Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Nekustamie īpašumi Ozolnieku novadā

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

Informācija par Ozolnieku novada pašvaldībai piederošiem/piekrītošiem zemesgabaliem, kuri tiek iznomāti bez apbūves tiesībām

Pieteikumi par zemesgabalu nomu, saskaņā ar Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu Nr.7/2013 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību bez apbūves tiesībām un nomas maksas apmēru Ozolnieku novadā" 7.punktu, iesniedzami paziņojumā noteiktajā termiņā Ozolnieku novada domē Stadionā ielā 10, Ozolniekos, 2.kabinetā.

 

Paziņojuma ievietošanas datums

Iznomājamā zemesgabala nosaukums

Kadastra apzīmējums

 

Platība

Pieteikšanās

termiņš

Grafiskais pielikums

Nomas

maksas apmērs

Zemes gabala izmantošanas

veids

16.08.2018.

-

54440060077
54440060189

1,2 ha
2,5 ha

16.09.2018.

pdf

60-100 eiro/ha gadā

Lauksaimniecības produkcijas ražošana

13.12.2018.

Branku ūdenstorņi

54440050585

0,4 ha

13.01.2019.

pdf

3% no kadastrālās vērtības

Atpūtas zonas izveidošana

 

 


 

Informācija par Ozolnieku novada pašvaldībai piederošiem/piekrītošiem zemesgabaliem, kuri tiek iznomāti bez apbūves tiesībām

Pieteikumi par zemesgabalu nomu, saskaņā ar Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu Nr.7/2013 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību bez apbūves tiesībām un nomas maksas apmēru Ozolnieku novadā" 7.punktu, iesniedzami paziņojumā noteiktajā termiņā Ozolnieku novada domē Stadionā ielā 10, Ozolniekos, 2.kabinetā.

Paziņojuma ievietošanas datums

Iznomājamā zemesgabala nosaukums

Kadastra apzīmējums

 Platība

Pieteikšanās

termiņš

Grafiskais pielikums

Nomas maksas apmērs

Izmantošanas veids

Lēmums

05.10.2017.

"OĻAS"
5478 008 0080
2,2ha
06.11.2017.
pdf
60 - 100 eiro/ha gadā
Lauksaimniecības produkcijas ražošana
Lēmums

 


 

Informācija par iznomājamiem Ozolnieku novada pašvaldības valdījumā/turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem Ozolnieku pagastā

Pieteikumi par zemesgabalu nomu un tā izmantošanas iecere, saskaņā ar 30.10.2017. MK noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" 15., 17. punktu, iesniedzami Ozolnieku novada pašvaldībā Stadionā ielā 10, Ozolniekos, 2.kabinetā 

 

Nr. p.k.

Zemesgabala

nosaukums

Kadastra

apzīmējums

 

Kopplatība

Zemesgabala   atļautā izmantošana   saskaņā ar teritorijas plānojumu

Pašreizējā

izmantošana

Grafiskais

pielikums

 

Piezīmes

1.

“Jaunozoliņi”

 

5466 001 0001

4,0 ha

Lauksaimniecības teritorija (L)

Daļēji iznomāts mazdārziņiem

 

 

PDF

Ozolnieki

M 1:5000

Daļēji applūstoša

Iecavas aizsargjosla

2.

“Arkas”

5466 001 0251

2,22ha

Lauksaimniecības teritorija (L)

Daļēji iznomāts mazdārziņiem

Iecavas aizsargjosla

3.

“Bērzaines”

5466 001 0248

27,1ha

Lauks-bas teritorija   (L)

Mežu teritorija   (M)

Daļēji iznomāts mazdārziņiem

 

4.

“Pūpoliņi”

5466 001 0910

1,65ha

Jaukta centra apbūves teritorija (JC)

 

 

 

 

  

   PDF

Ozolnieki 1

M 1:5000

 

5.

Jelgavas iela 32

5466 001 0766

2,65ha

Jaukta centra apbūves teritorija (JC)

0,22ha iznomāts

 

6.

Jelgavas iela 40

5466 001 0329

1,0 ha

Jaukta centra apbūves teritorija (JC)

Zaļā zona

Daļēji applūstoša

 

7.

Skolas iela 32

5466 001 0830

0,62ha

Jaukta centra apbūves teritorija (JC)

Zaļā zona

Daļēji applūstoša

 

8.

Pārceltuves laukums

5466 001 0767

1,0ha

Transporta infrastruktūras teritorija (TR)

 

Applūstoša,

Iecavas aizs-josla

9.

Akas laukums

5466 001 0789

1,259ha

Jaukta centra apbūves teritorija (JC)

Volejbola laukums,

zaļā zona

 

   PDF

Ozolnieki 2

M 1:5000

 

10.

Iecavas krastmala

5466 001 1034

0,33ha

Dabas un apstādījumu teritorija (DA)

Zaļā zona

Daļēji applūstoša,

Iecavas aizs-josla

11.

Kastaņu iela 11

5466 001 1077

0,176ha

Jaukta centra apbūves teritorija (JC)

Zaļā zona

 

12.

“Tirgoņi”

5466 001 0769

10,9ha

Dabas un apstādījumu teritorija (DA3)

Publiskā apbūve   (P)

Daļēji iznomāts mazdārziņiem

 

 

 

 

 

     PDF

Ozolnieki 3

   M 1:5000

 

 

 

 

Lielākā daļa applūstoša,

Iecavas aizs-josla

13.

Eglaines iela 17

5466 001 0791

6,252ha

Jaukta centra apbūves teritorija (JC)

Dabas un apstādījumu teritorija (DA3)

Ūdeņu teritorija   (Ū)

 

Iznomāts 4,85ha

Daļēji applūstoša,

Iecavas aizs-josla

14.

Eglaines iela 17

5466 001 0980

1,62ha

Dabas un apstādījumu teritorija (DA3)

 

Applūstoša, Iecavas aizs-josla, dzelzceļa aizs-josla

15.

Āboltiņi

5466 001 0809

0,831ha

Dabas un apstādījumu teritorija (DA3)

Daļēji iznomāts mazdārziņiem

Applūstoša, dzelzceļa aizs-josla

 

 

 

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūnijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
2
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs