Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

2015.gada iepirkumi

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

 

Paziņojuma publikācijas datums IUB ID Nr. Iepirkuma priekšmets Dokumenti

Iesniegšanas termiņš

Jautājumi, atbildes Lēmums, tā pieņemšanas datums, piegādātāja nosaukums Līgumcena, izpildes termiņš  (EUR) Protokoli Noslēgtie līgumi

Nav jāpublicē paziņojums IUB

2015/55 Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

 

 

 

Slēgt līgumu ar Biedrība "Centrs Elizabete", 2015.gada 21.decembra lēmums  Prognozētā līguma summa EUR 36 000,- no 01.01.2016 līdz 31.08.2017 Protokols Līgums 

02.12.2015.

2015/54 PII "Bitīte" pārbūve, tai skaitā būvprojektēšana

Iepirkums pārtraukts sakarā ar to, ka atbilstošie piedāvājumi pārsniedz Publisko iepirkumu likuma 8.panta otrajā daļā noteikto līgumcenas robežu līdz kurai pieļaujams veikt iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā, 2015.gada 16.decembra lēmums

 

 

    Protokols  

01.12.2015.

2015/53 Paklāju un mopu nodrošinājums

 

 

 

Slēgt līgumu ar A/s "Berendsen tekstila serviss", 2015.gada 16.decembra lēmums. Prognozētā līguma summa EUR 13 142.48; līguma termiņš no 01.01.2016 līdz 31.12.2017 Protokols Līgums

30.10.2015.

2015/52 Ziedu un ziedu kompozīciju iegāde

 

2015.gada 10.novembris plkst.10:00

 

Slēgt līgumu ar SIA "Grand Pere", 2015.gada 27.novembra lēmums Prognozētā līguma summa EUR 17 011.50, līguma termiņš no 01.01.2016 līdz 31.12.2017  Protokols Līgums

09.10.2015.

2015/51 Pasažieru pārvadājumi

 

2015.gada 4.novembris plkst. 8:20

 

Slēgt līgumu ar SIA "LUX", 2015.gda 8.decembra lēmums Prognozētā līguma summa EUR 75 720, no 01.01.2016 līdz 31.12.2017 Protokols  Līgums

06.10.2015.

2015/50 Tehniskā projekta izstrāde ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecībai Ozolnieku novada, Cenu pagasta, Raubēnu ciemā

 

 

 

Slēgt līgumu ar SIA „3C", 2015.gada 30.oktobra lēmums Līguma summa EUR 7 650 un autoruzraudzība EUR 500, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols

Līgums 

Līguma grozījumi

23.09.2015.

2015/49 Gājēju ietves izbūve Saules ielā, Brankās

Iepirkums pārtraukts sakarā ar to, ka iesniegtie piedāvājumi pārsniedz pasūtītāja finanšu iespējas, 2015.gada 6.oktobra lēmums

 

 

    Protokols  

15.09.2015.

2015/48 Tehniskā projekta izstrāde ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecībai Ozolnieku novada, Cenu pagasta, Raubēnu ciemā

Iepirkums pārtraukts, sakarā ar nepilnīgi sniegtu informāciju un nepieciešamību labot tehnisko specifikāciju, 2015.gada 25.septembra lēmums

 


 

    Protokols  

15.09.2015.

2015/47 Lietotas automašīnas piegāde

 

2015.gada 28.septembris plkst. 10:00

  Slēgt līgumu ar IK "Gints Seglins", 2015.gada 12.oktobra lēmums

 

Līguma summa EUR 9 950.-, līdz saistību pilnīgai izpildei

Protokols Līgums

09.09.2015.

2015/46 Pasažieru pārvadājumi

Iepirkums pārtraukts sakarā ar to, ka atbilstošie piedāvājumi pārsniedz Publisko iepirkumu likuma 8.panta otrajā daļā noteikto līgumcenas robežu līdz kurai pieļaujams veikt iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā, 2015.gada 6.oktobra lēmums

 

      Protokols  

09.09.2015.

2015/45 Autoceļu attīrīšana no sniega un slīdamības novēršana

 

 

2015.gada 21.septembris plkst 10:00

Slēgt līgumu 1.un 3.iepirkuma daļā ar SIA "Dreamway", 2.daļā ar SIA "Ozolnieku KSDU", 2015.gada 6.oktobra lēmums Prognozētā līguma summa 1.iepirkuma daļā EUR 16 131.-;
2.daļā EUR 9 040,-
3.daļā EUR 6 350, līguma termiņš līdz 15.04.2016
Protokols

Līgums 1.d.

Līgums 2.d.

Līgums 3.d.

09.09.2015.

2015/44 Sudraba karotīšu piegāde

Iepirkums pārtraukts, jo pasūtītājs atteicās noslēgt ieprikuma līgumu, sakara ar to, ka mainījušās pasūtītaja vajadzības

 

  Slēgt līgumu ar SIA "Sudraba nams" 2015.gada 12.oktobra lēmums

 

Līguma summa EUR 9000.-, līdz saistību pilnīgai izpildei

Protokols  

31.08.2015.

2015/43 Ūdensvada izbūve Rīgas ielā, Ozolniekos

 

 

 

Slēgt līgumu ar SIA "Novators 1"
2015.gada 29.septembra lēmums 

Līguma summa EUR 25 550.86, līdz saistību pilnīgai izpildei  Protokols

 Līgums

Līguma papildinājums

28.08.2015.

2015/42 Gājēju celiņa rekonstrukcija Ozolniekos, I kārta

 

 

  Slēgt līgumu ar SIA "Kulk", 2015.gada 15.septembra lēmums Līguma summa EUR 33 399.05, līdz saistību pilnīgai izpildei Potokols

Līgums

Papildinājumi

28.08.2015.

2015/41 Centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Aveņu ielā, Ozolniekos
 

Slēgt līgumu ar SIA "Būvfirma Vītols", 2015.gada 23.septembra lēmums Līguma summa EUR 19 371.29, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols   Līgums

28.08.2015.

2015/40 Kastaņu ielas pagarinājuma izbūve Iepirkums pārtraukts, jo pasūtītājs atteicies noslēgt iepirkuma līgumu, jo nav iestājies iepirkuma nosacījums

2015.gada 8.septembris plkst.10:00

  Slēgt līgumu ar SIA "Dreamway", 2015.gada 15.septembra lēmums Līguma summa EUR 53 979.84, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols  

28.08.2015.

2015/39  Ielas seguma atjaunošana Saules ielā, Ozolniekos  

 

  Slēgt līgumu ar SIA "Dreamway", 2015.gada 15.septembra lēmums Līguma summa EUR 76 099.36, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols  Līgums

Nav jāpublicē IUB

2015/38 Īslaicīga ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ozolnieku vidusskolā

 

 

  Slēgt līgumu ar SIA firma "Konstants", 2015.gada 28.augusta lēmums Prognozētā summa EUR 24 824 no 01.09.2015 līdz 31.10.2015 Protokols Līgums

Nav jāpublicē IUB

2015/37 Īslaicīga ēdināšanas pakalpojumu sniegšana PII "Pūcītē" PII "Zīlīte" un PII "Bitīte"

 

 

  Slēgt līgumu ar SIA firma "Konstants", 2015.gada 28.augusta lēmums Prognozētā summa EUR 36 162 no 01.09.2015 līdz 31.10.2015 Protokols Līgums 

31.07.2015.

2015/36 Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Dalbē II.kārta

 

 

Slēgt līgumu ar SIA "BT Būve", 2015.gada 14.augusta lēmums  Līguma summa EUR 38 927.77, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols Līgums

28.07.2015.

2015/35 Ozolnieku vidusskolas labiekārtošanas darbi

 

 

  Slēgt līgumu ar SIA "Award", 2015.gada 11.augusta lēmums Līguma summa EUR 23 514.56, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols

Līgums

Grozījumi

28.07.2015.

2015/34 Ozolnieku Sporta centra telpu remonts

 

 

  Slēgt līgumu ar SIA "Būvnieks 07", 2015.gada 11.augusta lēmums Līguma summa EUR 17 287.04, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols Līgums

Grozījumi

14.07.2015.

2015/33 Automašīnu stāvvietu izbūve pie PII "Saulīte"

 

 

  Slēgt līgumu ar SIA "Uzars bruģēšana", 2015.gada 31.jūlija lēmums Līguma summa EUR 28 843.60, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols Līgums 

14.07.2015.

2015/32 Ielas seguma atjaunošana Parka, Kastaņu, Stadiona ielās Ozolniekos un Akāciju ielā, Ozolniekos

 

 

  Slēgt līgumu visās 4 iepirkuma daļās ar SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"", 2015.gada 31.jūlija lēmums Līguma summas:
1.1.1. 1.daļā EUR 22 183.25;

1.1.2. 2.daļā EUR 39 838.31;

1.1.3. 3.daļā EUR 26 668.34;

1.1.4. 4.daļā EUR 12 249.23, līdz saistību pilnīgai izpildei

Protokols Līgums

10.07.2015. (nav jāpublicē IUB)

2015/31 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Teteles, Salgales un Garozas pamatskolās

 

 

 

  Slēgt līgumu ar SIA "Datina", 2015.gada 10.augusta lēmums Porgnozētā līguma summa EUR 354 910.90 no 1.09.2015 līdz 31.07.2018 Protokols Līgums

10.07.2015.

(nav jābuplicē IUB)

 2015/30 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ozolnieku vidusskolā

 

 

2015.gada 31.jūlijs

plkst 10:00

 

  Slēgt līgumu ar SIA firma "Konstants", 2016.gada 19.janvāra lēmums Prognozētā līguma summa EUR 326 478.75, līguma termiņš no 12.03.2016 līdz 31.07.2018

Protokols

Protokols

 Līgums

10.07.2015.

(nav jābuplicē IUB)

2015/29

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana PII "Pūcīte", PII "Zīlīte" un PII "Bitīte"

 

 

 

Slēgt līgumu ar IK "Kanto", 2015.gada 8.decembra lēmums Prognozētā līguma summa EUR 685 931.40, līguma termiņš no 01.01.2016 līdz 31.07.2018 Protokols Līgums

 03.07.2015.

2015/28

Mēbeļu piegāde

 

 

 

Slēgt līgumu ar SIA "Dzintarkalni 21", 2015.gada 14.jūlija lēmums Līguma summa EUR 18 860.50, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols Līgums

06.07.2015.

2015/27

Izglītojamo pārvadājumi Ozolnieku novadā

 

 

 

Slēgt līgumu ar SIA "Migar", 2015.gada 5.augusta lēmums Līguma summa 1.iepirkuma daļā EUR 31 982.10; 2.iepirkuma daļā EUR 11 900,-
Līguma termiņš līdz 2016.gada 31. maijam
Protokols

Līgums (1.d.)

Līgums (2.d.)

30.06.2015.

2015/26

Mikroautobusa piegāde SAC "Zemgale"

 

 

 

Slēgt līgumu ar SIA "Moller Auto Krasta", 2015.gada 22.jūlija lēmums Līguma summa EUR 38 018,- līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols  Līgums

17.06.2015.

2015/25

Automašīnu stāvvietu pārbūve

 

 

 

Slēgt līgumu ar SIA "Uzars brugēšana"
2015.gada 3.jūlija lēmums
Līguma summa EUR 121 996.27; līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols Līgums

10.06.2015.

2015/24

Garozas pamatskolas saimniecības ēkas izbūve

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS sakarā ar nepieciešamību labot tehnisko specifikāciju, 2015.gada 17.jūnija lēmums

 

 

    Protokols  

10.06.2015.

2015/23

Tehniskā projekta izstrāde konteinera tipa katlu mājas izbūvei

 

 

 

Slēgt līgumu ar SIA "Juneka montāža"
2015.gada 3.jūlija lēmums
Līguma summa EUR 4 740, tai skaitā autoruzraudzība EUR 1 440.- līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols Līgums

04.06.2015.

2015/22

Ūdensvada, saimnieciskās un lietus kanalizācijas tīklu izbūve un seguma atjaunošana Spartaka ielā, Ozolniekos

 

 

 

Slēgt līgumu ar SIA "Viona"
2015.gada 7.jūlija lēmums
Līguma summa EUR 285 098.01, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols

Līgums

Līguma grozījumi

01.06.2015. (nav jāpublicē IUB)

2015/21

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana PII "Saulīte"

 

 

 

 

Slēgt līgumu ar IK "Kanto", 2015.gada 17.jūlijs Prognozētā līguma summa EUR 241 903.20, no līguma noslēgšanas dienas līdz 31.07.2018. Protokols Līgums

01.06.2015.

2015/20

Ozolnieku vidusskolas telpu remonts

 

 

 

Slēgt līgumu ar SIA "A&B", 2015.gada 30.jūnija lēmums Līguma summa EUR 43 424.40, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols Līgums

27.05.2015.

2015/19 

Dzeramā ūdens piegāde

 

 

 

Slēgt līgumu ar SIA "Venden", 2015.gada 9.jūnija lēmums Prognozētā līguma summa EUR 12 239.50, līguma termiņš: 2015.gada 15.jūnijs līdz 2017.gada 1.aprīlis Protokols Līgums 

27.05.2015.

2015/18

Salgales pamatskolas telpu remonta darbi

 

 

 

Slēgt līgumu ar SIA "Latbūvnieks", 2015.gada 15.jūnija lēmums Līguma summa EUR 18 792.84, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols

 Līgums

Līguma papildinājums

20.05.2015.

2015/17 

Saimniecības preču piegāde

 

 

 

Slēgt līgumu ar SIA "Baltic exports",
2015.gada 15.jūnija lēmums
Prognozētā līguma summa EUR 30 000; no 01.07.2015 līdz 30.09.2016 Protokols  Līgums

20.05.2015.

2015/16 

Kancelejas preču piegāde

 

 

 

Slēgt līgumu ar SIA "Arga", 2015.gada 9.jūnija lēmums Prognozētā līguma summa EUR 25 000, līguma termiņš: 2015.gada 16.jūlijs līdz 2016.gada 31.decembris Protokols Līgums

08.05.2015.

2015/15

Mīkstā inventāra piegāde SAC "Zemgale"

 

 

 

Slēgt līgumu: 1.iepirkuma daļā ar SIA "Olnis";
2.iepirkuma daļā ar SIA "Ewe tekstils", 2015.gada 1.jūnija lēmums
3.iepirkuma daļā ar SIA "Ewe tekstils", 2015.gada 15.jūnija lēmums

Līguma summa
1.iepirkuma daļā EUR 10 413.-
2.iepirkuma daļā  EUR 3 228.80.
Līdz saistību pilnīgai izpildei
Protokols 

 

Līgums (1.iepirkuma daļa)

Līgums (2.iepirkuma daļa)

Līgums (3.iepirkuma daļa)

28.04.2015.

2015/14 

PII "Bitīte" telpu remonts

 

 

 

Slēgt līgumu ar SIA "Zemgales būvserviss", 2015.gada 18.maija lēmums Līguma summa EUR 15 458.48, līdz saistību pilnīgai izpildei  Protokols Līgums 

22.05.2015. 

2015/13

Inkontinences un higiēnas preču piegāde SAC "Zemgale"

 

 

 

Slēgt līgumu ar A/s "Recipe plus", 2015.gada 8.maija lēmums Līguma summa EUR 41 547.59, termiņš 01.06.2015 līdz 31.05.2016  Protokols  Līgums

22.04.2015.

2015/12

Salgales mūzikas un mākslas skolas telpu remonts

 

 

 

Slēgt līgumu ar SIA "Latbūvnieks", 2015.gada 8.maija lēmums Līguma summa EUR 21 416.09, līdz saistību pilnīgai izpildie  Protokols Līgums

21.04.2015.

2015/11

Zāles pļaušanas pakalpojumi

 

 

 

Slēgt līgumu:
1.ieprikuma daļā ar SIA "Kulk";
2.iepirkuma daļā ar SIA "Ozolnieku KSDU", 2015.gada 8.maija lēmums

Līguma summa 1.daļā EUR 18 736.91;
2.daļā EUR 7280.

Līgumu termiņš 01.06.2015 - līdz 01.11.2015

 Protokols

Līgums 1.d.

Līgums 2.d.

21.04.2015.

2015/10 

Iedzīvotāju apkalpošanas centra "Eži" remonta darbi

 

 

 

Slēgt līgumu ar SIA "Bekoteks", 2015.gada 12.maija lēmums Līguma summa EUR 37 686.38, līdz saistību pilnīgai izpildei  Protokols  Līgums

11.03.2015.

2015/9 

SAC "Zemgale" ēkas siltināšana

 

 

 

 

Slēgt līgumu ar SIA " Būvnieks 07", 2015.gada 1.aprīļa lēmums Līguma summa EUR 87 899.69, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols  Līgums

11.03.2015.

2015/8

Automašīnu stāvvietu izbūve Parka ielā, Ozolniekos

 

 

  Slēgt līgumu ar SIA "Kulk", 2015.gada 21.aprīļa lēmums Līguma summa EUR 55171.44, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols  Līgums

11.03.2014.

2015/7 

Gājēju celiņa izbūve Kastaņa ielā, Ozolniekos

 

 

  Slēgt līgumu ar SIA " Kulk", 2015.gada 1.aprīļa lēmums Līguma summa EUR 10 774.65, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols  Līgums

11.03.2015.

2015/6 

Malkas piegāde Salgales pagasta pārvaldes vajadzībām

 

 

  Slēgt līgumu ar SIA " Stiga RM", 2015.gada 1.aprīļa lēmums Līguma summa EUR 22 401, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols Līgums

03.02.2015.

2015/5

Būvniecības materiālu un preču iegāde

 

 

  Slēgt līgumu ar SIA "MNL", 2015.gada 23.marta lēmums Prognozētā līguma summa EUR 41 999, līguma termiņš 2016.gada 1.septembris Protokols  Līgums

03.03.2015.

2015/4 SAC "Zemgale" teritorijas labiekārtošanas darbi

 

 

 

 

Slēgt līgumu:
1.ieprikuma daļā par lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūvi SAC „Zemgale"  ar SIA „Uzars Bruģēšana";  2.iepirkuma daļā par SAC „Zemgale" teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanu ar SIA "Info serviss", 2015.gada 27.marta lēmums

Līguma summu
1.daļā EUR 16 652.41 ;
2.daļā EUR 32 626.50, līdz saistību pilnīgai izpildei

Protokols

 

Līgums

Līgums

03.03.2015.

2015/3 Gājēju-velosipēdistu celiņa izbūve

 

 

  Slēgt līgumu ar SIA "Uzars burģēšana", 2015.gada 23.marta lēmums Līguma summa EUR 125 817.59, līdz saistību pilnīgai izpildei  Protokols  Līgums


10.02.2015.

2015/2 Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi

 

 

  Slēgt līgumu ar:
1.iepirkuma daļā  SIA „Dreamway";
2.iepirkuma daļā SIA „Emburga Pluss";
3.iepirkuma daļā SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"", 2015.gada 27.marta lēmums

Ar prognozēto līguma summu 
1.daļā EUR 194 932.-;
2.daļā EUR 93 850.-;
3.daļā EUR 15 328.-

Līgumu termiņš 2016.gada 1.decembris

Protokols

Līgums 1.d.

Līgums 2.d.

Līgums 3.d.

28.01.2015.

2015/1  Laika ņemšanas iekārtu piegāde

 

 

  Slēgt līgumu ar SIA "Running.lv", 2015.gada 10.februāra lēmums Līguma summa EUR 8415, līdz saistību pilnīgai izpildei  Protokols Līgums

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūlijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
3
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs