Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Pašvaldības policijas funkcijas

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

Ozolnieku novada Pašvaldības policijas pamatuzdevumi:

 • Ozolnieku novada domes apstiprināto saistošo noteikumu un lēmumu izpildes kontrole un administratīvā soda piemērošana par šo noteikumu neievērošanu.
 • Izsaukumu apkalpošana Ozolnieku novada domes noteiktajā darba laikā.
 • Fizisko un juridisko personu iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību izskatīšana.
 • Tiesu izpildītāju darba nodrošināšana tiesas sprieduma piespiedu izpildes laikā.
 • Patrulēšana Ozolnieku novada administratīvā teritorijā pēc dežūru grafika.
 • Sabiedriskās kārtības nodrošināšana nozīmīgu valsts un pašvaldības rīkoto pasākumu laikā sadarbībā ar citām tiesībsargājošām iestādēm.
 • Personu, kuras zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties alkohola vai narkotisko vielu ietekmē, nogādāšana medicīnas iestādē vai dzīves vietā.
 • Vispārizglītojošo pasākumu organizēšana skolās, ar mērķi iepazīstināt bērnus ar policijas darbu, kā arī iepazīstināt ar bērnu pienākumiem, tiesībām un atbildību.
 • Bērnu izņemšana no sociālā riska ģimenēm, par kurām ir ziņas, ka šajās ģimenēs tiek apdraudēta bērna veselība vai dzīvība, sadarbībā ar Ozolnieku novada Bāriņtiesu, viņu ievietošana valsts audzināšanas iestādēs.
 • Kompetences ietvaros, palīdzības sniegšana krīzes situācijā nonākušajām vai no vardarbības cietušajām personām.
 • Sadarbība ar klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas dienestu.
 • Sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu, Valsts veterināro pārvaldi un citām institūcijām, kopēju reidu organizēšana ielu tirdzniecības un citu pakalpojumu sniegšanas vietu pārbaudē.
 • Personu, kuras atzīstas par rīcībnespējīgām, nogādāšana pie psihiatra, ja šīs personas apdraud savu vai citu veselību un dzīvību.
 • Noziegumu vietas apsardze, aizturēto par krimināla rakstura nozieguma izdarīšanu personu vai aizdomās turamo personu nogādāšana Valsts policijā.
 • Transporta līdzekļu stāvēšanas un apstāšanās noteikumu ievērošanas kontrole autotransporta īpašnieka klātbūtnē.
 • Ozolnieku novada iedzīvotāju drošības garantēšana iespējamo avāriju, katastrofu, stihisku nelaimju u.c. ārkārtas situāciju gadījumos, bīstamo objektu apsekošana.
 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūlijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
10
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs