Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Noslēgtie līgumi 2017.gadā

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

 

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums iepirkumu uzraudzības birija mājas lapā Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātaja nosaukums Līgumcena bez PVN Līguma izpildes termiņš
Par dzīvokļa īpašuma Nr. 21 Celtnieku iela 4, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads pārdošanu x x x Irina Jankoviča 8614,- 2022.28.02.
POS termināļu patapinājuma un maksājumu karšu pieņemšanas līgums X X x AS SEB banka  x  x
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X x Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde Jelgavas izglītības pārvalde  x  2017.31.12.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X x Tukuma novada Izglītības pārvalde  x  2017.31.12.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X x Rundāles novada dome  x  2017.31.12.
Par pašvaldības artbalstu PII "Ketes Māja" X X x SIA "Ketes Māja"  x  x
Iegādāties degvielu-dīzeļdegvielu un benzīnu ar oktānskaitli 95 E X
X
X
SIA Astarte Nafta   2017.31.12.
Par muzikālo noformējumu laulību ceremoniju laikā X
X
X
SIA "Ceremoniju meistars" 2500,-
2017.21.03.
Veikt Ozolnieku sporta centra stadiona tribīņu Stadiona ielā 5 pamatu atsegšanu, uzmērīšanu un nestspējas aplēses X
X
X
Cerkazi G 1000,-
2017.29.12.
Aizdevuma līgums - aizdevuma summa 500000,- X
X
X
VALSTS KASE
500 000,-
 
Nekustamā īpašuma Celtnieku iela 20 pārdošana X
X
X
SIA "Zebrus noma" 8010,-
 
Par tiesībām izmantot autoru muzikālus darbus publiskā izpildījumā, demonstrējot filmas X
 X X
Biedrība Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra /Latvijas Autoru apvienība AKKA/LAA  X
 
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  X X
X
Olaines novada pašvaldība  X  
Veikt mentora pienākumus projekta Proti un Dari ietvaros  X  X  X Sintija Ciša X 2018.10.31.
Zemes noma X  X  X Gaida Juberte  X  
Par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Ozolnieku novadā  X X X SIA "Jelgavas ūdens"  X  
Veic PII Saulīte ,kas atrodas Jaunatnes ielā 4, Ānē, Cenu pagastā sētas izbūves darbus  X X X SIA Uzars Bruģēšana 5567.99 01.06.2017.
Par mērķdotācijas pašvaldības pasākumam piešķirtā fiannsējuma pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma uzraudzību - Velosipēdu novietne pie Teteles pamatskolas X  X X Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 4365.- 2017.12.31.
Par mērķdotācijas pašvaldības pasākumam piešķirtā fiannsējuma pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma uzraudzību - Gājēju tilta pār Iecavas upi pie Garozas pamatskolas Salgales pagastā būvniecība  X X  X Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 30000.- 2017.12.31.
Ozolnieku novada Sieviešu vokalā ansambļa " Madara" vadītāja pienākumu veikšana  X  X X Ginta Āriņa 363.-gadā 2017.12.31.
 Veikt Ozolnieku novada amatierteātra vadītāja pienākumus X
X
X
Dace Vilne   363.-gadā  2017.12.31.
 Veikt Ozolnieku novada Senioru tautas deju kolektīva vadītāsjas pienākumus X  X X Mārīte Skrinda   363.-gadā  2017.12.31.
 Veikt Ozolnieku novada jauktā kora Līga kolektīva vadītāja pienākumus  X  X  X Vilhelms Georgs Vācietis   363.-gadā 2017.12.31.
 Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības Rīgas iela 8-5 X
 X X
Eva Roze Puja   X  
 Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības Rīgas iela 8-1  X  X  X Arnis Joma   X  
Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības Rīgas iela 8-2 X
X
X
Arnis Joma X
 
Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības Rīgas iela 8-4 X
X
X
Arnis Joma X
 
Maksājumu karšu pieņemšanas līgums X
X
X
AS Citadele banka X
 
2015. gada 28. janvāra Nomas līguma Nr. 20 pārjaunojuma līgums - par z.g. Ozolnieku ezers nomu ūdensslēpošanas trases darbībai X X X SIA  Feliiz, SIA Prima Pick X  
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X
X
X
Dobeles novada Izglītības pārvalde   2017.31.12.
Sniegt angļu valodas nodarbības pieaugušajim Teteles pamatskolā X X X Māra Pūre   2017.05.31.
Pārdot kompensējamos medikamentus un medicīnas preces SAC Zemgale iemītniekiem un par to  ir izsniegta attiecīgā ģimenes ārsta recepte X X X SIA Ozolnieku aptieka nepārsniedzot  EUR 9999,- 2018.06.30.
Vienošanās par elektroietaišu būvprojekta izstrādi Apškungi 1, Salgales pagasts, Pieteikums Nr. 102484171 X X X AS Sadales tīkls    
Vienošanās par elektroietaišu būvprojekta izstrādi Priežu iela 1, Dalbe Cenu pagasts, Pieteikums Nr. 102483172 X X X AS Sadales tīkls    
Vienošanās par elektroietaišu būvprojekta izstrādi Draudzības iela 2, Emburga, Salgales pagasts, Pieteikums Nr. 102481174 X X X AS Sadales tīkls    
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X X Riebiņu novada dome   2017.31.12.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X X Jaunpiebalgas novada dome   2017.31.12.
Izstrādāt būvprojektu "  Gājēju tilta pārbūve pār Iecavas upei pie Grozas skolas"  X X  X SIA DDP  3560.- 10.05.2017. 
Apmācība izglītības progtammā "Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestāžu darbiniekiem"  8 mācību stundu apjomā X X X Jelgavas pilsētas pieaugušo izglītības iestāde Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs 12.- 30.03.2017.
Par mākslas filmas " Melānijas hronika"  izrādīšanu Ozolnieku vidusskolā, 24.03.2017. X X X SIA Mistrus Media 150.- 24.03.2017.
Par zemes vienības daļas nodošanu pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā,līgums Nr. 2017/18-S/N X X X Latvijas Valsts mežzinātnes institūts Silava    
Par mākslas filmas "Svingeri" izrādīšanu Ozolnieku Tautas namā,  08.03.2017. X X X Biedrība Kultūrpunkts   08.03.2017.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X X  Iecavas novada dome    2017.31.12.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X
 X X
Daugavpils pilsētas dome    2017.31.12. 
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  X  X X
 Ventspils pilsētas domes izglītības pārvalde    31.12.2017.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X
X
X
Siguldas novada dome   31.12.2017.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X X Rundāles novada dome   31.12.2017.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X X Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments   31.12.2017.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X X Olaines novada dome   31.12.2017.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X X Kuldīgas novada dome   31.12.2017.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X X Ķekavas novada dome   31.12.2017.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X X Jelgavas novada pašvaldibas Izglītības pārvalde   31.12.2017.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  X X X  Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde Jelgavas izglītības pārvalde    31.12.2017.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X  X  X  Jaunpiebalgas novada dome    31.12.2017.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  X X X  Iecavas novada dome   31.12.2017. 
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X X Dobeles novada dome   31.12.2017.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X X Beverīnas novada dome   31.12.2017.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X X Bauskas novada dome   31.12.2017.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X X Auces novada dome   31.12.2017.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X X Aknīstes novada dome   31.12.2017.
Īpašuma apdrošināšanas poliseNr. 8002371-9002371 X X X Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle    
Par pakalpojuma sniegšanu, līgums Nr. 2017-5-38/03 - atskurbtuves pakalpojumi X X X pašvaldības iestāde jelgavas pilsētaas pašvaldibas policija    
Par Garozas ūdenstorņa nomu X X X Tele 2    
Aktīvās atpūtas takas, kas atrodas Garozā, Salgales pagastā izbūves darbi OND 2017/5 X X SIA Uzars Bruģēšana 17170.75 22.09.2017.
Veic veselības takas, kas atrodas Emburgas ciemā Salgales pagastā izbūves darbi OND 2017/4 X X SIA Uzars Bruģēšana 18666.21 22.09.2017.
veic atpūtas zonas, kas atrodas pie PII Bitīte Saules iela 6, Brankas labiekārtošanas un apgaismojuma izbūves darbus OND 2017/3 X X SIA Uzars Bruģēšana 27090.29 25.08.2017.
Uzšūt un piegādāt 20 tautiskos brunčus, kas nepieciešami jauktajam korim "Līga" X X X Vija Rulle 1700.- 27.03.2017.
Zemes noma X X X Aleksandra Mazure    
Zemes noma X X X Metuma lilija    
Izstrādāt Ozolnieku novada Izglītības nodaļas logo X X X Jeļena Pavļenko 79.66 2017.10.04.
Sniegt Ozolnieku novada 8. spatakiādes Novusa un Galda tenisa sacensībās tiesneša pakalpojumus X X X Ainis Lipshans 232.17  
Sniegt Ozolnieku novada 8. spatakiādes Ģimeņu sporta, kā arī spēka un veiklības dienas tiesneša pakalpojumus X X X Eduards Šulcs 232.17  
18.03.2017, nodrošināt Ozolnieku novada 8. spartakiādes Rogaininga sacensību pienācīgu norisi X X X Krista Strautniece 290.21  
Pārdot 2 Oxfoed klubkrēslus PII "Pūcīte" X X X SIA ALB 120.64 2017.04.08.
Iedzīvotāju apkalpošanas centra,kas atrodas Eži Garoza telpu remonta darbi X X X SIA Award 4744.8 2017.05.08.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  X  X  X  Ķekavas novada pašvaldība    2017.31.12.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X X Kandavas novada Izglītības pārvalde   2017.31.12.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X X Tērvetes novada pašvaldība   2017.31.12.
Par izdevumu " Mūsu bērns" iegādi X X X SIA WEST SOLUTIONS 346.8  
Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu SAC "Zemgale" X X X IK "Kanto" 737100 2020.03.31.
Par nedzīvojamo telpu un inventāra nomu SAC "Zemgale" X X X IK "Kanto"    
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem x x x Ventspils pilsētas domes izglītības pārvalde   2017.31.12.
Par plīts piegādi SAC "Zemgale" x x x SIA "Dayton" 1497  
Pakalpojuma līgums " Lielās Talkas " ietvaros konteineru izvešanu x x x SIA Clean R   2017.26.04.
Sniegt Pasūtītājam koncertu Lieldienu pasākumā x x x Liene Križevica 870.-

2017.04.17

Veikt Teteles pamatskolas 2. stāva durvju nomaiņas darbus x x x SIA Latbūvnieks 5720.15

2017.07.20.

PII Bitīte pārbūves darbu būvuzraudzība x x x SIA Lerix 4800.- 2017.08.15.
PII Bitīte pārbūves darbu autoruzraudzība x x x SIA Kominālprojekts 1900.- 2017.08.15.
Malkas piegāde Salgales pagasta pārvaldei OND 2017/7 x x SIA "AGS Auto" 11735

2017.05.31.

Par Skolas iela 11 zemes domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības x x x Ginta Strade    
Par Skolas iela 11 zemes domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības x x x Mārcis Blūms    
Par Skolas iela 11 zemes domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības x x x Mārcis Blūms    
Par Skolas iela 11 zemes domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības x x x Daiga Dābola    
Par Skolas iela 11 zemes domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības x x x Voldemārs Lilienfelds    
Par Skolas iela 11 zemes domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības x x x Daiga Stankevica    
Par Skolas iela 11 zemes domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības x x x Sergejs Smirnovs    
Par Skolas iela 11 zemes domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības x x x Ādolfs Mičulis    
Par Skolas iela 11 zemes domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības x x x Stella Miķelsone    
Par Skolas iela 11 zemes domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības x x x Egita Buce    
Par Skolas iela 11 zemes domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības x x x Edgars Linde    
Par Skolas iela 11 zemes domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības x x x Gunta Jēkabsone    
Par Skolas iela 11 zemes domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības x x x Dmitrijs Nikolajevs    
Par Skolas iela 11 zemes domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības x x x Dzidra Žukovska    
Par Skolas iela 11 zemes domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības x x x Ludmila Stankovska    
Par Skolas iela 11 zemes domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības x x x Gundars Riekstiņš    
Par Skolas iela 11 zemes domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības x x x Inese Ābola    
Valsts reģionālā autoceļa P 100 Jelgava-Dalbe un Eglaines /Skolas ielas krustojuma pārbūve Ozolniekos x x x SIA BM projekts 13640.- 2017.09.12.
pakalpojuma līgums - par kapu daļas labiekārtošanu  X X  X Jelgavas novada pašvaldība     
Par 1/2 no nekustamā īpašuma "Tamuļi", Cenu pagasts, pārdošanu X X X Ludvika Tamule 900  
sadarbības līgums X X X Labklājības ministrija    
pasākums pakalpojumu centrā " Eži" Garozā X X X Daiga Brila 37.29  
par programmatūras licenču nomu izglītības iestādēm X X X SIA "DPA" 1424  
Cenu kapu labiekārtošana X X X Baiba Zēriņa 2565.-  
Mīkstā inventāra šūšana  SAC " Zemgale" iemītnieku vajadzībām X X X SIA Olnis 9971.5  
Zemesgabala Viktorijas iela 34, Ozolnieki, noma X X X Dainis Liepiņš    
 Zemesgabla Viktorijas iela 36, ozolnieki, noma X X  X  Miķelis Rēdlihs    
Zemes gabala Viktorijas iela 38, Ozolnieki noma X X X Dace Liepiņa    
Zemes gabala Viktorijas iela 32, Ozolnieki, noma X X X Dace Liepiņa    
Veikt autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus Ozolnieku novada teritorijā OND 2017/6   x x SIA Dreamway   līgumcena 272485,-  2018.12.01.
Par dalību uzņēmējdienas Zemgalē 2017 x x x Tirdzniecības rūpniecības kamera    
Ūdensvada izbūve Skolas iela -  Aizupes x x x SIA Inženierprojektu videi 2286 2017.06.24.
Par dzīvokļu Nr.1,2.3, "Aizupes -2" pārdošanu x x x Vaira Polmane pārdošanas  cena 6200,- 2022.30.04.
Par būvniecības iepirkumos saņemto piedāvājumu vērtēšanu un konsultāciju sniegšanu x x x Aigars Treigūts    
Par ģimenes asistenta pakalpojuma sniegšanu x x x Nodibinājums Sociālo pakalpojumu Agentūra un Kristīne Učelniece   2017.10.31.
Nodrošina "Baltā galdauta svētkus" ar skatuves konstrukcijām un gaismas iekārtām x x x SIA Livesound 923,- 2017.05.04.
04.05.2017. sniegt" Baltā galdauta svētkos" vokālā ansambļa Stari koncertupie pakalpojumu centrā Eži, Garozā x x x Inese Nereta 124,3 2017.05.04.
Par tekstilizstrādājumu piegādi x x x SIA Reklāmas Grupa 1280,18 2017.05.27.
Nodrošināt Pasūtītājam grupas" Labie cilvēki "koncertu " Baltā galdauta svētkos" 04.05.2017. x x x Antra Leite-Straume 1124,13 2017.05.04.
Nodrošināt pasūtītājam koncertu Ozolnieku novada mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanas pasākumā x x x Annika Andersone 298,.32 2017.05.18.
Kanalizācijas tīklu, kas atrodas Saules ielā Ozolniekos izbūves darbi x x x SIA Siltumkomforts 58959,94 2017.06.15.
Nodrošina " Baltā galdauta svētkus" ar skaņas iekārtām, kā rī nodrošina iekārtu pienācigu darbību visa pasākuma laikā x x x SIA Orange Event 1124,13 2017.05.04.
Garozas pamatskolas bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas ietaišu izbūve x x x SIA Jura Voicehoviča projektēšanas birojs 1515,- 2017.06.29.
Veikt Ozolnikeu novada pašvaldības iestažu ventilācijas un kondiionēšanas iekārtu tehniskāsapkopes un remonta darbus x
x
x
SIA Riga City Service    
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Celtnieku ielā 24 Āne tehnisko apsekošanu x x x SIA Cerkazi G 1067,1 2017.05.31.
Piegādāt 200 atstarojošās vestes, kas nepieciešamas Ozolnieku sporta centram, Ozolnieku Velotūres organizēšanai x x x Sia Super Selection 826,45  
Vienošanās par apsaimniekošanas maksas un komunālo pakalpojumu parāda apmaksu Spartaka iela 14-13, Brankas x x x SIA Ozolnieku KSDU    
Pasūtījuma līgums Nr. 78558  X X X SIA Latvijas mērnieks    
Ozolnieku vidusskolas teritorijas labiekārotšana  X X  X SIA "Uzars bruģēšana" 45885.36 2017.08.14.
Par koncertmeistares pakalpojumiem Procesā koncertā  X  X  X Māra Ansonska 90.03  
Zibensaizsardzības un zemējuma kontūru izbūve Ozolnieku novada Izglītības nodaļai Skolas iela 11, Tetele X  X X SIA Elektromontāžas serviss 2332.79 2017.07.02.
Izstrādāt būvprojektu Valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava-Dalbe un Eglaines/Skolas ielas krustojuma pārbūve Ozolniekos  X  X X BM projekts 13640 22 nedēļu laikā
Teteles pamatskolas, durvju nomaiņas darbi  X X X SIA Latbūvnieks 5720.15 2017.07.20.
Piegādāt un uzstādīt 160 skatītāju zāles krēslus Ozolnieku Tautas namā X  X  X SIA Lans 7404.96 2017.07.17.
Iedzīvotāju apkalpošanas centra Ēži Garoza, Salgales pagasts, telpu remonta darbi X  X  X SIA Award 1264.3 2017.06.12.
Izgatavot, piegādāt un uzstādīt durvis un logus SAC Zemgale  X  X X SIA Mītavas logi M 1722,99 2017.07.05.
Ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu izbūves Rubeņu un Akmeņu ceļu pārbūves darbu autoruzraudzība X  X  X SIA 3 C 8325,- 25 nedēļas no būvdarbu uzsākšanas dienas
ES programmas Erasmus + projekts Nr. 2017--LV02-KA105-001601 - izmitināšana un ēdināšana  X X  X SIA Willa Elizabete 7595,- 2017.07.15.
Par pašvaldības dotācijas piešķiršanu Zemgales plānošanas reģionam 2017. gadā  X  X  X Zemgales plānošanas reģions   2017.12.29.
Būvprojekta izstrāde "Slēpošanas trases", Ozolniekos apgaismojumam  X X  X SIA "FIndIT" 1100 2017.06.22.
Ozolnieku Sporta centra stadiona futbola laukumu un otro futbola laukumu , kā arī citas Ozolnieku sporta centra telpas - nomāt  X  X X biedrība Futbola klubs " Jelgava"   2017.11.01.
Salgales mūzikas un mākslas skolas mākslas klases remonta darbi X  X X SIA Latbūvnieks 3885,4 2017.07.08.
Piegādāt un uzstādīt profesionālo veļas mazgājamo mašīnu SAC Zemgale X X  X SIA AGB iekārtas 9900 2017.07.08.
apgaismojuma izbūve Slēpošanas trasē Ozolniekos būvprojekts  X  X  X SIA Findit    
Salgales pamatskolas jumta remonta darbu būzuzraudzība X X X SIA Lerix 460.0 2017.08.14.
Latviešu valodas kursi Ozolnieku vidusskolas telpās  X X  X Latviešu valodas aģentūra   2017.08.25.
Dienas nometnes Varavīksne 2017 organizēšana no 30.07.2017. līdz 04.08.2017. X  X X Salgales atbalsta biedrība 500,0 2017.08.04.
Nometne Ozolnieku novada daudzbērnu ģimenēm organizēšana, Cenu pagasta komplekss Saulgrieži  X X  X Ozolnieku novada daudzbērnu ģimeņu biedrība 500,0 2017.08.13.
Vasaras nometne jauniešiem " Tuvu"- nometņu centrs " Ganības" Užava, Ventspils novads X  X  X Biedrība Tuvu 500,0 2017.07.07.
Ozolnieku vidusskolas teritorijas labiekārtošanas būvniecības būvuzraudzības darbi X  X  X Uldis Silinevičs līgumsumma 688,- 2017.08.14.
Piegādāt un uzstādīt ūdens filtru Garozas pamatskolā  X X  X SIA JUF 2322,42 2017.07.13.
Nodrošina ar skatuves gaismas un skaņas iekārtām Līgo svētkus Ānē  X  X  X SIA Asgs group 2130,- 2017.06.23.
Zemes noma X  X  X Viktors Smirnovs    
Par zemes vienības daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā  X  X X VSIA Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs   2027.06.30.
sniegt koncertu 23.06.2017. Ozolniekos Jaņu pļaviņā X X X Ingus Leilands 1491.61 2017.06.23
23.06.2017. nodrošina Rīgas Danču klubs koncertu un latviešu Līgo rituālu vadīšanu pasākumā Ozolniekos, Jāņu pļaviņā X X X SIA SŪN 1000 2017.06.23.
Par velomaršrutu ceļa zīmju piegādi un uzstādīšanu  X X  X SIA "Signum" 4170.42 2017.08.1..
Par nekustamā īpašuma Viktorijas iela 34 pārdošanu X X X Dainis Liepiņš    
Par nekustamā īpašuma Viktorijas iela 36 pārdošanu  X  X  X Miķelis Rēdlihs    
autoceļa Nr. 63 Lazdiņas Baltpēteri pārbūves darbi  X  X  X SIA Ceļu būvniecības sabiedrības Igate   2017.09.13.
Kanalizācijas tīklu Saules ielā Ozolniekos izbūves darbi X  X  X SIA AB-rent līgumsumma  60003,59 2017.07.30.
apgaismojuma Slēpošanas trasē Ozolnieku novadā  X  X X SIA Telms līgumsumma 41 006,92 2017.08.31.
Joku spēle Barona Minhauzena mantojums Līgo svētku pasākumā Salgalē pie pakalpojumu centra Eži X X X SIA Lietišķie multimēdiji līgumsumma 480,- 2017.06.23.
Finansēšanas līgums  X  X X biedrība Zelmeri Pro līgumsujmma 200,-  
Sadarbības līgums X X X Moldāvijas Republika    
Par LLU studējošā praksi - Anastasijai Smirnovai  X X X Latvijas Lauksaimniecības universitāte    
Par PII "Saulīte" fasādes remonta darbi  X  X  X SIA "Award" 19946,1 2017.08.28.
Garozas skolas trepju remonts  X  X X SIA "A&B" 14652,78 2017.08.14.
Projekta izstrāde luksoforu izbūvei  X  X X SIA "Find IT" 2430,- 2017.07.31.
Piegādāt malku Salgales pagasta pārvaldes vajadzībām  X  X  X SIA Stiga RM 9452 2017.08.15.
Līgo svētku balle Garozā pie pakalpojuma centra " Eži"  X X X SIA Argans 800,- 2017.06.23.
23.06.2017. nodrošināt ar gaismas un skaņas iekārtām un skatuves konstrukcijām Līgo svētku svinības Garozā pie pakalpojumu centra EŽI  X  X  X SIA Aspekt V 1999 2017.06.23.
veic autoceļa Nr. 30 Pētersoni-Līčupes pārbūves darbus OND/ 2017/19  X  X SIA Ceļu būvniecības sabiedrības Igate līgumsumma 164507,08 2017.10.05.
Kanalizācijas tīklu Saules ielā Ozolniekos izbūves darbu būvuzraudzība  X X  X SIA DINS A 900,- 2017.08.01.
Apgaismojuma Slēpošanas trasē Ozolnieku novadā izbūves darbu būvuzraudzība  X X  X SIA AC/DC 600,- 2017.08.31.
Apgaismojuma Slēpošanas trasē Ozolnieku novadā realizācijas(būvniecības) autoruzraudzība X X  X SIA Findit 200,- 2017.08.31.
Autoceļa Nr. 30 Pētersoni-Līčupes būvniecības autoruzraudzība  X  X X SIA Global Project 672,75 2017.10.05.
Autoceļa Nr. 63 Lazdiņas Baltpēteri pārbūves darbu būvniecības autouruzraudzība X  X X SIA Global Project 829,13 2017.09.13.
Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem X  X X Ventspils pilsētas domes Izglītības pāralde    
Piegādāt un uzstādīt elektrisko elektrisko pannu SAC Zemgale ( 10.04.2017. Nr. 157)  X  X  X SIA Dayton 1497,- divu nedēļu laikā
par finansējumu  X X  X Labklājības ministrija    
Par kapu daļas labiekārtošanu X  X X Jelgavas novada pašvaldība   2017.07.01.
autoceļa Nr. 63 Lazdiņas Baltpēteri pārbūves būvuzraudzības darbus  X  X  X SIA RS Būvnieks -1940 2017.09.13.
autoceļa Nr. 30 Pētersoni-Līčupes pārbūves būvuzraudzības darbus X X  X SIA RS Būvnieks 2056 2017.10.05.
22.07.2017. nodrošināt portretu zīmēšanu Ozolnieku novada svētkos X  X  X Juris Libeks   2017.07.22.
nodrošina Normunda Rutuļa un grupas Dandy Delux koncertu 22.07.2017.  X X X SIA KM -1500 2017.07.22.
22.07.2017. nodrošināt maešejošo bundzinieku Drumline Latvia uzstāšanos un grupas " Gain Fast" koncertu Ozolnieku novada svētkos  X  X X Andžeja Grauda Bungu skolas atbalsta biedrība   2017.07.22.
22.07.2017. nodrošināt koncertu Ozolnieku novada svētkos X  X X Inta Broka   2017.07.22.
22.07.2017. nodrošināt koncertu " Lēnāk pār tiltu draugi" Ozolnieku novada svētkos X  X  X biedrība Zelmeri Pro   2017.07.22.
22.07.2017. nodrošināt vismaz astoņu ūdens atrakciju pienācīgu darbību Ozolnieku novada svētkos X X  X SIA Remtais Būve -900 2017.07.22.
dzīvokļa Nr. 1,2,3, Aizupes 2 nodošanu atsavināšanai  X  X  X Vaira Polmane    
aizdevuma līgums summa 225190,- ( Teteles pamatskolas 2. stāva durvju nomaiņa un PII "Bitīte" pārbūves darbi X X X valsts kase   2024.06.20.
aizdevuma līgums summa 32650,- ( valsts reģionālā autoceļa P 100 Jelgava-Dalbe un Eglaines/Skolas ielas krustojuma izbūve un Ozolnieku atpūtas parka būvprojektu izstrādei X X X Valsts kase   2022.06.20.
aizdevuma līgums summa 188873,00 ( ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, Rubeņu un Akmeņu ceļu pārbūve Cenu pagasts Raubēnu ciemā īstenošanu X X X Valsts kase   2024.12.29.
Vienošanās par droša elektroniskā paraksta viedkartes ( eParaksts 5 G) darbiniekiem (Dainim Liepiņam un Guntaram Akmentiņam) X X X VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs    
Par aktīvā nodarbinātības pasākuma Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām,kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs X X X Nodarbinātības valsts aģentūra    
Nodrošināt sporta un izklaides atrakciju pienācīgu darbību Ozolnieku novada svētkos 22.07.17. X X X SIA Sniega Cilvēks 1270,- 2017.02.07.
Sniegt mediķa pakalpojumus Ozolnieku novada svētkos 22.07.2017. X X X Irēna Strumpe līgumsumma EUR 87,06 2017.02.07.
PII "Pūcīte" grīdas tīrīšanas un vaskošanas darbi 800 m2 platībā X X X SIA Abrazīvo materiālu serviss 1190,- 2017.07.24.
Nodrošināt svētku uguņošanu novada svētkos pie ezera 22.07.2017. X X X SIA MarkKli 1000,- 2017.22.07.
Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem X X X Stopiņu novada dome    
Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem X X X Ropažu novada dome    
Pašvaldības autoceļa Nr. 52 Misas tilts-Glūdas un autoceļa Nr. 51 Misas tilts - Laicēni, kas arī Tilta ielas un Ausekļa ielas posmu izmantošanu X X X Zintis Johansons   2017.08.31.
piegādāt un uzstādīt elektrisko nerūsējošā tērauda katlu KREM 100,kas nepieciešams SAC Zemgale X X X SIA Dayton 1817,- 2017.07.24.
Par programmatūras izstrādi un apkalpošanu X X X SIA Zemgales IT centrs 2200,- 2018.07.07.
Nodrošina Ozolnieku novada svētkus ar skaņas iekārtām, kā arī nodrošina iekārtu pienācīgu darbību visa pasākuma laikā X X X SIA Orange Event 3823,87 2017.07.23.
Nodrošina Ozolnieku novada svētkus ar skatuves konstrukcijām un gaismas iekārtām, kā arī nodrošina iekārtu pienācīgu darbību visa pasākuma laikā X X X SIA Livesound 4347,4 2017.07.23.
2017. gada 22. jūlijā Ozolnieku novada svētkos nodrošina  3 telšu un 200 solu uzstādīšanu, nomu un demontāžu X X X SIA LF Eichmann 795,- 2017.07.23.
Pienācīgā kārtā veikt lietu nomenklatūras izveidi Ozolnieku novada izglītības nodaļā  X X
 X Una Saulīte  290.21
2017.07.04.
Ozolnieku vidusskolas ūdens uztvērēju remonta darbi un plākšņu ieklāšanas darbi pie Zaļās klases X
X
X
SIA Uzars Bruģēšana 3044.00
2017.08.07.
Ozolnieku Mūzikas skolas Rīgas ielā 23, Ozolnieki telpu remonta darbi X X X SIA OVI Group 1672.6 2017.08.04.
Piegādāt un uzstādīt mēbeles Ozolnieku muzejam X X X SIA Pacis 1000.0 2017.08.21.
Pienācīgā kārtā veikt 22 puķu podu Skolas ielā Ozolniekos uzstādīšanu un kopšanu vasaras sezonā X
X
X
I.Tiesneses individuālais uzņēmums 2171.5
 
Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījums X
X
X
SIA Elegro 3600.00
2017.08.11.
Par glābšanas dienesta nodrošināšanu Ozolnieku novada svētkos X
X
X
biedrība Latvijas Pludmales glābēju asociācija 787.05
2017.07.23.
Piegādāt darba burtnīcas novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām X X X Latvijas Grāmata 10352.2 2017.08.25.
Bruģa izbūve pie Salgales pamatskolas X X X SIA "Uzars bruģēšana" 4999.4 2017.08.28.
Lietus kanalizācijas, apgaimsojuma un ielas seguma izbūve Saules ielā, Ozolniekos X X X SIA "Būvenergo A" 233961 12 nedēļas
Skvērā barikāžu piemiņai "Brīvības gaisma" izbūvi pašvaldībai piederoša z.g.ar kadastra apzīmējumu 5444 005 0448 Brankas, Cenu pagasts X X X SIA UPPE - 2018.11.01.
Par sertifikācijas pakalpojumiem - elektroniskais paraksts domes pr-tājam X X X VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs -
Par personīgās a/m izmantošanu darba vajadzībām X
X
X
Guntars Akmentiņš
100 litri mēnesī
X
Profesionālās ievirzes mākslas/mūzikas/dejas izglītības programmu finansēšanas līgums Nr. 5-5.5/256 Salgales mūzikas un mākslas skola X X X Latvijas Nacionālais kultūras centrs 10828.- X
Par dzīvokļa Aizupes 4-1, Ozolniekos, pārdošanu X X X Ivars Alksnis 8217.- X
Par NĪ "Pantiņi", Salgales pagasts, pārdošanu X X X Aiga Rudmieze 4700.- X
Apbūves iespejamības analīzes un projektu izpētes izstrādi Ozolnieku novada pašvaldības teritorijām X X X SIA Būvdizains projekti 900.- 31.05.2018.
Par trauku nomu - skolotāju dienas pasākumam Ozolnieku TN X X X SIA GMG REstaurants 50.- X
Par apmacību pakalpojumu Līgums Nr. 1-47/147 Sandrai Kaulakānei- Ozolnieku vidusskolas lietvedei X X X Jelgavas pilsētas pašvaldību pieaugušo izglītības iestāde Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs 144.-

31.10.2017.

 

Skolotāju svētku pasākuma ietvaros mākslinieciskās programmas nodrošinājumu un R. Ozola dalības nodrošinājumu 04.10.2017. Ozolnieku TN X X X Fonds Kultūra .LV 3750.- 04.10.2017.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X X Auces novada pašvaldība X X
Par dokumentu arhivēšanas pakalpojumiem  X X
 X Agnese Martinsone
 X  2018.01.31.
Sniegt koncertu pakalpojumus vokālā ansambļa Procesā koncerta Lidojumam labvēlīgs laiks sagatavošanās procesā 06.10.2017.  X X
X
Māra Ansonska  72,56 2017.10.06.
SAC Zemgale veļas mazgātavas telpu remonta darbi  X  X  X SIA Amara 71,55  2017.01.12.
Par personīgās automašīnas izmantošanu darba pienākumu pildīšanai  X  X X
Dainis Liepiņš  X  
Par personīgās a/m izmantošanu darba pienākumu veikšanai X
 X  X Liene Šmite  X  
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  X X
X
 Talsu novada pašvaldība  X 2018.05.31.
Pilnvarojuma līgums X X X Liene Upeniece EUR  160,- mēnesī 2022.08.31.
Pilnvarojuma līgums X X X Svetlana Krūmiņa EUR  160,- mēnesī 2022.08.31.
Izgatavot un piegādāt solus, PII Zīlīte filiālei X X X SIA Lumahs 1640,- 2017.10.31.
Lietotājiem par dabasgāzes atļautās slodzes palielinājuma nodrošināšanu Saules iela 6, Brankas, Cenu pagasts, līguma nr. VN-30-169-15  X  X  X  AS Latvijas Gāze    
Sadarbības līgums - par sadarbību starp Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldi un Ozolnieku novada pašvaldību Izglītības jomā  X  X  X Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvalde
Ozolnieku sporta centra jumta remonta darbi X  X X SIA Bojer 2144,98 2017.11.10.
50 gabali priedes koka krēsliņi PII Zīlīte X  X  X SIA Ritmeks 1331,- 2017.11.10.
Gājēju un veloceliņu uzturēšanu Ozolnieku novadā ( 3. iepirkuma daļa)  X  X  X SIA Ozolnieku KSDU līgumssumma 6148,- 2018.03.31.
Pašvaldības dzīvokļa Spartaka iela 12-2 krāsns remonts X
 X  X REARS   1222,53 17.11.2017. 
Autoceļu ( ielu) attīrīšanu no sniega un slīdamības novēršanu Ozolnieku un Cenu pagastos, kā arī Salgales pagastā ( 1. un 2. iepirkuma daļa) X X X SIA Dreamway līgumsumma 32120,- 2018.03.31.
Līgums par poligrāfisko pakalpojumu sniegšanu X  X  X SIA Betta Press 948,-   +  maketēšanas izmaksas EUR 80,- 2017.12.31.
Veikt ķirurģiski-medicīnisko apskati kā arī sniegt rekomendācijas un priekšlikumus turpmākām medicīniskām darbībām Ozolnieku vidusskolas 314 sākumskolas izglītojamiem  X  X  X Ārija Ozoliņa   296.- 2017.10.31. 
Uzšūt un piegādāt 28 tautiskos ņieburus, kas nepieciešami jauktajam korim  X  X  X SIA Musturi 1694.- 2018.03.01.
Par personīgās automašīnas izmantošanu projekta ietvaros  X X  X Linda Šteina
Par svētku uguņošanu X
 X  X Piroteks Balt  līgumsumma 1000.- 18.11.2017.
Par koncerta "Trīs" nodrošināšanu 28.11.2017. X X X Kārlis Kazāks līgumsumma 600,- 28.11.2017.
Par pakalpojumu sniegšanu muzikālā teātra "Nianse" priekšnesuma sagatavošanās procesā konkursam "Balss pavēlnieks" X X X Normunds Rutulis līgumsumma 100,-
Ziemassvētku salduma paciņas X X X Skrīveru saldumi 4833.-
Par autobusa pieturu paviljonu uzstādīšanu X X X Studio LV 5140.- 10.12.2017.
par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem  X  X X
 Mārupes novada dome  
par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem X X X Jūrmalas pilsētas domei
Par koncertmeistara pakalpojuma sniegšanu X X X Normunds Rutulis līgumsumma 100,-
Vadīt vingrošanas un fitnesa grupas nodarbības X X X Iveta Jonkus
Video materiālu sagatavošana jauniešu TV plānotajiem sižetiem X X X Edgars  Pogožeļskis EUR 240,-  mēnesī
Aizdevuma līgums - ceļu un ielu labiekārtošanas investīciju projektu īstenošanai X X X Valsts kase EUR 290126,-
e- paraksts Sarmītei Strodei X
X
 X  Valsts akciju sabiedrība " Latvijas valsts radio un televīzijas centrs"  
Par piešķirtā valsts finansējuma izlietošanu Ozolnieku TN - Latvijas valsts simtgades programma - Simtgades Zaļumballe X X X LR kultūras ministrija
Pilnvarojuma līgums - veikt SIA Ozolnieku KSDU sabiedrības valdes priekšsēdētāja pienākumus X X Ēriks Zaporožecs
Par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu X X X Jelgavas pilsētas bibiliotēka

 

 

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūlijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
10
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs