Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Noslēgtie iepirkuma līgumi 2013.gadā

  A- A A+ Drukāt lapu  
 
ID Nr.  Līguma priekšmets Piegādājs Noslēgtie līgumi  Līguma summa latos bez PVN Līguma izpildes termiņš 
2013/53

Apsardzes, ugunsdzēsības signalizācijas, videonovērošanas iekārtu apkalpošana un objektu apsardzes nodrošinājums Ozolnieku novada pašvaldības iestādēm

SIA "Baltic Security service" Līgums 2 496,00 01.02.2014.-31.01.2016.
2013/52 Paklāju un mopu nodrošinājums Ozolnieku novada pašvaldības iestāžu vajadzībām A/s "Berendsen Tekstila Serviss",

Līgums

1.lpp.

2.lpp.

11 361.60 02.12.2013.-31.12.2015.
2013/51 Ziemassvētku saldumu paciņu piegāde SIA "Kapparis"

Līgums

1.lpp.

2.lpp.

1 740,00 līdz saistību izpildei
2013/50 Slēpošanas inventāra piegāde Ozolnieku novada skolām SIA „Lāsa-100"

Līgums

1.lpp.

2.lpp.

5 996.96 līdz saistību izpildei
2013/49 Autoceļu (ielu) slīdamības novēršana Ozolnieku novadā SIA "Ozolnieku KSDU"

Līgums

1.lpp.

2.lpp.

3.lpp.

5 500,00 līdz 31.03.2014.
2013/48 Ielu apgaismojuma ierīkošana Krasta ielā, Garozā  SIA „Elektromontāžas serviss"

 Līgums

1.lpp.

2.lpp.

3.lpp.

4.lpp.

7 136.60 līdz saistību izpildei
2013/47 Autoceļu (ielu) attīrīšana no sniega Ozolnieku novadā SIA "Ozolnieku KSDU" un SIA "Emburga PLuss"

Līgums

1.daļas
1.lpp.

2.lpp.

3.lpp.

2.daļas
1.lpp.

2.lpp.

3.lpp.

3.daļas
1.lpp.

2.lpp.

3.lpp.

1.d.- 10 100,00
2.d.- 9 100,00
3.d.- 6 571,00
31.03.2014.
2013/46 Atklāts konkurss "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ozolnieku novadā" SIA "L&T"

2014.gada 21.martā noslēgts līgums ar SIA "L&T"

Līgums

1.lpp

2. - 5.lpp

Pielikums

Pielikums

EUR 726 283.57 1.04.2014.-31.03.2019.
2013/45 Ielu apgaismojuma ierīkošana Ausekļu un Iecavas ielās, Brankās SIA "Mītavas elektra"

Līgums

1.lpp.

2.lpp.

3.lpp.

4.lpp.

11 912.54 līdz saistību izpildei

2013/44

Ražošanas sadzīves korpusa vienkāršota renovācija SIA "Būvnieks 07"

Līgums

1.lpp.

2.lpp.

3.lpp.

4.lpp.

64 720.41 līdz saistību izpildei

2013/43

Sporta inventāra piegāde Teteles pamatskolai J.Bauera IU "Gregs"

Līgums

1.lpp.

2.lpp.

3646.48 līdz saistību izpildei

2013/42

Pasažieru pārvadājumi Ozolnieku novada pašvaldības iestāžu vajadzībām SIA „LUX"

Līgums

1.lpp.

2.lpp.

3.lpp.

11 096 21.10.2013.-01.10.2014.

2013/41

Ozolnieku novada pašvaldības elektroapgādes ietaišu apkalpošana  SIA "A.C./D.C."

Līgums

1.lpp.

2.lpp.

3.lpp.

8 561.45 līdz 01.10.2014.

2013/39

Mēbeļu piegāde PII "Pūcīte" SIA "RB-11"

Līgums

1.lpp.

2.lpp.

3.lpp. 

7616.4 līdz saistību izpildei
2013/37 Ražošanas sadzīves korpusa, Celtnieku ielā12, Ānē, rekonstrukcija par daudzfunkcionālu iedzīvotāju apkalpošanas centru 2.kārta SIA"Būvnieks 07" Līgums 73 370,91 līdz saistību izpildei
2013/36 Izglītojamo pārvadājumi Ozolnieku novadā SIA "Migar"

Līgums

Ozolnieki

Tetele

25 219,50 (1.d.)
9 384 (2.d.)
04.09.2013.-30.05.2014.
2013/35 SAC „Zemgale" pacēlāja izbūve SIA "Fablex" Līgums 12 499,99 līdz saistību izpildei
2013/34 Progresa un Bērzu ielu apgaismojuma rekonstrukcija Ozolnieku novada Teteles ciemā SIA „Elektromontāžas serviss"   46787,22 līdz saistību izpildei
2013/33 Darba burtnīcu piegāde Ozolnieku novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām SIA „Latvijas grāmata"   8171,62 līdz saistību izpildei
2013/32 Pakalpojumu centra „Eži" vienkāršota rekonstrukcija SIA „Volber"   22311,89 līdz saistību izpildei
2013/31 Medikamentu un medicīnas preču piegāde SAC „Zemgale" A/S „Recipe Plus"   12196,67 01.08.2013.-01.08.2014.
2013/29 PII "Bitīte" telpu un apkures sistēmas vienkāršota renovācija (2.un 3.kārta) SIA „Konstants"   22591,42 līdz saistību izpildei
2013/28 PII „Zīlīte" telpu remonts SIA „Konstants" 13626,12 līdz saistību izpildei
2013/25 Mēbeļu piegāde Ozolnieku novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām SIA „NV Stils"   8792,01 līdz saistību izpildei
2013/26 Salgales pamatskolas malkas šķūņa būvniecība SIA „Uzars Celtniecība”   29975,03 līdz saistību izpildei
2013/23 Garozas pamatskolas telpu vienkāršota renovācija SIA „Latbūvnieks"   11584,53 līdz saistību izpildei
2013/22 Teteles pamatskolas kabinetu remonts  SIA „Konstants"   15297,45 līdz saistību izpildei
2013/21 Ozolnieku vidusskolas telpu remonts SIA „Latbūvnieks"   46521,30 līdz saistību izpildei
2013/20  Saimniecības preču un kopšanas līdzekļu iegāde
Ozolnieku novada pašvaldības iestāžu vajadzībām
„Kanclers plus" 1917,80 līdz 30.06.2014.
2013/19  Kancelejas preču iegāde Ozolnieku novada
pašvaldības iestāžu vajadzībām
SIA „Arga"   1036,80 līdz 30.06.2014.
2013/18 Dzeramā ūdens piegāde SIA „Venden" 7872,50 līdz 30.06.2015. 
2013/17 Tehniskā projekta izstrāde Rubeņu un Akmeņu ceļu posmu rekonstrukcijai SIA „Legzdiņš un partneri"   4500,00 līdz saistību izpildei
2013/16 PII „Bitīte" teritorijas labiekārtošana. 3.kārta  SIA „Uzars
Bruģēšana"
  37376,49 līdz saistību izpildei
2013/15  Teteles pamatskolas garderobes telpu vienkāršota renovācija SIA „GS Celt"   23889,07 līdz saistību izpildei
2013/14 Būvniecības materiālu un preču iegāde Ozolnieku novada pašvaldības iestāžu vajadzībām SIA „Rautakesko”   6032,08 01.07.2013.-07.11.2013.
(lauzts līgums)
2013/12 Multimediju tehnikas piegāde Ozolnieku vidusskolai SIA „Baltijas biroju tehnoloģijas" 9558,07 līdz saistību izpildei
2013/10 Inkontinences preču piegāde SAC „Zemgale” A/s „Recipe Plus"   19999,99 01.06.2013.-31.05.2014.
2013/9  Ziedu un ziedu kompozīciju iegāde Ozolnieku novada pašvaldības iestāžu vajadzībām SIA „Grand Pere" 1894,60 01.06.2013.-31.05.2014.
2013/8 PII „Saulīte" telpu remonts SIA „Zemgales būvserviss"   17142,07 līdz saistību izpildei
2013/7 Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi CBS Igate   69200 15.04.2013.-01.12.2014.
2013/6 Malkas piegāde Ozolnieku novada Salgales pagasta iestāžu vajadzībām  SIA „Latsin”   11550 līdz saistību izpildei
2013/5 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana PII „Pūcīte”, „Zīlīte” un „Bitīte”, kā arī nomas tiesību iegūšana PII „Pūcīte”

SIA „Konstants”

 

311552,80 01.05.2013.-31.08.2015.
2013/4 Mēbeļu piegāde Ozolnieku vidusskolai

SIA "DK Invest" 

 

21073,00 līdz saistību izpildei
2013/2 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana un ēdnīcas nomas tiesību iegūšana Teteles pamatskolā

SIA „Datina”

 

59995,02 01.04.2013.-30.06.2015.
2013/1 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana un ēdnīcu nomas tiesību iegūšana Garozas un Salgales pamatskolās

IK „Pārstrauti”

 

122266,46 01.04.2013.-30.06.2015.
 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūlijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
10
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs