Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Vakances

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

Visas vakances Ozolnieku novadā skatīt šeit...

 

bilde 876

Ozolnieku novada pašvaldība aicina darbā Izglītības, kultūras un sporta daļas Izglītības nodaļas vadītāju uz noteiktu laiku

Prasības pretendentiem /-ēm:
• Augstākā - akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas atbilst Izglītības likuma 18.panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām;
• Vēlama 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze, izglītības vadības darbā;
• Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā (sazināties, kā arī izmantot dokumentus un literatūru darba pienākumu izpildei);
• Teicamas datora prasmes (MS Office);
• Zināšanas par izglītības iestādi reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
• Vadības prasmes, spējas motivēt un strādāt komandā.

Galvenie darba pienākumi:
• Organizēt vispārējās (t.sk. pirmsskolas), profesionālās ievirzes, mūžizglītības, karjeras izglītības un tālākizglītības pieejamību visā novadā;
• Piedalīties normatīvo aktu un citu dokumentu izstrādē, atbilstoši Izglītības nodaļas kompetencei;
• Koordinēt un nodrošināt valsts pārbaudes darbu, tai skaitā centralizēto eksāmenu norisi;
• Piedalīties ar izglītību saistītu projektu izstrādē un īstenošanā;
• Atbildēt par izdoto pašvaldības saistošo noteikumu un lēmumu izpildi;
• Saskaņot pedagoģisko darbinieku tarifikācijas, apstiprināt tās Valsts Izglītības Informācijas sistēmā;
• Sadarbojoties ar citām institūcijām, organizēt un koordinēt mācību priekšmetu olimpiādes, konkursus un citus pasākumus;
• Analizēt un uzraudzīt pašvaldības izglītības iestāžu darbību, izglītības procesa kvalitāti, izstrādāt priekšlikumus izglītības iestāžu darba uzlabošanai, nodrošināt normatīvo aktu ievērošanu.

Mēs piedāvājam:
• Amatalgu 1400.00 EUR mēnesī (pirms nodokļu nomaksas), prof. klasif. kods 1345 21;
• Darbu profesionālu kolēģu kolektīvā;
• Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika izturēšanas).

Dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli, kā arī izglītību apliecinošo dokumentu kopijas iesniegt Ozolnieku novada domē, 2. stāva 19. kabinetā (Stadiona ielā 10, Ozolniekos) vai sūtīt uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ar norādi "Izglītības nodaļas vadītājs" līdz 2019. gada 10.martam. Uzziņas pa tālruni: 29998480. Reģistrācija Nr. 90001623310.

Piesakoties vakantajam amatam, informējam, ka Jūsu dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzībām. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs iekļauti atlases otrajā kārtā. Vakancei atbilstošākie pretendenti tiks uzaicināti uz darba interviju.

 

 

 

 

 

bilde 876

Ozolnieku novada pašvaldība aicina darbā sociālo darbinieku (2 vakances)

Prasības amata pretendentiem/-ēm:
• Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā;
• Prasme orientēties normatīvajos aktos un pielietot tos darbā;
• Prasme strādāt ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām;
• Prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
• Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likumam, un vēlamas vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
• Spēja strādāt stresa apstākļos;
• Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, savas kompetences ietvaros;
• Praktiskā pieredze sociālajā darbā un pieredze darbā ar programmu „Sociālās palīdzības administrēšanas programma" (SOPA) tiks uzskatīta par priekšrocību;
• Autovadītāja B kategorijas apliecība.

Galvenie amata pienākumi:
• Sociālais darbs, un darbs ar programmu „Sociālās palīdzības administrēšanas programma" (SOPA).
• Identificēt un izvērtēt klienta sociālo situāciju un problēmas. Slēgt vienošanos ar klientu par sadarbību un veicamajām aktivitātēm konkrētās sociālās problēmas risināšanā;
• Sniegt klientam saprotamu skaidrojumu un ieteikumus par efektīvākajiem darbības virzieniem klienta sociālās situācijas uzlabošanai;
• Sniegt profesionālu un kvalitatīvu psihosociālo atbalstu klientam;
• Klienta interesēs apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus;
• Organizēt saraksti ar klientu, citām personām un institūcijām, sagatavojot sarakstes un citu dokumentu projektus atbilstoši lietvedības prasībām lietišķo rakstu izstrādāšanā un noformēšanā;
• Informēt un konsultēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un pakalpojumiem.

Piedāvājam:
• Amatalgu 900, EUR mēnesī (pirms nodokļu nomaksas), profesijas kods 2635 01;
• Pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
• Sociālās garantijas;
• Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika izturēšanas);

Dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli ar norādi "Sociālais darbinieks" līdz 2019. gada 3. martam, iesniegt Ozolnieku novada domē Sociālajā dienestā (11.kabinetā), Stadiona liela 10, Ozolniekos vai sūtīt uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. Uzziņas pa tālruni: 26110405 (Sarmīte). Reģistrācijas Nr. 90001623310.

Piesakoties vakantajam amatam, informējam, ka Jūsu dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzībām. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs iekļauti atlases otrajā kārtā. Vakancei atbilstošākie pretendenti tiks uzaicināti uz darba interviju.

 

*****

 

img 4621

Ozolnieku vidusskola aicina darbā:

•angļu valodas skolotāju;
•matemātikas skolotāju.

CV sūtīt uz e pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , sīkāka informācija pa tālruni 26668086 (Dina).

 

*****

Ozolnieku novada pašvaldība aicina darbā nekustamā īpašumu speciālistu

Prasības amata pretendentiem/-ēm:
• 2. līmeņa augstākā izglītība (zemes ierīcībā vai nekustamo īpašumu pārvaldības jomā);
• Praktiskā pieredze ar zemes ierīcību un nekustamā īpašuma apsaimniekošanu saistītās jomās valsts vai pašvaldības iestādēs – vismaz 2 gadi;
• Latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī (C1);
• Labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
• Labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office programmas, praktiskais darbs ar Micro Station tiks vērtēts kā priekšrocība);
• Analītiskā domāšana, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
• Iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā.

Galvenie amata pienākumi:
• Veikt Ozolnieku novada nekustamo īpašumu (zeme, dzīvojamais un nedzīvojamais fonds) pārraudzību un izmantošanu saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un Ozolnieku novada teritorijas plānojumu;
• Veikt darbības pašvaldības nekustamo īpašumu reģistrācijai Zemesgrāmatā;
• Sagatavot pašvaldības nekustamo īpašumu nomas līgumus un vienošanās, kā arī reģistrēt dokumentus un informāciju par tiem, ierādīt iznomātos īpašumus;
• Sagatavot dokumentus kas saistīti ar iesniegumiem par publiskas personas mantas atsavināšanas norises organizēšanu (iesniegumi, rīkojumi, vērtēšana u.c.);
• Sagatavot atbildes uz personu iesniegtajiem iesniegumiem.

Mēs piedāvājam:

• Amatalg

u 1250.00 EUR mēnesī (pirms nodokļu nomaksas), prof. klasif. kods 3334 09;
• Dinamisku darbu profesionālu kolēģu kolektīvā;
• Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika izturēšanas).

Dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli, kā arī izglītību apliecinošo dokumentu kopijas iesniegt Ozolnieku novada domē, 2. stāva 19. kabinetā (Stadiona ielā 10, Ozolniekos) vai sūtīt uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ar norādi "nekustamā īpašuma speciālists" līdz 2019. gada 20. februārim. Uzziņas pa tālruni: 29998480. Reģistrācija Nr. 90001623310.
Piesakoties vakantajam amatam, informējam, ka Jūsu dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzībām. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs iekļauti atlases otrajā kārtā. Vakancei atbilstošākie pretendenti tiks uzaicināti uz darba interviju.

 

******

Logo Saulite

Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" aicina darbā:
* Medicīnas māsu

Darba laiks: 32h nedēļā
Atalgojums: 480 EUR mēnesī
Darbiniekam tiek piešķirta veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika beigām.
CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e – pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , informācija pa tālruni: 25611832.

 

 

 

zilite-sm

 

Pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte" aicina savam kolektīvam pievienoties:

Pirmsskolas skolotāju uz pilnu darba slodzi (40h/ nedēļā, 800EUR atalgojums, veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika beigām);

Medicīnas māsu (40h/ nedēļā, 600EUR atalgojums, veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika beigām).

Informācija pa tālruni: 26656663.

*****

 

 salgales skola

Salgales pamatskola aicina darbā lietvedi un logopēdu.

Logopēda galvenie pienākumi:
Veikt pirmsskolas audzēkņu un skolēnu runas un rakstu valodas traucējumu diagnostiku, profilaksi un korekciju, sadarboties ar pedagogiem, vecākiem un speciālistiem, sniedzot ieteikumus bērnu runas defektu novēršanā
Darba laiks 20 stundas nedēļā
Atalgojums EUR 355.00 pirms nodokļu nomaksas

Sīkāka informācija pa tālruni: 29267789 (Irēna), e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

 

*****

 22467452 1454059784643544 2152542230818827976 o

Garozas pamatskolas pirmsskola aicina darbā pirmsskolas skolotāju uz noteiktu laiku (sākot ar 2019.gada marta mēnesi). Darba samaksa 800 EUR mēnesī. CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , informācija pa tālruni: 26185548 (Dina).

*****

 

DSC08381

 

Ozolnieku novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs "Zemgale" aicina darbā ergoterapeitu.

Galvenie darba pienākumi:

- Veikt darba pienākumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai kompetencei, izmantojot ergoterapijas tehnoloģijas un novērtēšanas instrumentus.

- Patstāvīgi veikt klientu ergoterapeitisko izmeklēšanu, nodarbes veikšanas novērtēšanu un funkcionālo traucējumu noteikšanu, kā arī vides pieejamības un tehnisko palīglīdzekļu nepieciešamības un/vai atbilstības izvērtēšanu.

- Plānot un realizēt ergoterapiju.

- Dokumentēt savas darbības.

Prasības amata pretendentiem:

- Atbilstoša augstākā izglītība, ārstniecības personas reģistrs, vēlams sertifikāts (tiesīgs praktizēt ergoterapeita profesijā).

- Precizitāte darba pienākumu veikšanā.

- Teicamas komunikācijas un sadarbības spējas.

- Augsta atbildības sajūta, spēja strādāt patstāvīgi un komandā.

- Valsts valodas zināšanu atbilstība LR likumdošanai.

- Vēlams svešvalodu zināšanas sarunvalodas līmenī (krievu).

Piedāvājam:

- Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

- Profesionālās izaugsmes iespējas.

- Veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika izturēšanas.

- Ir iespēja izmantot dienesta viesnīcu.

Darba vietas adrese: Skolas iela 9, Ozolnieki,

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu:

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

vai pa pastu: SAC "Zemgale", Skolas iela 9, Ozolnieki, LV-3018.

Tālrunis uzziņām: 63050449, 63022863

 

*****

Ozolnieku novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs "Zemgale" aicina darbā sētnieku - palīgstrādnieku.

Galvenie darba pienākumi:

 · Veikt teritorijas uzkopšanas darbus;

 · Palīdzēt pārvietot klientus;

 · Pārvietot inventāru;

 · Veikt palīgdarbus;

 · Pārvietot, šķirot mīksto inventāru;

 · Veikt kosmētiskos remontdarbus;

 · Veikt tehnisko palīglīdzekļu remontu.

 Prasības amata pretendentiem:

 · Spēja intensīvi strādāt pilnu darba laiku;

 · Labas latviešu valodas zināšanas;

 

Piedāvājam:

 · Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

 · Veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika izturēšanas.

 CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai pa pastu: SAC "Zemgale", Skolas iela 9, Ozolnieki, LV-3018.

 Tālrunis uzziņām: 63050449, 63050454.

*****

Ozolnieku novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs "Zemgale" aicina darbā aprūpētājus uz noteiktu laiku

Galvenie darba pienākumi:

 

- Veikt klientu aprūpi atbilstoši klientu aprūpes līmenim.

 

- Nodrošināt tīrību un kārtību klientu dzīvojamās telpās, koplietošanas telpās.

 

Prasības amata pretendentiem:

 

- Vēlama vidējā vai vidējā profesionālā izglītība.

 

- Precizitāte darba pienākumu veikšanā.

 

- Teicamas komunikācijas un sadarbības spējas.

 

- Augsta atbildības sajūta, spēja strādāt patstāvīgi un komandā.

 

- Valsts valodas zināšanu atbilstība LR likumdošanai.

 

- Vēlams svešvalodu zināšanas sarunvalodas līmenī (krievu).

 

Piedāvājam:

 

- Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

 

- Profesionālās izaugsmes iespējas.

 

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai pa pastu: SAC "Zemgale", Skolas iela 9, Ozolnieki, LV-3018.

 

Tālrunis uzziņām: 63050449, 63022862

 

Darba vietas adrese: Skolas iela 9, Ozolnieki

 

 *****
 

bitite LOGO

Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte" aicina darbā:

* pirmsskolas pedagoga palīgu uz noteiktu laiku 

Darba laiks: 40h nedēļā

Atalgojums: 600 EUR mēnesī;

* apkopēju uz nenoteiktu laiku

Darba laiks: 28 h nedēļa (nepielna slodze)

Atalgojums: 315 EUR mēnesī

Darbiniekam tiek piešķirta veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika beigām.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , informācija pa tālruni: 29448718 (Antra)

 

 

  

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūlijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
10
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs