Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Noslēgtie līgumi 2015.gadā

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

 

Līguma priekšmets Iepirkuma indentifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/
piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piegdātāja nosaukums Līgumcena bez PVN Līguma izpildes termiņš
Sniegt Ozolnieku vidusskolas pedagogiem profesionālās pilnveides kursus 12 stunddu apjomā  x Dita Nīmane 372,9  18.03.2015. 
Medību tiesību nodošana   x  x z/s Laimiņas    
Par optiskā kabeļa ierīkošanu Salgalē NĪ Vīgriezes  x VAS Latvijas valsts radio un televīzijas centrs    
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  x  x Jūirmalas pilsētas dome    
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  x  x Talsu novada izglītības pārvalde    
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde    
Par laika ņemšanas iekārtu piegādi  x  x  x SIA "Running.lv"  8415  
Par obligātās veselības pārbaužu veikšanu PII Bitīte  x  x  x Zemgales veselības centrs    
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem   x  x  x Beverīnas novada dome    
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  x  x Jaunjelgavas novada dome    
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  x  x Jelgavas pilsētas izglītības pārvalde    
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  x  x Ogres novada dome    
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  x  x Rīgas domes Izglītības,kultūras un sporta departaments    
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  x  x  x Talsu novada izglītības pārvalde    
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem   x  x  x Aknīstes novada dome    
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem   x  x  x Auces novada dome    
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  x  x Bauskas novada dome    
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  x  x Dobeles novada dome    
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  x  x Ķekavas novada dome    
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  x  x Olaines novada dome    
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  x  x  x Rundāles novada dome    
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  x Sējas novada dome    
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  x  x Tērvetes novada pašvaldība    
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  x  x  x Viesītes novada dome    
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  x  x  x Jelgavas novada izglītības pārvalde    
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  x  x  x Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas izglītības pārvalde"    
Par keramikas darbnīcas aprīkojuma piegādi  x  SIA "Keramserviss" 2630,57  2015.04.25. 
Par dzīvokļa Spartaka ielā 14-50 pirkšanu  x  Jakovs Tihonovs  6600,- 2015.06.04.
Izgatavot Ozolnieku vidusskolas korim tērpus   x  x  SIA "UKV"  2940,- 2015.04.05.
Sniegt koncertmeistara pakalpojumus 14.03.2015. Ozolnieku Tautas namā  x  x  x  Ginta Grīnberga   2015.03.14.
Automašīnas Mercedes Benz Sprinter 208 pārdošanu   x  x  x  Uldis Feldmanis  650,-  
Veikt ugunsgrēka likvidācijas - telpu remonta darbus Celtnieku ielā 18, Ānē  x  SIA "A&B"  3801,61 2015.04.07. 
PII "Zīlīte" rotaļu laukuma apgasimojums Meliorācijas ielā 10, Ozolnieki  x  SIA "A.C/D.C"  1326,94 2015.04.17.
Ugunsgrēka seku likvidācijas elektroinstalācijas remonta darbi Celtnikeu ielā 18,Āne  x  x  x  SIA "Telms"  773,23  2015.03.20.
Piegādāt un uzstādīt ugunsaizsardzības un apsardzes sistēmas Salgales pagasta pārvaldē  x  x  x  SIA "Baltic Security Service"  3110,64  2015.05.05.
Par līdzfinansējumu Haralda Vīganta pieskatīšanai  X  X Anita Šakina    
Izbraukumu mācības PII "Zīlīte" ,"Bērnu tiesību aizsardzība"  X  X Latvijas Pašvaldību māc ību centrs 560.-  
Par izrādi "Dusmīgie putni" Ozolnieku Tautas namā  X  X SIA "Valmieras kinostudija"  800.-  
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  X  X  X  Tukuma novada Izglītības pārvalde    31.12.2015.
Par koncerta "Mīl visa pasaule" nodrošināšanu  X  X  Kaspars Čīčis    
Par tautisko zeķu noadīšanu Ozolnieku vidusskolas tautu deju kolektīvam  X  X Eva Galvanovska   492.- 2015.02.27. 
Sagatavot un nolasīt Ozolnieku vidusskolas izglītojamiem lekcijas par atkarību izraisošām vielām  X  X Mārīte Ose 230.-  2015.03.31. 
Par Skolas ielas puķu podu sagatavošanu vasaras sezonai  I.Tiesneses individuālais uzņēmums 2015.03.06.
Par Ozolnieku novada pašvaldības iestāžu gāzes katlu iekārtu remontu  X SIA "Ozolnieku KSDU";  2015.12.31.
Par ikreizējā pieprasījuma veikt teritorijas sakopšanas darbus Ozolnieku novada Salgales pagastā  X  Duplinska Jelgavas rajona zemnieku saimniecība "Ilgvari" 2015.11.01.
Ēku apdrošināšana  X  AS "Balta" 3909.2
Sagatavot 2 ( divus) projektus iesniegšanai VIAA, kas nepieciešami Izglītības modaļai  X  Raimonds Bricis 269.02 2015.03.03.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  X Rundāles novada dome  2015.31.12.
SAC "Zemgale" teritorijas labiekārtošnas darbi  OND 2015/4  X SIA "Info Serviss"  kopējā summa 32626,50 2015.07.01. 
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  Ķekavas novada dome    
Par gājēju celiņa izbūvi Kastaņu ielā, Ozolniekos OND 2015/7  X  SIA "Kulk" kopējā summa 10774,65   
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  X  X  X  Ķekavas novada pašvaldība    
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajime pakalpojumiem  X  X Ventspils pilsētas domes izglītības pārvalde     
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajime pakalpojumiem  X  X  X  Mārupes novada dome    
SAC "Zemgale", kas atrodas Skolas ielā 9, Ozolnieki ēkas A korpusa siltināšana OND 2015/9   SIA "Būvnieks 07"  kopējā summa 87899,69  2015.07.01.
SAC "Zemgale" ēkas, kas atrodas Skolas ielā 9,Ozolnieki, A korpusa siltināšanas darbu būvuzraudzības darbi  X  SIA "Lerix"  1300,-  
Branku pakalpojumu centra laulību zāles grīdas remonts  X  X  SIA "Award" 2167,86  2015.04.24. 
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  X  X  X Kandavas novada izglītības pārvalde     
Tehnisko projektu aktualizēšana " Autostāvvietas pārbūve  x  SIA "3 C"  1450.-  2015.07.01.
Sniegt zāles pļaušanas pakalpojumus gar autoceļiem Ozolnieu novada teritorijā  x  x  SIA "Ozolnieku KSDU"   2015.11.01. 
Salgales mūzikas un mākslas skolas, kas atrodas Vīgriezes, Emburga, Salgales pagasts Ozolnieku novads telpu remonts  x  x  x SIA "Latbūvnieks"  kopējā summa 21416.09 2015.06.27. 
Automašīnu stāvvietu izbūve Jaunatnes ielā ,Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā tehnisko projektu  x AS "Ceļu inženieri"  2010.-  2015.07.10.
Gājēju pārejas apgaismojuma,kas atrodas Rīgas ielā ( pie Krasta ielas) Ozolniekos izbūves darbi  x  x  x SIA "Mītavas elektra"  5524.77  2015.06.20. 
2015. gada 23. jūnijā nodrošina ar gaismas un skaņas iekārtām,kā arī skatuves un grīdas konstrukcijām Līgo svētku svinībās Ānē, Cenu pagastā  x  x  x SIA "ASGS"  1556.-  2015.06.23.
Piegādāt smilti,granti, dolomīta šķembas un melnzemi, kā arī sniegt transporta pakalpojumus,kas nepieciešami Ozolnieku novada pašvaldībai.  x  x  SIA "Emburga Pluss"   2015.12.01. 
Iedzīvotāju apkalpošanas centra Eži,kas atrdas Garozā, Salgales pagastā,Ozolnieku novadā telpu remonta darbi  x  x  x  SIA "Bekoteks" kopējā summa 376,86,38   2015.07.14.
Veikt zāles pļaušanu ar trimmeri Ozolnieku novada Salgales pagasta teritorijā  x  x  Aigars Vācietis    2015.10.31.
Veikt zāles pļaušanu ar trimmeri Ozolnieku novada Salgales pagasta teritorijā  x  Ints Juriks   2015.10.31. 
Ikontinences un higēnas preču piegāde SAC "Zemgale" OND 2015/13 

 http://www.ozolnieki.lv/iepirkumi

 x A/s "Recipe Plus"   41547.59 2016.05.31. 
Izgatavot un piegdāt divus dekoratīvos puķu statīvus  x  x SIA "KraBs"   900 2015.08.15. 
Ozolnieku novada PII "Bitīte" telpu remonts, kas atrodas Saules ielā 6, Brankas  OND 2015/14

http://www.ozolnieki.lv/iepirkumi

 

Zemgales būvserviss   līgumcena 15458.48  2015.07.20.
Izglītības portāla http//www.uzdevumi.lv lietotāju licences  x SIA Uzdevumi.lv     
Sagatvot un sniegt muzikālu uzstāšanos 23.05.2015. Ozolnieku TN  x  x Leila Hairova   338.37  2015.05.23.
Sagatvot un sniegt muzikālu uzstāšanos 23.05.2015. Ozolnieku TN  x  x Eduards Vācietis   290.03 2015.05.20. 
Radīt dejas horeogrāfiju dejotājiem un kustību iestudēšanu korim Santa Kanceviča  310.75   2015.05.23
Par maksu OZO Halles ledus laukumu un palīgtelpas, kas nepieciešamas Ozolnieku novada iedzīvotāju bezmaksas publiskās slidošanas nodrošināšanai vienu reizi nedēļā 2 stundas sestdienās SIA G.R.B.Investīcijas    2015.12.31. 
Apģērba SAC "Zemgale" iemītniekiem piegāde  OND 2015/15 2.daļa http://www.ozolnieki.lv/iepirkumi   x  SIA "Ewe tekstils" 3228,8  2015.07.09. 
Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, Celtnieku ielā 2, Ānē, pārdošanu  x  x  Vladimirs Portnojs 7400   2020.06.30.
par autoceļa Nr. 21 Līči-Rūtnieki izmantošanu  x  x  Aivars Kolkovs    2017.01.22.
25.07.2015. nodrošina grupas "Credo" koncertu Ozolnieku novada svētkos  x  x  x  SIA "Green Isle"  1800  2015.07.25.
Sporta kompleksa "Mālzeme", kas atrodas Celtnieku ielā 26, Āne, Cenu pagasts telpu remonta darbi  x  x  x  SIA "Bojer"  5421,06  2015.07.17.
2015.gada 23. jūnijā nodrošina ar gaismas iekārtām un skaņas iekārtām, skatuves un grīdas konstrukcijām Līgo svētku svinības Ozolniekos, Jāņu pļaviņā        SIA "Audio vizuālais serviss"  kopējā summa 4318.95  2015.06.24.
Piegādāt kokapstrādes aprīkojumu, kas nepieciešams Salgales pamatskolai       SIA "Lielvārds"  999.19  2015.07.10. 
 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūlijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
3
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs