Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Noslēgtie līgumi 2016.gadā

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

Līguma priekšmets Iepirkuma indentifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena bez PVN Līguma izpildes termiņš
Dokumentālās filmas "ĪVĀNS" izrādīšana       SIA Ego Media Līguma cena EUR 121,- 20.01.2016.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X X Kuldīgas novada pašvaldība   31.12.2016.
Par aktīvā nodarbinātības pasākuma "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi"īstenošanu 1APSD -23-2016 X X X Nodarbinātības valsts aģentūra   31.12.2016.
Par līdzfinansējumu alternatīva bērnu uzraudzības pakalpojuma izmantošanai Emīlijai Smoļukai X X X Evita Rēdere EUR 110,- mēnesī  
Ielu apgaismojums Draudzības ielā,Emburgā,Salgales pagasts X X X SIA A.C/D.C EUR 859,80 11.01.2016.
Par stāstu filmēšanu par Ozolnieku novada pašvaldību un to demonstrēšanu informatīvajā raidījumā "Pieci novadi Latvijā" X X X Latgales reģionālā televīzija Kopējā prognozejamā summa 2417,64 31.01.2016.
Līdzfinansējums pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai Grietai Skadiņai X X X SIA Mītavas elektra EUR 110,- mēnesī  
Par pakalpojumu sniegšanu - medicīniskā atskurbtuve X X X Pašvaldības iestāde Jelgavas pilsētas pašvaldības policija   31.01.2016.
Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu druka, pakošana aploksnes, piegādes nodrošināšana X X X AS "OpusCapita"    
Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes studējošā praksi Inārs Krastiņš X X X Latvijas Lauksaimniecības universitāte    
Par īslaicīgu regulāru nomu trenažieru zālei - sporta kompleksā "Mālzeme" X X X Deniss Korohods   31.12.2016.
Apkures sistēmas pārbūves darbi SAC "Zemgale" X X X SIA UNI SAN 3999,47 08.02.2016.
Būvprojektu  Dzeramā ūdens ieguves vietas pārbūve Celtnieku ielā 11A, Ānē X X X SIA projektēšanas birojs Ē Tilgalis un partneri EUR 2400,- 18.03.2016.
14.02.un 27.02.2016. gada Ozolnieku novada bērnu un jauniešu volejbokla komandu spēļu tiesāšana un protokolēšana X X X Adelīna Tāra EUR 65,-  
Sniegt muzikālā noformējuma un tehniskā nodrošinājuma pakalpojumus X X X Fonds Kultūra LV   31.12.2016.
Par pašvaldības dotācijas piešķiršanu Zemgales plānošanas reģionam 2016. gadam X X X Zemgales plānošanas reģions   31.12.2016.
Par sadarbību ES fonda projekta "Atver sirdi Zemgalē" īstenošanu X X X Zemgales plānošanas reģions   31.12.2016.
Sniegt koncertlektoriju pasākumā "Sarunu vakars mūzikā" X X X Ventis Zilberts Autora atlīdzība 62,15 04.02.2016.
Veikt Ozolnieku avīzes maketēšanu X X X SIA Annanta   31.12.2016.
Pkalpojuma līgums - supervīzijas bāriņtiesas priekšsēdētājai un vietniecei X X X Ieva Lāss   31.12.2016.
Profesionālās ievirzes mākslas,mūzikas dejas izglītības programmu finansēšana Salgales mūzikas un mākslas skolai X X X Latvijas nacionālais kultūras centrs   31.12.2016.
Profesionālās ievirzes mākslas,mūzikas dejas izglītības programmu finansēšana Ozolnieku mūzikas skolai X X X Latvijas nacionālais kultūras centrs   31.12.2016.
Par Dzīvokļa Iecavas ielā 7-3, Garozā pārdošanu x x x Lauris Aivars   31.12.2016.
Izstrādāt Izglītības iestādes ieskaišu reģistrācijas informācijas sistēmu Ozolnieku novada izglītības iestādēm x x x Jānis Tumovs 1500,- 10.02.2016.
Atrakscijas " Milenium šūpoles" Lieldienu brīvdabas pasākumā 27.03.2016.Ānē, x x x SIA "Anneles atrakciju fabrika" 256,2 27.03.2016.
Sporta un izklaides atraksciju " Bums," Buberts"," Brīvību" burkāniem Lieldienu brīvdabas pasākums Ānē, 27.03.2016. x x x SIA "Sniega cilvēks" 245,- 27.03.2016.
Par informācijas sniegšanu tiešsaistes režīmā, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģgentūras E-pakalpojumu infrastruktūru x x x Valsts ieņēmumu dienests    
Veic piebraucamā ceļa uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām daudzdzīvokļu mājai Ziedari un Vētras, Cenu pagasts izbūves darbus x x x SIA "Dreamway" 3816.13 19.02.2016.
Par PII programmas apgūšanu x x x SIA "Petzāle"    
Pasākums "Ceļojums fantāzijas pasaulē" 13.02..2016. Garozas pakalpojumu punktā " Eži" x x x Laura Dreiža   13.02.2016.
Būvprojekta " PII "Bitīte" pārbūve " - izstrāde OND 2016/1 www.ozolnieki.lv x SIA Komunālprojekts "Jelgava" 7350,- 02.05.2016.
Par telpu nomu "Eži", doktorāta vajadzībām - ģimenes ārsta prakses darbības nodrošināšanai x  x x  SIA "Sanus SN"    28.02.2016.
Nodoma protokols - par Skolas ielu 10, 10A, Ozolnieki  x x  x  SIA Villa Elizabete un Miķelis Rēdlihs    
Zemgales ielas seguma un apgaismojuma izbūve posmā no Jelgavas ielas līdz Zemgales ielā Nr. 23, Ozolniekos - būvprojekts  x x x SIA 3 C  3850.-  16.05.2016.
Par apmācību pakalpojumu PII Bitīte x x x Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo iestāde Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs    
Par zemes nomu x x x Arvils Jermiļins    
Par zemes nomu x x x Tatjana Kaļatina    
Par zemes nomu  x  x  x  Nelli Čistova    
Par zemes nomu x x x Nataļja Šepenkova    
Par zemes nomu x x x Ivans Janukovičs    
Par zemes nomu x x x Svetlana Jeskuna    
Par zemes nomu x x x Andrejs Mihnovskis    
Par zemes nomu x x x Jevgēnijs Koļcovs    
Par zemes nomu x x x Irena Belyavskaya    
Par zemes nomu x x x Gaļina Jefimičeva    
Par zemes nomu x x x Aleksandra Raziņkova    
Par zemes nomu x x x Olga Šamanova    
Par telpu nomu Ozolnieku vidusskolā x x x SIA firma "Konstants"    
Ēdināšanas pakalojumu sniegšana Ozolnieku vidusskolā x x x SIA firma "Konstants"    
Par Ozolnieku vidusskolas sporta zāles izmantošanu - florbola treniņiem Ozolnieku novada bērniem x x x Jānis Maurmanis    
Par līdzfinansējuma piešķiršanu Eduardam Neijam x x x Anita Šakina    
Par līdzfinansējuma piešķiršanu Albertam Neijam x x x Anita Šakina    
Teātra izrade x x x SIA Valmieras kinostudija    
Pārdot un nodod digitālās klavieres YAMAHA YDP-S52B, kas nepieciešamas Salgales pamatskolas vajadzībām x x x SIA "Delta Audio"    
Apsardzes, ugunsdzēsības signalizācijas un videonovērošanas iekārtu apkalpošana, objektu tehnisko apsardze OND 20106/2 x x SIA "Baltic Security service" Prognozējamā līguma summa EUR 13527,84  Līdz 2018. gada 28. februārim
Aizdevums 300000,- EUR x x x Valsts kase 3850.- 2016.12.30.
Līdzfinansējums Elzai Reičelei Maurmanei x x x SIA "Lolojums"    
Par nokavējuma procentiem x x x SIA "Ozolnieku KSDU"    
Izbūves darbi dežurantes - garderobistes telpām,kas atrodas sociālās aprūpes " Zemgale" Skolas ielā 9, Ozolniekos x x x SIA "Būvnieks 07" 1616,11 2016.07.04.
Ēku apdrošināšana x x x AS "Balta"    
Teteles notekūdeņu attīrīšanas iekārtu,kas atrodas Skolas ielā 10, Tetelē, apkalpošana x x x SIA "Ozolnieku KSDU"    
Metodiskie materiāli bērnu izziņas intereses rosināšanai pirmskolas vecumā x x x SIA "Māra S"    
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem x x x Ķekavas novada pašvaldība    
Inženierkonsultācijas saistībā ar būvdarbu iepirkumu Konteinera tipa katlu mājas būvniecība Cetnieku ielā 2, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads x x x SIA Būves un būvsistēmas 600,- 2016.21.05
Plastmasas durvju ar virsgaismu uzstādīšanu Celtnieku ielā 12, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads x x x SIA Būvnieks 07 825,73 2016.03.31.
Ānes kultūras nama - trīsslāņu parketa grīdas slīpēšanas, lakošanas un remonta darbi x x x SIA Būvnieks 07 3173,04 2016.06.01.
Zemes noma x x x Viktors Valeiņa    
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem x x x Kandavas novada dome    
Par viduslaiku bruņinieku cīņu un deju šova nodrošinājumu Ozolnieku novada svētkos 23.07.2016. x x x SIA Masters .lv   2016.23.07.
Par grupas Elektro Pro koncerta nodrošinājumu Ozolnieku novada svētkos 23.07.2016. x x x Biedrība AmfoMusic   2016.23.07.
Zemes nomas līgums z.g. Dambīši x x x Diāna Pokaine   2021.31.03.
Par Ozolnieku Tautas nama jauktā vokālā ansambļa " Procesā" vadītāja pienākumu veikšanu x x x Krists Boitmanis 341,- 2016.31.12.
Par Ozolnieku novada jauktā kora " Līga" kolektīva vadītāja pienākumu veikšanu x  x x Vilhelms Georgs Vācietis   682,- 2016.31.12. 
Par Ozolnieku deju kopas "Ozolnieki" vadītāja pienākumu veikšanu x x x Mārīte Skrinda 682,- 2016.31.12.
Par Ozolnieku novada 7. spartakiādes Rogaininga sacensību posma galvenā tiesneša pienākumu veikšanu x x x Raivis Duplinskis 2016.03.29.
Par Ozolnieku novada 7. spartakiādes basketbola turnīra kvalificēta tiesneša pakalpojumu sniegšanu 24 spēlēs x x x Juris Brūveris
Par Ozolnieku novada bērnu un jauniešu volejbola komandu Latvijas kausa mājas spēļu tiesāšanu un protokolēšanas veikšanu 16 spēlēs x x x Adelīna Tāra
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem x x x Olaines novada pašvaldība
Par metodisko Marijas Montessori pedagoģijas materiālu piegādi bērnu izziņas intereses rosināšanai PII Zīlīte x x x SIA "smartandplay.com" 2016.06.30.
Par nekustamā īpašuma "Madariņas" Salgales pagasts pārdošanu       Dainis Segliņš 1100,-  
Zemes noma Eglaines iela 17, Ozolnieki Oskars Dzerkals
piegādāt mācību līdzekļus un aprīkojumu, kas nepieciešams Ozolnieku vidusskolai SIA "Lielvārds" kopējā summa 3776,53 2016.01.06.
Sadarbibas ligums Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Veikt energosertifikāciju Ozolnieku sporta centram Stadiona ielā 5, Ozolniekos SIA ""DAEG" 750,- 2016.05.10.
Veikt energosertifikāciju Ozolnieku TN, Rīgas iela 29, Ozolniekos SIA "DAEG" 650,- 2016.05.10.
piegādāt divas skandas HK Audio Pulsar PL 115FA un to uzstādīšanas komplektu,kas nepieciešams Ozolnieku TN x x x SIA "ASpekt V" 2500,- 2016.05.10.
Centralizētās kanalizācijas sistēmas, Ceriņu ielā Ozolniekos izbūves darbus  2016/3  x  x SIA "Būvenergo A" 12588.24 2016.07.22.
sadarbības līgums 3-41.4/33-sociālais darbs x x x Zemgales plānošanas reģions x x
nodrošināt PII Bitīte pedagogiem apmācību " Bērnu tiesību aizsardzība padagogiem" x x x Jelgavas pilsētas pieaugušo izglītības iestāde Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs x 2016.06.02.
Kopielas brauktuves vienlaidu seguma izbūve x x x SIA 3 C 3700.- 2016.09.30.
Par portatīvo datoru patapinājuma līgumu x x x Latvijas Republikas Labklājības ministrija x x
Par 100 krēslu piegādi Garozas pamatskolai x x x SIA "RKP" 983.- 2016.06.10.
Finansēšanas līgums šorttreks x x x Biedrība "Krievānes slidošanas skola" 1000.- x
Par medību tiesību nodošanu x  x x  Mednieku biedrība Bruklenāji  x x
Izgatavot un pārdot pasūtītājam ceļa zīmes un aprīkojumu  x x x  SIA Signum 3999.- 2017.06.01.
Salgales pagatsa pārvaldes ēkas Vīgriezēs pagraba telpu remonts 2016/21 x x SIA AWARD kopējā summa  19764,48 2016.08.18.
Vadīt projekta orientēšanās spēles izveidošanas aktivitātes Projekta Dāvana mūsu LATVIJAI x x x Sintija Ciša x 2016.06.10.
Vadīt projekta orientēšanās spēles izveidošanas aktivitātes Projekta Dāvana mūsu LATVIJAI x x x Evita Berga x 2016.06.10.
 Piegādāt un uzstādīt mēbeles,kas nepieciešamas Ozolnieku novada pašvaldības iestādēm  2016/22 x x SIA NV Stils 21024.67 2016.08.12.
 2016.gada 23. jūnijā nodrošina ar skatuves konstrukcijām,gaismas un skaņas iekārtām Līgu svētku svinēšanu Garozā  x x x  SIA ASpekt V 1820.-  2016.06.23.
2016.gada 23. jūnijā nodrošina ar skatuves konstrukcijām,gaismas un skaņas iekārtām Līgu svētku svinēšanu Ānē x x x SIA ASpekt V 1730.- 2016.06.24.
2016.gada 23. jūnijā nodrošina ar skatuves konstrukcijām,gaismas un skaņas iekārtām Līgu svētku svinības Ozolniekos Jāņu pļavā x x x SIA KM 1743.- 2016.06.24.
2016.gada 23. jūnijā nodrošina ar skatuves konstrukcijām,gaismas un skaņas iekārtām Līgu svētku svinēšanu Ānē x x x SIA Livesound 2586.- 2016.06.24.
 Dzeramā ūdens ieguves vietas, kas atrodas Celtnieku ielā 11A Āne pārbūves uzraudzxības darbus x  x x  SIA RS Būvnieks  1065.-  2016.08.30.
 Bērnu tiesību aizsardzība pedagogiem 8 mācību stundas  x  x  x  Jelgavas pilsētas pieaugušo izglītības iestāde Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs  x 2016.06.20.
 Teteles pamatskolas, kas atrodas Skolas ielā 10, Tetele kāpņu remonta darbi x  x  x  SIA A&B 5103.72  2016.07.20.
 Veikt Ozolnieku novada pašvaldībai piederošo automašīnu un autobusu remonta un tehniskās apkopes darbus  2016/20 x x  SIA Auto J.A.U  40226.-  2018.03.01.
 Aizdevuma līgums -   EUR 6490,- x x x Valsts kase   x x
 Par metodisko materiālu Marija Montesori piegādi PII Zīlīte  x  x x Individuālais komersants Bagato  758.7 2016.06.30.
             

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūlijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
3
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs