Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbībai

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

 

Kā pieteikties nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem?

Uz kā pamata tiek piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa (Nodokļa) atvieglojumi?

Nodokļa atvieglojumi tiek piešķirti, atbilstoši 2015.gada 9.jūnija Ozolnieku novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.4/2015 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Ozolnieku novadā".

Kas var pretendēt uz Nodokļa atvieglojumiem?

Atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātās Nodokļa summas tiek piešķirti par nekustamo īpašumu – zemi un ēkām šādām nodokļa maksātāju kategorijām:

Nodokļa maksātāju kategorijas

Nodokļa atvieglojuma apmērs

Komersanti un saimnieciskās darbības   veicēji, kā arī viņu nomnieki (ja nomas līgumā ir noteikts nomnieka pienākums   maksāt Nodokli) – par nekustamo īpašumu vai tā daļu, kas tiek izmantots vai   iznomāts saimnieciskās darbības veikšanai - pakalpojumu sniegšanai   iedzīvotājiem sporta, kultūras, veselības aprūpes vai izglītības jomā

 

 

50%

Komersanti, saimnieciskās darbības veicēji   un fiziskās personas, kuras divus gadus pirms taksācijas gada no saviem   finanšu līdzekļiem investējuši Ozolnieku novada pašvaldības infrastruktūras sakārtošanā, pirms tam noslēdzot attiecīgu līgumu ar pašvaldību:

1. ieguldījums no EUR 1500 līdz EUR 4500, taksācijas gadā

2.ieguldījums no EUR 4501 līdz EUR 7000, taksācijas gadā

3. ieguldījums no EUR 7001 līdz EUR 14000,  taksācijas gadā

4. ieguldījums vairāk kā EUR 14001, taksācijas gadā un divos nākamajos taksācijas gados

 

 

 

 

 

25%

50%

70%

 

70%

Komersanti un saimnieciskās darbības   veicēji, kuri savā īpašumā iepriekšējā taksācijas gadā radījuši jaunas darba   vietas, kurās ne mazāk kā 6 (sešus) mēnešus pastāvīgi nodarbinājuši Ozolnieku   novada teritorijā deklarētas personas:

1. ja radītas ne mazāk kā 5 jaunas darba vietas

 

2. ja radītas ne mazāk kā 10 jaunas darba vietas

 

3. ja radītas ne mazāk kā 20 jaunas darba vietas –

 

 

 

 

 

 

25%, bet ne vairāk kā EUR   1200,00

50%, bet ne vairāk kā EUR 2400,00

90%, bet ne vairāk kā EUR   4800,00

Komersanti un saimnieciskās darbības veicēji, kuri savā īpašumā iepriekšējā taksācijas gada vasaras sezonā ne mazāk kā divas nedēļas nodarbinājuši izglītojamos, kas deklarēti Ozolnieku   novada teritorijā:

1. ja nodarbināti 3-5 izglītojamie

 

2. ja nodarbināti vairāk kā 5 izglītojamie

 

 

 

25%, bet ne vairāk kā EUR 300,00

 

50%, bet ne vairāk kā EUR 500,00

Kā var saņemt Nodokļa atvieglojumus?

Uzņēmējam, kurš vēlas pretendēt uz Nodokļa atvieglojumiem, līdz katra gada 1.jūnijam jāiesniedz iesniegums brīvā formā par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, pievienojot atvieglojumu piešķiršanu pamatojošus dokumentus.

Pieteikumu var iesniegt personīgi papīra formātā, nosūtot pa pastu vai parakstītu ar e-parakstu*:

  •           Ozolnieku novada domē (Stadiona iela 10, 2.kab., Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018, tālruņi: 66047876,  63084721)
  •          Salgales pagasta pārvaldē (“Vīgriezes”, Emburga, Salgales pag., Ozolnieku novads, LV-3045, tālrunis 63085741, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ).

 

* Ar e-parakstu parakstītus dokumentus jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūnijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
5
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs