Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

2016.gada iepirkumi

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

 

Paziņojuma publikācijas datums IUB ID Nr. Iepirkuma priekšmets Dokumenti

Iesniegšanas termiņš

Jautājumi, atbildes Lēmums, tā pieņemšanas datums, piegādātāja nosaukums Līgumcena, izpildes termiņš  (EUR) Protokoli Noslēgtie līgumi
22.12.2016.
2016/50
Degvielas iegāde

 

2017.gada 18.janvāris plkst. 8:20

 

Slēgt īgumu ar SIA "Astarte-Nafta", 2017.gada 6.februāra lēmums Prognozētā līguma summa EUR 96 146.78, līguma termiņš līdz 31.03.2019. Protokols
 Līgums
16.12.2016.
2016/49
Degvielas iegāde

Iepirkums pārtraukts, sakarā ar nepieciešamību būtiski pārstrādāt nolikumu, 2016.gada 20.decembra iepirkumu komisijas lēmums

 

 

    Protokols
11.11.2016.
2016/48
Serveru piegāde

 

2016.gada 23.novembris
plkst. 10:00

 

Slēgt līgumu ar A/s "Capital",  2016.gada 13.decembra  lēmums Līguma summa EUR 7 690, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols  Līgums
27.10.2016. 2016/47
PII "Bitīte" pārbūve

2016.gada 23.novembris plkst 8:20

Mainīts piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2016.gada 5.decembra plkst. 8:20

Slēgt līgumu ar SIA "Koger vide", 2017.gada 17.janvāra lēmums Līguma summa EUR 240 520.17, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols

Līgums

Līguma grozījumi

Līguma grozījumi

23.09.2016.
2016/46
Ūdensvada izbūve Muižas un Skolas ielās, Tetelē


2016.gada 4.oktobris plkst 10:00 Slēgt līgumu ar SIA “BT Būve”, 2016.gada 7.oktobra lēmums Līguma summa EUR 29 890.94, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols Līgums
14.09.2016.
2016/45
Autoceļu attīrīšana no sniega un slīdamības novēršana 2016.gada 26.septembris plkst 10:00 Slēgt līgumu 1.iepirkuma daļā ar SIA “Dreamway”; 2.iepirkuma daļā ar SIA “Emburga Pluss”, 3.ieprikuma daļā ar SIA “Eco Baltia vide”, 2016.gada 7.oktobra lēmums Prognozētā Līguma summa 1.iepirkuma daļā EUR 15 885; 2.iepirkuma daļā EUR 8 070; 3.iepirkuma daļā EUR 5 840.50; līguma termiņš no 01.11.2016 līdz 31.03.2017 Protokols

Līgums 1. daļa

Līgums 2. daļa

Līgums 3. daļa

07.09.2016.
2016/44
Ozolnieku atpūtas parka būvprojekta izstrāde

 

2016.gada 19.septembris plkst. 10:00 Slēgt līgumu ar SIA “Arhitektu birojs Arteks”, 2016.gada 7.oktobra lēmums Līguma summa EUR 22 350, autoruzraudzība EUR 1795, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols

Līgums

Līguma grozījumi

07.09.2016. 2016/43 Grants seguma autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde

 

2016.gada 19.septembris plkst. 10:00 Slēgt līgumu 1.un 2.iepirkuma daļā ar SIA "Global Project", 2016.gada 23.septembra lēmums  Līguma summa 1.iepirkuma daļā EUR 5527.50; 2.iepirkuma daļā 4 485,- līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols

Līgums

Līgums

Līguma grozījumi

Līguma grozījumi

07.09.2016.
2016/42
Sudraba karotīšu piegāde 2016.gada 19.septembris plkst. 10:00

Slēgt līgumu ar SIA "Sudraba nams", 2016.gada 19.oktobra lēmums

Līguma summa EUR 6 750; līdz saistību pilnīgai izpildei

Protokols Līgums
30.08.2016. 2016/41 SAC "Zemgale" lietus kanalizācijas izbūves II.kārta 2016.gada 12.septembra plkst 10:00

Slēgt līgumu ar SIA "Dins A", 2016.gada 13.septembra lēmums

Līguma summa EUR 25 247.29, līdz saistību pilnīgai izpildei

Protokols  Līgums
09.08.2016. 2016/40 Būvniecības materiālu un preču iegāde 2016.gada 22.augusts plkst. 10:00

Slēgt līgumu ar SIA "MNL", 2016.gada 30.augusta lēmums

 

 

Prognozētā līguma summa EUR 41 999.-, no 01.09.2016 līdz 31.01.2018

 

Protokols Līgums
03.08.2016. 2016/39 Grants seguma autoceļu pārbūves būvprojekta izstrāde

Iepirkums pārtraukts, sakarā ar konstatētajām būtiskajām kļūdām tehniskajā specifikācijā

2016.gada 15.augusts plkst. 10:00

 

 

Protokols
03.08.2016. 2016/38 Ozolnieku novada centrālās bibliotēkas kāpņu telpas vienkāršota atjaunošana 2016.gada 15.augusts plkst. 10:00

Slēgt līgumu ar SIA "Latbūvnieks", 2016.gada 30.augusta lēmums

 

 

Līguma summa EUR 17 107.53, līdz saistību pilnīgai izpildei

 

Protokols

Līgums

Līguma papildinājumi

29.07.2016. 2016/37 Gājēju tilta būvprojektēšana un būvniecība

 

2016.gada 9.augusts plkst. 10:00

Iepirkums pārtraukts, sakarā ar to, ka iesniegtie piedāvājumi ievērojami pārsniedz pasūtītāja finanšu iespējas, 2016.gada 30.augusta lēmums

 

Protokols
29.07.2016. 2016/36 Autobusu pieturu paviljonu piegāde


2016.gada 9.augusts plkst. 10:00

Slēgt līgumu ar SIA "Studio LV", 2016.gada 30.augusta lēmums.

 

 

Līguma summa EUR 8 380, līdz saistību pilnīgai izpildei

 

Protokols Līgums
12.07.2016. 2016/35 Bruģēta laukuma izbūve Skolas ielā 10, Tetele 2016.gada 25.jūlijs plkst. 10:00

Slēgt līgumu ar SIA “Uzars bruģēšana”, 2016.gada 29.jūlija lēmums


 

Līguma summa EUR 32 610.91, līdz saistību pilnīgai izpildei

 

Protokols

Līgums

Līguma grozījumi

12.07.2016. 2016/34 Ozolnieku vidusskolas priekšlaukuma izbūves 1.kārta Iepirkums pārtraukts, sakarā ar to, ka divi pretendenti atteikušies noslēgt iepirkuma līgumu un līdz mācību gada sākumam iepirkuma līguma izpilde vairs nav iespējama, 2016.gada 9.augusta lēmums.

2016.gada 25.jūlijs plkst. 10:00

 

 


 


 

Protokols

Protokols Nr.2

12.07.2016. 2016/33 Rotaļu laukumu aprīkojuma piegāde 2016.gada 25.jūlijs plkst. 10:00 Slēgt līgumu ar SIA "Jūrmalas mežaparki", 2016.gada 29.jūlija lēmums

 

Līguma summa EUR 33 202.28, līdz saistību pilnīgai izpildei

Protokols Līgums

12.07.2016.

2016/32 PII “Bitīte” pārbūve


2016.gada 25.jūlijs plkst. 10:00

 

 

 

Slēgt līgumu ar SIA "Konceps AJ", 2016.gada 9.augusta lēmums

 

Līguma summa EUR 152 214.80, līdz saistību pilnīgai izpildei

Protokols Līgums

06.07.2016.

2016/31 Mazgabarīta tehnikas remonta un apkopes pakalpojumi

 

2016.gada 22.jūlijs plkst. 10:00

Slēgt līgumu ar SIA "Kongs", 2016.gada 26.jūlija lēmums

 

Prognozētā līguma summa EUR 12 072.39.-, termiņš no 01.08.2016 līdz 30.11.2018

Protokols Līgums

29.06.2016.

2016/30 Veļas mazgāšanas pakalpojumi

 

 

2016.gada 11.jūlijs plkst.10:00

Slēgt līgumu ar SIA "Green line services", 2016.gada 26.jūlija lēmums

 


Prognozētā līguma summa EUR 25 200.-, termiņš no 02.08.2016 līdz 01.08.2018

Protokols Līgums

22.06.2016.

2016/29 Zemgales ielas seguma un apgaismojuma izbūve

 

2016.gada 5.jūlijs plkst. 10:00

Slēgt līgumu ar SIA "IKO", 2016.gada 12.jūlija lēmums Līguma summa EUR 144 905.49; līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols Līgums

28.06.2016.

2016/28 Izglītojamo pārvadājumi Ozolnieku novadā


2016.gada 26.jūlijs plkst.8:20

Slēgt līgumu 1. un 2.iepirkuma daļā ar SIA "Migar", 2016.gada 3.augusta lēmums Prognozētā līguma summa 1.iepirkuma daļā EUR 62 006; 2.daļā EUR 23 072. No 01.09.2016 līdz 31.05.2018 Protokols

Līgums

Līgums

14.06.2016.

2016/27 PII “Bitītepārbūve

Iepirkums pārtraukts, sakarā ar to, ka nav saņemts neviens piedāvājums

 

2016.gada 27.jūnijs plkst. 10:00

      Protokols  

16.06.2016.

2016/26 Ūdensvada, saimnieciskās un lietus kanalizācijas tīklu izbūve un ielas seguma atjaunošana Celtniecības ielā

2016.gada 12.jūlijs plkst. 8:20

 

Slēgt līgumu ar SIA "Kulk", 2016.gada 3.augusta lēmums

 

Līguma summa EUR 168 132.59, līdz saistību pilnīgai izpildei

Protokols Līgums

14.06.2016.

2016/25 PII “Saulīte” aktu zāles vienkāršota atjaunošana

 

2016.gada 27.jūnijs plkst. 10:00

Slēgt līgumu ar SIA "Latbūvnieks", 2016.gada 6.jūlija lēmums Līguma summa EUR 38 249.70; līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols

Līgums

Līguma precizējums

08.06.2016.

2016/24 Gājēju celiņa projektēšana

2016.gada 20.jūnijS plkst. 10:00

Slēgt līgumu ar SIA “DDP”, 2016.gada 6.jūlija lēmums Līguma summa, EUR 22 372.90; līdz saistību pilnīgai izpildei
Protokols Līgums

06.06.2016.

2016/23 Rotaļu laukumu aprīkojuma piegāde

Iepirkums pārtraukts, jo pasūtītājs, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2. panta 11.daļu, atteicās noslēgt iepirkuma līgumus.

 

2016.gada 17.jūnijs plkst. 10:00

Slēgt līgumu 1.,2.,3.,5., 6.,7.daļā ar SIA "MK Dizains"; slēgt līgumu 5.iepirkuma daļā ar SIA "Jūrmalas mežaparki" , 2016.gada 22.jūnija lēmums Līguma summa ar SIA "MK Dizains" EUR 31 274; ar SIA "Jūrmalas mežaparki" EUR 2455.80, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols  

20.05.2016.

2016/22 Mēbeļu piegāde

 

Piedāvājumu iesniegšana līdz 2016.gada 31.maija plkst.10:00

Slēgt līgumu ar SIA "NV stils", 2016.gada 6.jūnija lēmums Līguma summa EUR 21 024.67, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols Līgums

20.05.2016.

2016/21 Pagraba remonta darbi “Vīgriezēs”

 

Piedāvājumu iesniegšana līdz 2016.gada 31.maija plkst.10:00

  Slēgt līgumu ar SIA “AWARD”, 2016.gada 6.jūnija lēmums Līguma summa EUR 19 764.48, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols

Līgums

Līguma papildinājums

16.05.2016.

2016/20 Autotransporta remonta pakalpojumi

 

2016.gada 27.maijs plkst. 10:00

  Slēgt līgumu 1.un 2.iepirkuma daļā ar SIA "Auto J.A.U.", 2016.gada 8.jūnija iepirkumu komisijas lēmums Prognozētā līguma summa 1.iepirkuma daļā EUR 32 770,- 2.iepirkuma daļā EUR 7 456

Līguma termiņš 01.03.2018.

Protokols Līgums

13.05.2016.

2016/19 Garozas pamatskolas telpu remonts 

2016.gada 25.maijs plkst. 10:00

  Slēgt līgumu ar SIA "Zemgales būvserviss", 2016.gada 14.jūnija lēmums Līguma summa EUR 16 994.31, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols Līgums

13.05.2016.

2016/18 Autotransporta remonta pakalpojumi  

2016.gada 25.maijs plkst. 10:00

Iepirkums pārtraukts, sakarā ar nepareizi publicētu paziņojumu.

       

10.05.2016.

2016/17 Dzeramā ūdens ieguves vietas pārbūve Ānē

2016.gada 23.maijs plkst. 10:00

 

Slēgt līgumu ar SIA "Siltumkomforts", 2016.gada 24.maija lēmums Līguma summa līdz EUR 53 269.67,- līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols

Līgums

Līguma papildinājums

10.05.2016.

2016/16 Rokdarbu un floristikas materiālu iegāde

2016.gada 23.maijs plkst. 10:00

 

Slēgt līgumu ar SIA "Kanclers Plus", 2016.gada 24.maija lēmums Prognozētā līguma summa līdz EUR 41 999,- termiņš 01.08.2018 Protokols Līgums

06.05.2016.

2016/15 Konteinera tipa katlu mājas izbūve

 

 

2016.gada 1.jūnijs plkst. 8:20

Mainīts piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2016.gada 14.jūnijs plkst. 8:20

Slēgt līgumu ar SIA "Wesemann", 2016.gada 29.jūnija lēmums Līguma summa EUR 218 776.51, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols

Līgums

Līguma grozījumi

03.05.2016.

2016/14 Zāles pļaušanas pakalpojumi


2016.gada 17.maijs plkst. 10:00

 

 

Slēgt līgumu 1. un 2.iepirkuma daļā ar SIA “Eco Baltia Vide”, 2016.gada 20.maija iepirkumu komisijas lēmums

Prognozētā līguma summa 1.daļā – EUR 20096; 2.daļā EUR 6064

Līguma termiņš līdz 01.11.2016
 Protokols Līgums

27.04.2016.

2016/13 Kanalizācijas sistēmas izbūve Ceriņu ielā, Ozolniekos

2016.gada 11.maijs plkst. 10:00

 

Slēgt līgumu ar SIA “Būvenergo A”, 2016.gada 31.maija lēmums Līguma summa EUR 12 588.24; līdz saistību pilnīgai izpildei 
Protokols Līgums

19.04.2016.

2016/12 Salgales pamatskolas ēdnīcas telpu pārbūve

 

 

2016.gada 2.maijs plkst. 10:00

 

Slēgt līgumu ar SIA "Konceps AJ", 2016.gada 10.maija lēmums Līguma summa EUR 18 759.85, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols

 Līgums

Līguma grozījumi

12.04.2016.

2016/11 Interneta pakalpojumu nodrošinājums

 

2016.gada 25.aprīlis plkst.10:00

 

Slēgt līgumu 1.ieprikuma daļā ar SIA "Lattelekom"; 2. un 3. iepirkuma daļā izbeigt iepirkumu, sakarā ar to, ka nav saņemts neviens piedāvājums, 2016.gada 10.maija lēmums Prognozētā līguma summa EUR 9360,- līguma termiņa 24 mēneši Protokols Līgums

12.04.2016.

2016/10 Zāles pļaušanas pakalpojumi  

2016.gada 25.aprīlis plkst.10:00

Iepirkums pārtraukts, sakarā ar to, ka atbilstošie piedāvājumi pārsniedz Publisko iepirkumu likuma 8.panta otrajā daļā noteikto līgumcenas robežu līdz kurai pieļaujams veikt iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā un ir nepieciešams pārstrādāt iepirkuma tehnisko specifikāciju, nosakot prognozējamos iepirkuma daudzumus atbilstoši faktiskajiem apstākļiem un pasūtītāja finanšu iespējām

    Protokols  

05.04.2016.

2016/9 Garozas pamatskolas saimniecības ēkas izbūve

 

2016.gada 18.aprīlis plkst. 10:00

  Slēgt līgumu ar SIA "Būvfirma "Vītols"", 2016.gada 27.aprīļa lēmums Līguma summa EUR 27 160.76, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols

Līgums

Papildus vienošanās

07.04.2016.

2016/8 Ozolnieku novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana

 

2016.gada 3.maijs plkst. 8:20

  Slēgt līgumu ar AAS "BTA Baltic Insurance Company", 2016.gada 31.maija lēmums Prognozētā līguma summa EUR 89 743.50; termiņš 12 mēneši Protokols Līgums

24.03.2016.

2016/7 Kopielas seguma un ielas apgaismojuma izbūve

Nolikums

Tehniskā specifikācija

 

2016.gada 25.aprīlis plkst. 8:20

Slēgt līgumu ar SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"", 2016.gada 11.maija lēmums Līguma summa EUR 179 960.90, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols

Līgums

Līguma grozījumi

Papildinājumi

16.03.2016.

2016/6 Gājēju ietves izbūve Saules ielā, Brankās

 


 

2016.gada 30.marts plkst. 10:00

  Slēgt līgumu ar SIA "KULK", 2016.gada 5.aprīļa lēmums Līguma summa EUR 51 517.21, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols Līgums

11.03.2016.

2016/5 Inkontinences un higiēnas preču piegāde SAC “Zemgale”


2016.gada 6.aprīlis plkst. 8:20

  Slēgt līgumu ar SIA "Magnum medical", 2016.gada 27.aprīļa lēmums Prognozētā līguma summa EUR 62 267.91

No 01.06.2016 līdz 31.12.2017

Protokols Līgums

02.03.2016.

2016/4 Malkas piegāde Salgales pagasta pārvaldes vajadzībām

 

2016.gada 14.marts plkst.10:00

 

Slēgt līgumu ar SIA "Kordata", 2016.gada 16.marta lēmums Līguma summa EUR 20 360.-, līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols Līgums

18.02.2016.

2016/3 Elektroenerģijas iegāde

 

 

2016.gada 1.aprīlis plkst.8:20

 

Slēgt līgumu ar SIA "AJ Power", 2016.gada 27.aprīļa lēmums Prognozētā līguma summa EUR 144 676.82

No 01.06.2016 līdz 31.05.2018

Protokols Līgums

05.02.2016.

2016/2 Apsardzes, ugunsdzēsības signalizācijas, videonovērošanas iekārtu apkalpošana un remonts, objektu tehniskā apsardze  

2016.gada 16.februāris plkst. 10:00

 

Slēgt līgumu ar SIA “Baltic Security Service”, 2016.gada 22.februāra lēmums Prognozētā līguma summa EUR 13 527.84, līguma termiņš no 01.03.2016 līdz 28.02.2018 Protokols Līgums

19.01.2016.

2016/1 Būvprojekta izstrāde PII "Bitīte" pārbūvei

 

2016.gada 1.februāris

 

Slēgt līgumu ar SIA "Komunālprojekts Jelgava", 2016.gada 3.februāra lēmums Līguma summa EUR 9250, tai skaitā autoruzraudzība EUR 1900,-; līdz saistību pilnīgai izpildei Protokols

Līgums

Līguma grozījumi

 

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

augusts, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
5
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs