Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Saistošie noteikumi

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

4/2010 "Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai"

6/2010 "Ozolnieku novada sabiedriskās kārtības noteikumi"

9/2010 "Nodeva par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu"

11/2010 "Par Ozolnieku novada pašvaldības simboliku"

14/2010 "Ozolnieku novada kapsētu uzturēšanas noteikumi"

15/2010 „Ozolnieku novada teritorijas labiekārtošana, uzturēšana un aizsardzība"

28/2010 "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ozolnieku novadā"

31/2010 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ozolnieku novadā"

1/2011 "Reklāmas un citu informatīvo materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtība”

3/2011 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu"

10/2011 "Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai"

14/2011 "Par Ozolnieku novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”

15/2011 "Par aprūpi mājās"

1/2012 "Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina nosacījumiem Ozolnieku novada pašvaldībā esošajiem nekustamā īpašuma nodokļu objektiem 2012.gada aprēķinam"

8/2012 "Par Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu Nr.2/2012 "Ozolnieku novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" atcelšanu"

10/2012 „Nodokļu atbalsta pasākuma piemērošana nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem Ozolnieku novadā”

14/2012 "Par Ozolnieku novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem"

1/2013 „Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2013.gadam"

3/2013 „Par vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā nonākušiem Ozolnieku novada iedzīvotājiem 2013.gada pavasara plūdu radīto bojājumu novēršanai"

4/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokli Ozolnieku novadā 2013.gadā”

6/2013 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ozolnieku novadā"

7/2013 "Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību bez apbūves tiesībām un nomas maksas apmēru Ozolnieku novadā"

12/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokli Ozolnieku novadā 2014.gadā”

1/2014 „Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2014.gadam"

6/2014 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā"

9/2014 "Par nekustamā īpašuma nodokli Ozolnieku novadā 2015.gadā"

8/2014 "Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti"

11/2014 „Ozolnieku novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"

3/2015 „Par koku ciršanu ārpus meža Ozolnieku novadā"

4/2015 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Ozolnieku novadā"

Nr.4/2016 "Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā"

5/2016 "Par nekustamā īpašuma nodokli Ozolnieku novadā"

6/2016 „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība"

7/2016 „Par licencēto makšķerēšanu Lielupē Ozolnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā no 2016. līdz 2018.gadam"

8/2016 "Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs un sabiedrisko pasākumu norises vietās Ozolnieku novadā"

9/2016 „Par Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"

12/2016 "Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Ozolnieku novadā"

16/2016 „Par nekustamā īpašuma nodokli Ozolnieku novadā"

2/2017 „Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2017.gadam"

3/2017 "Par pašvaldības atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās"

5/2017 „Par licencētajām zemūdens medībām Lielupē Ozolnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā"

7/2017 „Par līdzfinansējumu Ozolnieku novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”

10/2017 „Par braukšanas izdevumu kompensēšanu profesionālās un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem"

3/2018 „Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2018.gadam"

7/2018 "Ozolnieku novada teritorijas uzturēšana un kopšana"

12/2018 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ozolnieku novada teritorijā"

1/2019 "Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2019.gadam"

 

 

PROJEKTI

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.7/2018 „Ozolnieku novada teritorijas uzturēšana un kopšana"

 

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.4/2019 - grozījumi Ozolnieku novada pašvaldības 2017.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.10/2017 „Par braukšanas izdevumu kompensēšanu Ozolnieku novada izglītojamiem"

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.3/2019 - gozījumi Ozolnieku novada domes 2012.gada 11.decembra saistošajos noteikumos Nr.14/2012 "Par Ozolnieku novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem"

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr. 2/2019 - gozījumi 2014.gada 14.oktobra Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.8/2014 Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.13/2018 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Ozolnieku novadā"

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

augusts, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
11
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs