Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Noslēgtie līgumi 2014.gadā

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

 

Līguma priekšmets Iepirkuma indentifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/
piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piegdātāja nosaukums Līgumcena bez PVN Līguma izpildes termiņš
Par Skolas ielas 10, Ozolnieki vērtējumu  X  X SIA "Latio" 
Tehniskā projekta "Vienlaidu brauktuves izbūve Kopielā", Ozolniekos, ekspertīzi  X  X  Aivars Polis-Āboliņš 220,53  2014.12.05. 
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  X  X  Ogres novada dome
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem   X  X  X  Sējas novada dome
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  X  X  Ilūkste novada dome
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  X  X  Auces novada dome
Par līdzfinansējumu alternatīva bērna uzraudzības pakalpojuma izmantošanai  X  X Dina Lauva 
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  X  X Tērvetes novada pašvaldība 
Par elektrokardiogrāfa iegādi SAC "Zemgale"  X  SIA "Arbor Medical Korporācija" 1067 
Par LMT pakalpojumu Valentīnai Lindei Nr. 28652208  X  X  X  SIA "Latvijas mobilais telefons"
Par LMT pakalpojumu Gitai Stagišai tālr. Nr. 28608987  X  X  X  SIA "Latvijas mobilais telefons"
Par LMT pakalpojumu Dinai Štelmaherei 26545417  X SIA "Latvijas mobilais telefons" 
Par LMT pakalpojumu Jurim Buholcam tālr. Nr. 25612259 X X X SIA "Latvijas mobilais telefons"
Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi i Skolas ielā 9, Ozolnieki X X X SAC Zemgale
Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi Skolas ielā 9, Ozolnieki X X X SAC Zemgale
Īslaicīgā regulārā nomā Sporta kompleksa Mālzeme - trenažieru zāle X X X Iveta Jonkus 2015.05.31.
Īslaicīgā regulārā noma Sporta kompleksa Mālzeme - lielo sporta zāli X X X Rolands Putnieks 2015.05.31.
Par zemes nomu Auriņi 1, Cenu pagasts X X X Ieva Ilstere 2019.11.30.
Zemes noma daļa no Celtnieku ielas Ānē X X X SIA "Nordic Homes" 2019.11.30.
NĪ Starpgabals 2 Salgales pagasts pārdošanu X X X Ferhards Stade
Par LMT pakalpojumu Sandrai Auzai tālr. Nr. 29420936 X X X SIA "Latvijas mobilais telefons"
Par LMT pakalpojumu Guntim Dukuram tālr. Nr. 28628991 X X X SIA "Latvijas mobilais telefons"
Par LMT pakalpojumu Sanitai Kunkulbergai tālr. Nr. 29409478 X X X SIA "Latvijas mobilais telefons"
Par LMT pakalpojumu Aivaram Strodam, tālr. Nr. 16132486 X X X SIA "Latvijas mobilais telefons"
Piegādāt un uzstādīt saules kolektorus karstajam ūdenim, kas nepieciešami Ānes daudzfunkcionālam iedzīvotāju apkalpošanas centram OND2014/47

skat.www.ozolnieki.lv

X
SIA "Zaļās vides serviss" 14690,- 2015.03.30.
Bēniņu telpu, kas atrodas Ānes kultūras namā Celtnieku ielā 12B,Ānē, remonta darbi X

X

X
SIA "Būvnieks 07" 2458,01 2014.11.14.
Ozolnieku novada sportistu godināšanas pasākuma,kas notika 25.10.14. Ozolnieku sporta centrā organizēšana X


X

 

X
IK "Kanto"    
Izrāde Buratino piedzīvojumi  


X

X
Mūzikas un mākslas atbalsta fonds 29941,24 1900,83
Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas, kas atrodas Ozolu,Misas un Alejas ielās Dalbe, Cenu pagastā izbūves darbi OND 2014/48

http://www.ozolnieki.lv/iepirkumi

 X SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"""  29941,24 2014.12.07. 
Piegdāt trīs aukstuma skapjus,kas tiks nodoti Ozolnieku novada medību kolektīviem  X

