Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Aktualitātes

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

 

Aktuāla informācija tiem, kas vēlas atgriezties

Dzīves vietas deklarēšana

 

Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to.

Ozolnieku novada pašvaldībā
Ozolnieku novada kanceleja 
Tālrunis: 63050241

Dzīves vietas deklarēšanu var veikt elektroniski portālā: www.latvija.lv

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP15/Apraksts

Papildus informācija:

http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/dzivesvietas-deklaresana.html

Informāciju par darba iespējām vari iegūt

Ozolnieku novada mājas lapā:

http://ozolnieki.lv/zinojumu-delis

Nodarbinātības valsts aģentūra: https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/

cv.lv: https://www.cv.lv/darba-sludinajumi

teirdarbs.lv: https://teirdarbs.lv/vakances/

prakse.lv : https://www.prakse.lv/en/vacancies

Pirms doties pie darba devēja sagatavo CV latviešu valodā

Izveido savu CV (+ motivācijas vēstuli) tiešsaistē

https://europass.cedefop.europa.eu/lv/documents/curriculum-vitae

 

Izglītības dokumentu atzīšana

 

Ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu Latvijā veic Akadēmiskās informācijas centrs.
Vairāk informācijas: 
http://www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana 

Latviešu valodas apguve

 

Latviešu valodas apguves iespējas Latvijā, ārzemēs, valodas apguves materiālus var uzzināt Latviešu valodas aģentūras mājas lapā:

https://valoda.lv/

https://valoda.lv/latviesu-valoda-arzemes/

http://maciunmacies.valoda.lv/

 

Izglītības iespējas

 

Iepazīties ar izglītības iespējām Ozolnieku novadā var šeit:

http://ozolnieki.lv/izglitiba

Remigrantu bērnu uzņemšana mācību iestādēs

Kā notiek remigrantu bērnu uzņemšana mācību iestādēs?

Kārtību, kādā izglītības iestādē jāuzņem skolēns, kurš ir atgriezies no ārzemēm,  nosaka Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumu  Nr.591 “Kritēriji un kārtība un kritēriji, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, un obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai uz nākamo klasi” 30. un 31.punkts. Proti, ja citas valsts izglītojamais, kurš iepriekš nav ieguvis izglītību Latvijā, ir ieradies no mācībām citā valstī, tad:

  • izglītības iestādes vadītājs izveido komisiju trīs pedagogu sastāvā, lai novērtētu skolēna valodas prasmi un sasniegumus mācību priekšmetu apguvē;
  • pedagogu komisija kopā ar skolēnu un skolēna vecākiem novērtē secināto;
  • izglītības iestādes vadītājs uzņem skolēnu vecumam atbilstīgā klasē un
  • nosaka mācību procesā nodrošināmos atbalsta pasākumus pamatizglītības programmas apguvei (no viena līdz trīs mācību gadu laikā) mācību priekšmetu “Latviešu valoda” vai “Literatūra”, “Sociālās zinības”, “Latvijas vēsture”, kā arī to mācību priekšmetu, kuri atšķiras Latvijas un izglītojamā iepriekš apgūtajā izglītības programmā, apguvei.

Savukārt, ja izglītojamais iepriekš ir mācījies Latvijā,  netiek novērtētas skolēna zināšanas, veidojot komisiju, bet tiek noteikts atbalsts mācību priekšmetu “Latviešu valoda” vai “Literatūra”, “Sociālās zinības”, “Latvijas vēsture” apguvei viena mācību gada laikā.   Izglītojamais  izglītības iestādē tiek uzņemts skolēna vecumam atbilstīgā klasē.

 

Pašvaldības pakalpojumi ģimenēm

Ozolnieku novada kanceleja 
Tālrunis: 63050241

http://ozolnieki.lv/component/content/article/2-uncategorised/3774-8-2014-ozolnieku-novada-pasvaldibas-pabalsti

 

Sociālie pabalsti

 

Ozolnieku novada Sociālais dienests
Tālrunis: 63084705

Valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti
https://www.vsaa.lv

Kreditēšanas iespējas mājokļa iegādei vai remontam

 

Valsts atbalsts jaunajiem speciālistiem un jaunajām ģimenēm  mājokļa kreditēšanā.

Papildus informācija https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/iedzivotajiem/,

kā arī http://jauna.vidzeme.lv/upload/remigracija/4_Majoklu_galvojumi_kopejais.jpg

 

Informācija autovadītājiem

 

Vadītāja apliecību var atjaunot tikai klātienē jebkurā CSDD nodaļā , kurā pieņem transportlīdzekļa vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenus un izsniedz vadītāja apliecības

https://www.csdd.lv/transportlidzekla-vaditajs/vaditaja-apliecibas-maina-un-atjaunosana/izvelne/

 

 

remigr infografika

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūnijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
2
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs