Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Projektu konkurss "Es zinu, varu un daru" 2014.

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

2014. gadā izsludinātajam iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursam „Es zinu, varu un daru" tika iesniegti 24 iesniegumi, no kuriem apstiprināti 23 projekti, bet īstenoti 22. Īstenoto projektu summa – EUR 13 805,04. Tāpat kā iepriekšējos divus gadus – konkursa mērķis bija veicināt iedzīvotāju iniciatīvu un līdzdalību dzīves vides uzlabošanā.

Sīkāk par realizētajiem projektiem skatīt šeit...

**************************************************************************************************************

Pašvaldības finansētais projektu konkurss „Es zinu, varu un daru” šogad tika izsludināts jau trešo reizi. Konkursam tika iesniegti 24 projekti, no kuriem ir apstiprināti 23 iesniegumi par kopējo summu 14 541.39 EUR.

15 projekti tika iesniegti no Salgales pagasta, 5 – no Cenu pagasta un 4 – no Ozolnieku pagasta.

Tāpat kā iepriekšējos gados projektu konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju iniciatīvu un iesaistīšanos savas dzīves vides sakārtošanā, kā prioritātes izvirzot kopīgas dzīves telpas labiekārtošanu, sporta un kultūras tradīciju saglabāšanu un attīstīšanu, interešu izglītības iespēju veicināšanu. Projekta iesniedzēji varēja būt novada iedzīvotāji, neformālas iedzīvotāju grupas un novadā reģistrētas biedrības un nodibinājumi. Vērtējot projektu iesniegumus, tika vērtēts projektu rezultātu sabiedriskais labums, to ilgtspēja un iedzīvotāju pašu ieguldītais darbs projektu īstenošanā.  

Iesniegto projektu tematika ir ļoti dažāda - lielākajā daļā iesniegto projektu ir paredzēta teritoriju labiekārtošana – gan uzstādot bērnu rotaļu laukumu elementus, gan apzaļumojot un veidojot atpūtas vietas, vairākos projektos paredzēta sporta inventāra iegāde. Savukārt piecos projektos ir paredzētas aktivitātes interešu izglītības atbalstam – Ānes jauniešu iniciatīvu centrā notiks nodarbības, kur interesenti varēs apgūt iemaņas dažāda veida ēdienu gatavošanā, kā arī tiks iegādāti instrumenti ģitāras spēles apmācībai. Branku ciema jaunieši, projekta ietvaros iegādājoties videokameru, ir  iecerējuši veidot jauniešu video ziņu kanālu sadarbībā ar novada Sabiedrisko attiecību un informācijas daļu. Novada bērnudārzu mazās dejotājas projekta īstenošanas rezultātā tiks pie jauniem bruncīšiem, bet Garozas pamatskolas teritorijā tiks izveidots brīvdabas dambretes spēles laukums.

Pašlaik ir noslēgti līgumi un uzsākta projektu īstenošana, kas šogad ir paredzēta līdz 15.augustam. Pabeidzot projektus, tiks iesniegtas atskaites, un projektu vērtēšanas komisija iepazīsies ar rezultātiem projektu īstenošanas vietās - apkopojums ar fotogrāfijām tiks ievietots pašvaldības mājas lapā sadaļā „Sabiedrība”.

Paldies visiem iesniedzējiem par aktivitāti un veiksmi projektu īstenošanā!

*********************************************************************************************************

Noslēgusies pieteikšanās 2014. gada projektu konkursam

Ir noslēgusies projektu iesniegšana pašvaldības izsludinātajam projektu konkursam „Es zinu, varu un daru”.  Šogad ir iesniegti 24 projektu iesniegumi par kopējo summu 15 861.80 EUR, no pašvaldības pieprasītā summa – 15 466.80 EUR. Tāpat kā pagājušajā gadā, aktīvākie ir Salgales pagasta iedzīvotāji – iesniegti 15 projekti, no Cenu pagasta – 5, bet no Ozolnieku pagasta – 4 projekti. Lielākajā daļā - 13 projektos – paredzēts labiekārtot daudzdzīvokļu māju pagalmus, uzstādot bērnu rotaļu laukuma elementus un veidojot stādījumus, 6 projektos plānotas iegādāties sporta inventāru iedzīvotāju fizisko aktivitāšu veicināšanai, bet 5 projektos – aktivitātes iedzīvotāju interešu izglītības iespēju paplašināšanai.
Projektu vērtēšanas komisija līdz 7.maijam izvērtēs iesniegtos projektus. Informācija par konkursa rezultātiem tiks nosūtīta iesniedzējiem uz iesniegumos norādītajām e-pasta adresēm, kā arī būs pieejama pašvaldības mājas lapā, sadaļā „Sabiedrība”.

*********************************************************************************************************

 

2014. gada 3.martā tiek izsludināts pašvaldības projektu konkurss „Es zinu, varu un daru”. Šis ir jau 3.projektu konkurss un iepriekšējo gadu pieredze pierādījusi, ka novada iedzīvotāju aktivitāte pieaug – 2012.gadā tika īstenoti 12 projekti, bet 2013.gadā – jau 23 projekti. Priecē, ka projektu īstenošanā ar savu darbu iesaistās arvien vairāk novada iedzīvotāju. Iepriekš īstenoto projektu ietvaros ir uzstādīti bērnu rotaļu laukumi daudzdzīvokļu namu pagalmos, iekārtotas un aprīkotas telpas sporta nodarbībām brīvajā laikā, izveidoti strītbola un pludmales volejbola laukumi, u.c. aktivitātes, kuru rezultātā ieguvēji ir novada iedzīvotāji.

 

Arī šī gada projekta konkursa prioritātes ir kopīgās dzīves telpas labiekārtošana, sporta un kultūras tradīciju saglabāšana un attīstība, iedzīvotāju interešu izglītības veicināšana. Projektu iesniedzēji var būt Ozolnieku novada iedzīvotāji – gan fiziskas personas un neformālas personu grupas, gan novadā reģistrētas biedrības un nodibinājumi. Projektu konkursa mērķis - veicināt iedzīvotāju privātu iniciatīvu un iesaistīšanos savas dzīves vides sakārtošanā, tādējādi attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību un pašvaldību un sekmējot kopīgu atbildību par dzīves kvalitātes uzlabošanu novadā. Tāpat kā iepriekš, augstāk tiks vērtēti tie iesniegumi, kuru īstenošanā tiks iesaistīti pēc iespējas vairāk iedzīvotāju, ieguldot pašu darbu, kā arī projekti, kuru rezultātā ieguvēji būs pēc iespējas vairāk novada iedzīvotāji.

 

Projektu konkursu finansē pašvaldība, vienam projektam iespējams saņemt līdz 700 EUR līdzfinansējumu. Viens projektu iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā trīs, savstarpēji nodalāmus, projektus. Projekti jāiesniedz līdz š.g.11.aprīlim.

Konkursa "Es zinu, varu un daru" nolikums

Esiet aktīvi un radoši, piesakiet jaunas idejas un darbus, ko vēlaties kopīgiem spēkiem īstenot, padarot mūsu novadu dzīvošanai ērtāku un tīkamāku!

Ozolnieku novads būs tāds, kādu to veidos Ozolnieku novada iedzīvotāji!

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūnijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
6
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs