Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

10/2012 "Nodokļu atbalsta pasākuma piemērošana nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem Ozolnieku novadā"

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

AKTUĀLĀ REDAKCIJA

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2012.gada 11.septembra sēdes lēmumu
Nr.6(protokols Nr.11)

Ozolnieku novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.10/2012 
„Nodokļu atbalsta pasākuma piemērošana nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem Ozolnieku novadā”

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”
14.pantu un 46.pantu LR likuma
„Nodokļu atbalsta pasākuma likums” 4.panta otro daļu

I.Vispārīgie jautājumi

 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā īstenojams nodokļu atbalsta pasākums attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli un ar to saistītajiem maksājumiem  (turpmāk pasākums) par Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā esošiem nekustāmiem īpašumiem.

2. Lēmumu par pasākuma piemērošanu  konkrētam nodokļu maksātājam pieņem Ozolnieku novada pašvaldības administrācija.

3. Nodokļu atbalsta pasākumu piemērošana Ozolnieku novadā notiek saskaņā ar likumu „Nodokļu atbalsta pasākuma likums” un 28.08.2012.g.MK noteikumiem Nr.600 „Nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanas kārtība”.

   
Novada domes priekšsēdētāja vietnieks                                                                      J.Vīgants

 

Paskaidrojuma raksts.    


Lai atvieglot nodokļu maksātājiem ekonomiskās krīzes rezultātā radušos nodokļu parāda slogu un rast iespēju budžetā saņemt nenomaksātos nodokļu parādus (palielināt budžeta ienākumus), 26.07.2012.g. tika pieņemts „Nodokļu atbalsta pasākuma likums”, kurš paredz nokavējuma naudas un 90% soda naudas dzēšanu tiem nodokļu maksātajiem, kuri līdz noteiktam datumam samaksā nodokļa pamatparādu (uz 01.09.2011.g.) un ar to saistīto soda naudu 10% apmērā.  Likuma 4.panta otra daļa paredz, ka nodokļu atbalsta pasākumu attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli administrē pašvaldība, ja tā līdz 01.10.2012.g. likuma „Par pašvaldībām” 46.panta noteiktajā kārtībā ir izdevusi saistošos noteikumus par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu NĪN par pašvaldības administratīvajā teritorija esošajiem nekustamajiem īpašumiem. NĪN parāds Ozolnieku novada pašvaldībai pēc stāvokļa uz 01.09.2011.g. sastāda 108186,48Ls un nokavējuma nauda- 41889,70 Ls.

 

Novada domes priekšsēdētāja vietnieks                                                                     J.Vīgants

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūnijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
6
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs