Ozolnieku novada pašvaldības projekti 2019. gadā - tiek izstrādāti

Drukāt
  A- A A+  
 

 

Tiek īstenoti

Iesniegti vērtēšanai

ARHĪVS

Nr. p.

k.

Fonds

Projekta nosaukums un numurs

Projekta Nr.

 

1.

ELFLA

Ozolnieku novada Salgales pagasta ceļa Speltes – Anuži - Strautnieki pārbūve