 X

 X  SIA "Inkomercs K"  3938,8  2014.12.10.
Par pakalpojumu " Mans komplekts" - Georgijam Lukjanovam

 X

 X SIA "Latvijas mobilais telefons"    
Par naudas inkasāciju SAC Zemgale

 X

AS "G4S CASH SERVICES LATVIA"    uz nenoteiktu laiku
Par pašvaldībai piederošo telpu nomu

X 

 X Marina Katkova    2015.06.01. 
Sniegt ar tālvadību vadāmo mašīnu apmacību nodarbības Ozolnieku jauniešu centrā  X

X 

 X Jānis Rēdiņš     
Gājēju ietves atjaunošana un izbūve Meliorācijas ielā, Ozolniekos izbūves un atjaunošanas darbi

 X

 X SIA "Uzars Bruģēšana"  2238,7   2014.11.24.
Dalbes ciema lietus ūdens kanalizācijas un meliorācijas izbūves 1.kārta autoruzraudzība  X

 X

 SIA "Jura Voicehoviča projektēšanas birojs"  449,12 2014.12.15. 
Brīvības cīņu kauju rekonstrukcijas nodrošinājums

 x

Biedrība "Latviešu karavīrs"  2000,-   2014.11.15.
Veikt Ānes kultūras nama telpu tīrīšanas darbus  x

 x

 x Anita Ivanova     
Mēbeļu piegāde Salgales pagasta pārvaldei "Eži"  x

 x

 x  SIA "MNL"  732.61 2014.11.10. 
Jumta remonts pašvaldības ēkai Spartaka ielā 4, Brankās  OND 2014/40

http://www.ozolnieki.lv/iepirkumi 

 X Jelgavas SIA "Alvima"   kopējā summa 39138,90  2014.11.06.
Ozolnieku vidusskolas akustikas uzlabošanas darbi  x

 X

 SIA "Būvnieks 07" 7136,33   2014.10.31.
Īslaicīgā regulārā nomā Ozolnieku vidusskolā sporta zāle  X

 X  Ritvars Vīgants   2015.05.31. 
ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšanai nepiueciešamos būvdarbus četros objektos ozolnieku novadā - 1. Emburgā,Salgales pagasts, 2. Brankās Cenu pagastā, 3. Garozā, Salgales pagastā , 4. Jaunpēterniekos, Cenu pagastā  X

SIA "Ozolnieku KSDU" 16677.62  2014.28.10. 
Īslaicīgā regulārā nomā Ozolnieku sporta centra vingrošanas zāle

 x

Biedrība "SHINRI"     2015.08.31.
Īslaicīgā regulārā nomā Ozolnieku sporta centra vingrošanas zāle

 x

Biedrība Moderno deju klubs "Kaprīze"     2015.08.31.
Īslaicīgā regulārā nomā Ozolnieku vidusskolā sporta zāle

 x

 x  Toms Zaķevics    2015.08.31.
Tehniskā projekta Gājēju - velosipēdistu celiņa izbūve Rīgas ielā, Ozolniekos ekspertīzi  x

 x

Aivars Polis Āboliņš  294,09  2015.08.24. 
Veic pasūtītāja objektos esošā ugunsdzēsības inventāra uzpildi un/vai ikgadējo apkopi  x

SIA "Latakva Jelgava"  kopējā summa 3999,-  2015.09.01. 
Sniegt priekšlasījumus no autora grāmatām - lekcija Salgales mūzikas un mākslas skolā

 x

 x  Jānis Ūdris  84,- 2014.11.09. 
Par programmatūras ZwCAD+2014 Pro elektroniska licence  x

 x

 SIA "Consensio" 573,6   
Par IT drošības pārbaudi  x

 x SIA "DPA"   1100,-  2014.06.06.
Īslaicīgā regulārā noma Ozolnieku TN fotostudijas telpa  x

 x

 x  Evija Lagzdiņa   2015.08.31. 
Jumta remonta darbi Skolas iela 11, Tetele, Cenu pagasts

x 

 x SIA "Amara INT"  13987,94   2014.09.29.
Izgatavot un piegdāt ziņojumu dēļus

 x

 x  A.C./D.C.  1170,  2014.09.03.
Izgatavot un pārdot ceļa zīmes un aprīkojumu  x

x 

 SIA "Signum"  kopējā summa 3999,-  2015.09.30
Par nekustamā īpašuma Upesvirši, Cenu pagastā novērtēšasn darbu veikšanu  x

 x

SIA "Latio"   kopējā summa 250,-  
Par novērtēšaasn darbu veikšanu Celtnieku iela 2-4, Celtnieku iela 4-36,Progresa iela 2-4, " Dvīņi"dz. Nr. 2, " Liepkaln dz. Nr. 1, Aizupes 3-4

 x

SIA "Latio"   kopējā summa 420,-  
Par nekustamā īpašuma Skolas iela 6, Ozolniekos novērtēšasnas darbu veikšanu  x

x 

SIA "Latio"   kopējā summa 400,-  
Veikt ūdens sistēmu attīrīšanu un dezinfekciju saskaņā ar savstarpēji saskaņotām tāmēm

x 

SIA "Ūdens risinājumi"   x
Apgaismojuma izbūve gājēju pārejām Rīgas ielā, Ozolniekos OND 2014/39 

http://www.ozolnieki.lv/iepirkumi 

 x  SIA "Mītava elektra"  25388,7 2014.10.10. 
Veikt Ozolnieku avīzes maketēšanu  x

x 

 SIA "Annanta"   2014.12.31 
Par telefona iegādi auditorei  x

 x

 x LMT Latvijas mobilais telefons  84,-   
Branku pakalpojumu centra fasādes remonts, Parka iela 4, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads  x

 x

 x SIA "Award"   1006,07 2014.01.10. 
Medikamentu un medicīnas preču piegāde SAC "Zemgale OND 2014/37

http://www.ozolnieki.lv/iepirkumi

 x  AS "Recipe Plus"  kopējā summa - 15661,75  2015.09.01
Ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu uzturēšana OND 2014/33 

http://www.ozolnieki.lv/iepirkumi

 x SIA "Riga City Service"   kopējā summa 3919,02  2016.01.09.
Grīdas remonts Ozolnieku vidusskolā  x

 x

 x SIA "GS Celt"  4642,89   2015.31.07.
Gājēju celiņa rekonstrukcija Saules ielā, Brankās  OND 2014/38

 http://www.ozolnieki.lv/iepirkumi

 x SIA "Uzars Bruģēšana"   
kopējā summa 19790,08
 2014.23.10.
PII "Zīlīte" ūdensnoteku sistēmas remonta darbi  x

 x

 x  SIA "Bojer"  1157,04  2014.06.10.
Nojumes izbūves darbi PII "Bitīte"  

 

 x  SIA "BALTroot"  9090,17  2014.15.10.
Multimediju aprīkojuma rezerves daļas Ozolnieku vidusskolai

x 

 x  SIA "Certes.lv"  2535,33  
Būvdarbu autoruzraudzība gājēju celiņam Saules ielā, Brankās, Cenu pagasts Ozolnieku novads X

x

 SIA "3C" 297,-   2014.10.23.
Pašvaldības ēkas renovācijas 1.kārta OND 2014/32 

http://www.ozolnieki.lv/iepirkumi 

 X  Amara INT kopējā summa 24614,76  2014.10.20. 
Rotalļlaukumi (šūpoles) Ānē, Brankās, Tetelē, Ozolniekos  X  X SIA "Jūrmalas mežaparki"  2976,95   2014.08.29.
Rotaļu iekārtas Brankās X  X  X  SIA "Jūrmalas mežaparki" 3774,35  2014.09.19. 
PII "Saulīte" priekštelpas izbūves darbi  X  X  SIA "Vladimko" 6441,25   2014.08.29.
PII "Saulīte" jumta remonta darbi  X  X  X SIA "Lerix"  6446,83  2014.09.08. 
Teteles pamatskolas ēkas energoefektīvitātes paaugstināšanas darbu būvuzraudzību  X  X  X  SIA "Lerix"  2500,00 2014.10.28. 
Ozolnieku kapu celiņu, kas atrodas Cenu pagastā bruģēšanas darbi  X  X  X  SIA "Uzars bruģēšana"  kopējā summa 1405,-  2014.09.30
Zāļu ielas Dalbē remonta darbi  X  X  SIA "Dreamway"  3700,00  2014.09.01.
Ānes kultūras nama telpu pārbūve  OND 2014/35


http://www.ozolnieki.lv/iepirkumi

 SIA "Būvnieks 07"  kopējā summa 31695,83  2014.10.20.
Gājēju ietves posma rekonstrukcija Stadiona ielā, Ozolniekos  X  X SIA "Uzars bruģēšana"  19947.77  2014.10.13. 
PII "Zīlīte" rotaļu iekārtu pārvietošanas darbi  X  X  X  SIA "Uzars bruģēšana"  1516.14 2014.08.28. 
Ielu apgaismojums Avotu ielā, Ozolniekos  X  X  X  SIA "Elektromontāžas serviss"  8001.96 2014.10.01. 
Ielu apgaismojums Parka un Kastaņu ielās, Ozolniekos  X  X  X  SIA "Elektromontāžas serviss" 13493.08  2014.10.01. 
Branku pakalpojuma centra bibliotēkas grīdas remonta darbi  X  X  X SIA "Award"  993.02  2014.09.01. 
Logu nomaiņa un apdares darbi SAC "Zemgale"  X  X SIA "UNI SAN"  6650.38   2014.09.20.
Ūdensvada rekonstrukcija Tetelē OND 2014/36  http://www.ozolnieki.lv/iepirkumi  SIA "Juneka montāža" 16420,16  2014.10.16. 
Par Salgales pagasta futbola laukuma izlīdzināšanas darbiem  X "Emburga pluss"   1529,84 2014.08.26. 
PII "Zīlīte" telpu remonts X X X Amara INT 2926,78 2014.08.29.
Ūdens atdzelžošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana OND 2014/30 http://www.ozolnieki.lv/iepirkumi  2014.gada 28.jūlijs
plkst.10:00
SIA "Ūdens būve" 25865,36 2014.09.26.
Piegādāt un uzstādīt mēbeles Ozolnieku novada pašvaldības iestādēm X X X SIA "Pacis" 3994,54 2014.08.09.
Skatuves un zāles grīdas remonta darbi Ozolnieku tautas namā X X X IKM Dzelme Jūrmala 786,24 2014.08.25.
Par atstarotāju ar logotipu izgatavošanu X X X ROI Latvia 1232,00 2014.08.29.
Buldozera pakalpojumi X X X SIA "Laflora" 1290,00 2014.08.11.
Žalūziju iegāde Ozolnieku vidusskolai X X X SIA "Multi Data" 1343,09 2014.08.21.
Par dāvanu karšu iegādi - pabalsts mācību līdzkeļu iegādei X X X SIA "Kanclers Plus" 1983,47 2014.08.15.
Pienācīgā kārtā izgatavot 20 reprezentācijas preces,kas nepieciešamas Ozolnieku novada Salgales pamatskolai X X X Ainārs Kākers 235,22 2014.08.15.
Vienkaršotās renovācijas darbu būvuzraudzības SAC "Zemgale" X X X SIA "Lerix" 1900,00 2014.11.10.
Par žoga izbūves darbiem Ozolnieku novada PII "Zīlīte"       SIA "A&B" 11105,09 2014.11.11.
Par programmu uzturēšanu 2015.gadā       SIA "ZZ Dats" 3557,08  
Par mobilā telefona iegādi       SIA "Latvijas Mobilais telefons"    
Par koku zāģēšanas darbiem Ozolnieku novadā       SIA "Parks DG Būvserviss" 2036,00 2014.10.24.
Par teātra izrādes "Rio Rio" sniegšanu       SIA "Valmieras kinostudija" 850,00  
Par PII "Saulīte" ventilācijas sistēmas remonta darbiem       SIA "Riga City Service" 3632,00  
Par pretplūdu vaļņa, kas atrodas Dalbē Cenu pagastā, Ozolnieku novadā izbūves darbu veikšanu       Dreamway 930,00 2014.10.24.
Par finansējumu grāmatas "Latvijas novadu dārgumi"       A/S Lauku avīze 150,00  
 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūnijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
6
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs