu izbūve SAC "Zemgale"

 

 

2014.gada 10.marts plkst.10:00 Slēgt līgumu ar SIA "Bojer", 2014.gada 25.marta lēmums 14374,43
līdz saistību pilnīgai izpildei
Protokols 
Protokolā kļūdaini SIA "Latbūvnieks" piedāvāta cena norādīta ieskaitot PVN, pareizā kopējā piedāvājuma cena (bez PVN) ir EUR 14 946.78
Līgums
14.02.2014. 2014/2

 

Būvniecības materiālu un preču iegāde

 

 

2014.gada 25.februāris plkst.10:00   Slēgt līgumu ar SIA "MNL", 2014.gada 14.marta lēmums 41999,
31.03.2015.

1.lpp.

2.lpp.

Līgums
13.02.2014. 2014/1

Elektroenerģijas iegāde Ozolnieku novada pašvaldības vajadzībām

 

 2014.gada 11.aprīlis plkst.9:00   Slēgt līgumu ar A/s "Latvergo", 2014.gada 22.aprīļa lēmums 147738,35
01.06.2014.
Līguma termiņš: 31.05.2016.
Protokols  
 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūnijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
5
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs