Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Audžuģimene

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

Mēs līdzcietīgi uzklausām otra bēdu stāstu, ļaujot izraudāties uz sava pleca, pa reizei ziedojam kādā labdarības akcijā... Bet varbūt tieši šobrīd Jūs esat gatavs atvērt sava nama durvis un dāvāt sirds siltumu kādam bez vecāku gādības palikušam bērniņam ikdienā? Iespējams, tieši Jūsu ģimenē kāds mazulis vai spurains pusaudzis, kura mamma un tētis kādu iemeslu dēļ nespēj par viņu pienācīgi parūpēties, var apjaust, kas ir vecāku rūpes un mīlestība, iepazīties ar sadzīvi, mācīties savstarpējās attiecības un ikdienas pienākumus? Ja vēlaties sniegt atbalstu bērnam, kuram liegta iespēja uzaugt savā ģimenē, kļūstiet par AUDŽUĢIMENI!

Kas ir audžuģimene?

Audžuģimene ir ģimene vai persona, kas ir apguvusi audžuģimeņu apmācības programmu, ir ieguvusi audžuģimenes statusu, un uz noteiktu laiku uzņem savās mājās bērnus no ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijā, vai arī bērnus, kuri zaudējuši savus vecākus vai kuru vecāki dažādu iemeslu dēļ nevar par viņiem rūpēties, un kuru radinieki nevar uzņemties aizbildnību.

Audžuģimene dod iespēju bez vecāku gādības palikušam bērnam izaugt ģimeniskā vidē, attīstot saskarsmes prasmes, gūstot pozitīvu pieredzi ģimenē, kurā viens par otru rūpējas, vērojot, kā tiek organizēta sadzīve, sadalīti pienākumi, un vienlaikus gūstot pareizu priekšstatu par ģimeni kā vērtību.

Kā kļūt par audžuģimeni?

Uz audžuģimenes statusa piešķiršanu var pretendēt laulātie (vai persona) vecumā no 25 līdz 60 gadiem, (var būt izņēmumi).

Audžuģimenēm valsts nodrošina bezmaksas apmācības, kas tiek organizētas divas reizes gadā, tāpat ir noteikta atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu no valsts budžeta, savukārt ik mēnesi pabalstu bērna uzturam, apģērba un mīkstā inventāra iegādei maksā pašvaldība, kura bērnu ir ievietojusi audžuģimenē.

Interesentiem jāvēršas savas deklarētās dzīvesvietas bāriņtiesā un, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, jāiesniedz sava ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli, kā arī psihiatra un narkologa atzinums.

Izziņu par veselības stāvokli izsniedz ģimenes ārsts, jo tieši viņš, zinot sava pacienta dzīvesveidu un attieksmi pret savu veselību, var likt savu lēmumu kļūt par audžuģimeni vēl apdomāt. Savukārt psihiatra un narkologa atzinums nepieciešams, lai potenciālais audžubērns nenonāktu tādos pašos vai vēl sliktākos apstākļos, kā bijis. Papildus bāriņtiesa pretendentu uz audžuģimenes statusu nosūtīs pie psihologa, lai saņemtu psihologa atzinumu par personas vai laulāto piemērotību audžuģimenes statusam.

Bāriņtiesa iesniegtos dokumentus mēneša laikā izvērtēs, pārbaudīs laulāto (personas) dzīves apstākļus un ģimenes materiālo stāvokli, noskaidros motivāciju un spējas audzināt bērnu, kā arī pieprasīs informāciju no Sodu reģistra.

Dzīves apstākļu izpēte nozīmē, ka bāriņtiesas darbinieki dosies uz jūsu dzīvesvietu un novērtēs, vai apstākļi ir piemēroti bērnu aprūpei. Bāriņtiesas darbinieki aprunāsies ar visiem mājiniekiem, noskaidrojot, vai tiešām visi ģimenes locekļi piekrīt tam, ka ģimenē ienāk svešs bērns. Gadās, ka kāds no pašu bērniem nemaz nevēlas dalīt vecāku uzmanību ar vēl kādu bērnu „no malas".

Ja bāriņtiesas lēmums par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai ir pozitīvs, audžuģimene bez maksas apgūst mācību kursu (98 stundas) atbilstoši audžuģimenes mācību programmai, par ko saņem apliecību.

Audžuģimeņu apmācības tiek organizētas divas reizes gadā – pavasarī (martā – aprīlī) un rudenī (oktobrī – novembrī), lai nodrošinātu iespēju visiem interesentiem tās apmeklēt iespējami ērtākā laikā. Šajos kursos topošajiem audžuvecākiem stāsta gan par bērnu psiholoģiju, par rīcību krīzes situācijās, saskarsmi ģimenē, gan arī par likumdošanu. Apmācību noslēdzot, jākārto tests, lai saņemtu kursu beigšanas apliecību.

Vai jebkurš var kļūt par audžuģimeni?

Uz audžuģimenes statusu nevar pretendēt, ja kāds no laulātajiem (persona) ir sodīts par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas), vai ir sodīts par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību vai dzimumneaizskaramību, ir amorāli uzvedies darbā vai ārpus darba, un tas ir konstatēts ar tiesas spriedumu vai citas kompetentas iestādes lēmumu, ir pārkāpis bērnu tiesību aizsardzību reglamentējošos normatīvos aktus, vai ir atcelts no aizbildņa pienākumu veikšanas nekārtīgas aizbildņa pienākumu pildīšanas dēļ vai jau reiz ir zaudējis audžuģimenes vai viesģimenes statusu, jo nav pildījis pienākumus atbilstoši bērna interesēm. Tāpat audžuģimenes statuss netiek piešķirts, ja vienam no laulātajiem (personai) ir pārtrauktas vai atņemtas bērna aizgādības tiesības.

Bāriņtiesa mēneša laikā pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar laulātajiem (personu) un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai arī atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu.

Kad piešķirts audžuģimenes statuss, informācija par audžuģimeni tiek iekļauta audžuģimeņu reģistrā, un informācija par audžuģimenēm, kas var uzņemt bērnus, ik mēnesi tiek publicēta Labklājības ministrijas mājas lapā.

Piedāvājot bērnu audžuģimenei, tiek ņemtas vērā ģimenes iespējas, kā arī vēlmes attiecībā uz bērnu skaitu, vecumu, dzimumu, tautību un būtiskiem apstākļiem, kas jāņem vērā. Tāpat audžuģimenei ir tiesības iepazīties ar bērnu, lai pieņemtu lēmumu, vai ģimene spēs nodrošināt bērnam nepieciešamo aprūpi un audzināšanu. Ievietojot bērnu audžuģimenē, tiek noslēgts līgums starp audžuģimeni un pašvaldību.

Kādu atbalstu saņem audžuģimene?

Psihosociālais atbalsts: audžuģimenei ir iespējas saņemt bezmaksas individuālās psihologa konsultācijas, piedalīties audžuģimeņu atbalsta grupās vienu reizi mēnesī, lai saņemtu atbalstu, dalītos savā pieredzē, kā arī iegūtu jaunas atziņas un idejas, jaunas prasmes bērnu audzināšanā pieredzējušu psihologu vadībā, ir iespēja apmeklēt metodiskos seminārus divas reizes gadā, piedalīties audžuģimeņu salidojumā vasarā, kā arī ir iespējams saņemt bāriņtiesas un sociālo darbinieku atbalstu problēmsituāciju risināšanā.

Finansiālais atbalsts: audžuģimene saņem ikmēneša pabalstu bērna uzturam pašvaldības noteiktā apmērā (Ozolnieku novadā 350,00 EUR par katru bērnu, ja ģimene deklarēta Ozolnieku novada teritorijā un 250.00 EUR, ja deklarēta citas pašvaldības teritorijā), vienreizēju pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei pašvaldības noteiktā apmērā (Ozolnieku novadā 143,00 EUR), kad bērns tiek ievietots audžuģimenē, kā arī atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu 50.00 EUR mēnesī neatkarīgi no audžuģimenē ievietoto bērnu skaita, un, protams, ģimenes valsts pabalstu un citus valsts noteiktos pabalstus.

Sīkāka informācija pie sociālās darbinieces Dainas Ivulānes t:66047897; 25402922; e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūlijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
3
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs