Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Saistošie noteikumi

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

4/2010 "Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai"

6/2010 "Ozolnieku novada sabiedriskās kārtības noteikumi"

9/2010 "Nodeva par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu"

11/2010 "Par Ozolnieku novada pašvaldības simboliku"

14/2010 "Ozolnieku novada kapsētu uzturēšanas noteikumi"

15/2010 „Ozolnieku novada teritorijas labiekārtošana, uzturēšana un aizsardzība"

28/2010 "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ozolnieku novadā"

31/2010 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ozolnieku novadā"

1/2011 "Reklāmas un citu informatīvo materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtība”

3/2011 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu"

10/2011 "Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai"

14/2011 "Par Ozolnieku novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”

15/2011 "Par aprūpi mājās"

1/2012 "Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina nosacījumiem Ozolnieku novada pašvaldībā esošajiem nekustamā īpašuma nodokļu objektiem 2012.gada aprēķinam"

8/2012 "Par Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu Nr.2/2012 "Ozolnieku novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" atcelšanu"

10/2012 „Nodokļu atbalsta pasākuma piemērošana nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem Ozolnieku novadā”

14/2012 "Par Ozolnieku novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem"

1/2013 „Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2013.gadam"

3/2013 „Par vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā nonākušiem Ozolnieku novada iedzīvotājiem 2013.gada pavasara plūdu radīto bojājumu novēršanai"

4/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokli Ozolnieku novadā 2013.gadā”

6/2013 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ozolnieku novadā"

7/2013 "Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību bez apbūves tiesībām un nomas maksas apmēru Ozolnieku novadā"

12/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokli Ozolnieku novadā 2014.gadā”

1/2014 „Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2014.gadam"

6/2014 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā"

9/2014 "Par nekustamā īpašuma nodokli Ozolnieku novadā 2015.gadā"

8/2014 "Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti"

11/2014 „Ozolnieku novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"

3/2015 „Par koku ciršanu ārpus meža Ozolnieku novadā"

4/2015 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Ozolnieku novadā"

Nr.4/2016 "Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā"

5/2016 "Par nekustamā īpašuma nodokli Ozolnieku novadā"

6/2016 „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība"

7/2016 „Par licencēto makšķerēšanu Lielupē Ozolnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā no 2016. līdz 2018.gadam"

8/2016 "Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs un sabiedrisko pasākumu norises vietās Ozolnieku novadā"

9/2016 „Par Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"

12/2016 "Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Ozolnieku novadā"

16/2016 „Par nekustamā īpašuma nodokli Ozolnieku novadā"

2/2017 „Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2017.gadam"

3/2017 "Par pašvaldības atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās"

5/2017 „Par licencētajām zemūdens medībām Lielupē Ozolnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā"

7/2017 „Par līdzfinansējumu Ozolnieku novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”

10/2017 „Par braukšanas izdevumu kompensēšanu profesionālās un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem"

3/2018 „Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2018.gadam"

7/2018 "Ozolnieku novada teritorijas uzturēšana un kopšana"

12/2018 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ozolnieku novada teritorijā"

1/2019 "Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2019.gadam"

 

 

PROJEKTI

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.7/2018 „Ozolnieku novada teritorijas uzturēšana un kopšana"

 

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.4/2019 - grozījumi Ozolnieku novada pašvaldības 2017.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.10/2017 „Par braukšanas izdevumu kompensēšanu Ozolnieku novada izglītojamiem"

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.3/2019 - gozījumi Ozolnieku novada domes 2012.gada 11.decembra saistošajos noteikumos Nr.14/2012 "Par Ozolnieku novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem"

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr. 2/2019 - gozījumi 2014.gada 14.oktobra Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.8/2014 Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.13/2018 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Ozolnieku novadā"

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

augusts, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
5
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs