Ozolnieku novada pašvaldības projekti 2019. gadā - tiek īstenoti

Drukāt
  A- A A+  
 

Iesniegti vērtēšanai

Tiek izstrādāti

ARHĪVS

 

Nr. p.

k.

Fonds

Projekta nosaukums

Projekta Nr.

Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF)

1.

ERAF

Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstīšana Ozolnieku novada Cenu pagastā

Nr. 3.3.1.0/16/I/033

Eiropas sociālais fonds (ESF)

2.

ESF/ERAF

Atver sirdi Zemgalē

Nr.9.2.2.2/15/I/001

3.

ESF

Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Ozolnieku novadā

Nr.9.2.4.2/16/I/066

4.

ESF

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Nr.8.3.5.0./16/I/001

5.

ESF

PROTI un DARI

Nr.8.3.3.0/15/I/001

6.

ESF

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Nr. 8.3.2.2/16/I/001

7.

ESF

Kompetenču pieeja mācību saturā

Nr.8.3.1.1./16I/002

Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

8.

ELFLA

Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem

Nr.17-00-A019.332-000006

9.

ELFLA

TŪRISMS KOPĀ!

Nr.17-00-A019.332-000005

10.

ELFLA

Apgaismojuma izbūve Ozolnieku Veselības takā

Nr.18-06-AL03-A019.2203-000003

11.

ELFA

Ozolnieku novada cenu pagasta ceļa „Ņurdas-Mucenieki" pārbūve

Nr.18-06-A00702-000109

ERASMUS +

12.

ERASMUS +

Promoting Art

Nr. 2017-1-PL01-KA219-038319_6

NORDPLUS

13.

Nordplus

Attractive basic nature study

Nr. NPJR-2016/10207

Latvijas vides aizsardzība fonds (LVAF)